Kässbohrer huset.

I Setras fotspor i Ulm.

Midt i Ulms gamle bydel ligger Kässbohrer huset. Det ble bygget i år 1480 som bolig.

En utrolig slektshistorie.

I nesten 20 år har Kässbohrer huset fungert som en møteplass for kunder, gjester og ansatte i EvoBus. Her er også en Setra utstilling som viser utviklingen og tradisjonen til Kässbohrer familien og historien om Setra. Firmaets grunnlegger Karl Kässbohrer og sønnen Otto Kässbohrer er sentrale i utstillingen.

Essensen av en stor merkevare.

Kässbohrer huset er i Setras ånd. I tillegg til utstillingen, er det en moderne konferanseavdeling for foredrag, kurs og konferanser.

Kundeservice

Oppdag Kässbohrer familiens barndomshjem med sin spennende utstilling.