Leoforeia Stamatiou S.A.

EvoBus Hellas S.A.

6. Km Palias Ethikis Odou Thessalonikis-Kilkis
P.O. Box 449
570 08 Thessaloniki

Tel: +30 (0) 2310 78 84 24
Fax: +30 (0) 2310 78 84 30
www.evobus.gr

EvoBus Hellas S.A.
6. Km Palias Ethikis Odou Thessalonikis-Kilkis
570 08 Thessaloniki