Setra ComfortClass.

Skapad bara för dig.

ComfortClass erbjuder ett mångsidigt koncept för all sorts trafik som uppfyller högt ställda krav på lönsamhet, säkerhet och flexibilitet. Tack vare de många olika modellerna är det möjligt att anpassa bussarna så att de passar för vilket koncept som helst. Den höga komfortnivån gör resan till en upplevelse för såväl förare som resenärer.

Broschyrer & infomaterial