I ComfortClass og TopClass er det to store klimareguleringssoner: foran og bak, og i en dobbeltdekkerbuss: oppe og nede. Dermed kan alle passasjerene få gleden av den samme klimakomforten uavhengig av hvor de sitter.*

* Både klimaanlegget og kjøleskapet i kjøretøyet er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluoriserte drivhusgasser. Anvisningsskiltene med detaljerte instrukser om hvilken kjølemiddeltype som brukes finnes på de aktuelle apparatene. Vennligst les kjøretøyets bruksanvisning for mer informasjon.
Dekk med riktig lufttrykk har en lengre levetid og bidrar til kjøresikkerheten. Tire Pressure Monitoring (TPM) fungerer ved at den oppdager fallende trykk under kjøring i et eller flere dekk. Dermed kan man unngå skader på dekkene og øke både sikkerheten og den økonomiske effektiviteten.

En sensor på innsiden av dekkene måler konstant lufttrykk og lufttemperatur. Lufttrykket i dekkene kan etter ønske vises på multifunksjonsdisplayet eller på multifunksjonsnøkkelen (ekstrautstyr) i TopClass. Med en melding gir TPM føreren i god tid beskjed om å korrigere lufttrykket i dekkene. Dersom trykket i dekket ligger på under 90 % av måltrykket, vises en gul varselmelding. Dersom det er mindre enn 80 % av måltrykket eller hvis trykket faller raskt under kjøring, sendes en rød varselmelding.
Sikkerhetsassistenten Sideguard Assist øker sikkerheten til utsatte trafikanter betraktelig, spesielt i byer, da den hjelper føreren med å oppdage kritiske situasjoner ved svinging. Systemet fungerer i flere trinn: I første trinn informerer den føreren, i annet trinn sender den ut en advarsel.

Dersom det befinner seg et bevegelig objekt i overvåkningssonen på siden, blir føreren underrettet visuelt. I det utvendige speilet på passasjersiden lyser et gult LED-lys med form som en trekant i førerens ansiktshøyde. I tillegg vises en varselmelding på sentraldisplayet.

I fall føreren fortsetter eller setter i gang en handling som kan føre til en kollisjon, følger en ekstra visuell advarsel: LED-lyset blinker rødt flere ganger med høyere lysstyrke og deretter permanent. I tillegg vibrerer førersetet. – Dessuten advarer Sideguard Assist om stillestående hindringer i bussens svingkurve og kan i tillegg overta funksjonen som en filskifteassistent.
Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4) og Avansert nødbremsesystem (AEBS) advarer føreren før kollisjon og bremser om nødvendig bussen.

Uavhengig av avstandsholderens (ART) funksjon, advarer Aktiv bremseassistent 4 (ABA 4) og Avansert nødbremsesystem (AEBS) føreren før kollisjon og bremser om nødvendig bussen. Det radarstyrte systemet overvåker hele tiden et område på opptil 250 meter av kjørefeltet foran bussen.

Som det første systemet i verden av sitt slag reagerer ABA 4 også på fotgjengere. Systemet gjenkjenner, i tillegg til kjøretøyer og stillestående hindringer, fotgjengere på opptil 80 meter. Hvis f.eks. avstanden til fotgjengere blir farlig liten, vil systemet først advare føreren gjennom visuelle og akustiske varselsignaler og setter samtidig i gang en nødbremsing dersom føreren ikke reagerer. Den igangsatte delvise oppbremsingen gjør det mulig for føreren å unngå en kollisjon gjennom fullstendig oppbremsing eller en rattmanøver. I tillegg kan føreren advare fotgjengeren som er i fare ved hjelp av hornet.

De nåværende lovfestede kravene til nødbremsassistentsystemer oppfylles på alle punkter av AEBS; allerede nå oppfyller systemet bestemmelsene som gjelder fra 2018. ABA 4 går til og med et skritt lenger, da den igjen reduserer kjøretøyets bevegelsesenergi betraktelig (se grafikk).

* Fra 2. kvartal 2018
Hvis avstanden til kjøretøyet foran går under det som er definert, aktiveres Avstandsholderen (ART), som øyeblikkelig aktiverer bremsene. Et radarstryrt system skanner hele tiden et område på opptil 200 meter i kjørefeltet foran bussen. Etter hvert aktiveres også Aktiv Bremseassistent (ABA 3) og Avansert Nødbremsesystem (AEBS).Hvis avstanden blir sett på som farlig kort, og en ulykke er uunngåelig hvis bussen fortsetter i samme fart, er første steg at sjåføren varsles ved lys- og lydsignaler. Reagerer ikke sjåføren på det, forbereder systemet en nødstopp i steg to, i tillegg til at delvis oppbremsing igangsettes. I steg tre igangsettes nødstopp. ABA 3 og AEBS gjenkjenner ikke bare kjøretøy som beveger seg, men også objekter som står stille. Dette kan være nyttig ved for eksempel kø på motorveien som kan komme brått på. AEBS oppfyller dagens krav om nødbremsesystem og er i samsvar med forskriftene til 2018. ABA 3 går enda et skritt lenger og reduserer den kinetiske energien fra kjøretøyet (se graf).
Det innovative AquaBlade rengjøringssystemet sørger for at spylervæsken blir jevnt fordelt utover frontruten. Fordi væsken spyles direkte ut av viskeren treffer den ruten uten ekstra omveier. Dette øker komforten, sparer vindusspylevæske og sørger for optimal sikt - et stort pluss for sikkerheten. I tillegg er AquaBlade vindusviskere svært stillegående.
Avstandsholder funksjonen avlaster føreren ved at bussen holder en gitt avstand (satt av sjåføren) til kjøretøyet foran, basert på kontinuerlige målinger. Dette gir økt sikkerhet, samt økt komfort. Et radarsystem, som fungerer godt selv under dårlige værforhold og i mørket, overvåker en avstand på opp til 250 meter foran kjøretøyet og hele bredden av veien. Dersom avstanden til kjøretøyet foran blir for kort, bremser ART ned bussen slik at sikkerheten overholdes. Mange kollisjoner bakfra kan derfor unngås. I motsetning til Active Brake Assist 4 (ABA 4)*, initierer ART en jevn bremsing med maksimal 20 prosent av full kraft.
Den elektroniske hastighetsbegrenseren forhindrer at bussen øker farten over en makshastighet i nedoverbakker og stabiliserer dermed hastigheten. Dessuten bruker den retarderen som en slitasjefri brems som forhindrer overoppheting av standardbremsen. I tillegg kombineres retarderen i dette tilfellet med en hastighetskontroll. For hastighetsbegrenseren kan føreren angi en fast hastighet som ikke vil bli overskredet når bussen kjører i nedoverbakke. I tillegg til økt sikkerhet under kjøring i nedoverbakker, øker også komforten.
I den nye ComfortClass 500 benyttes den nyeste generasjonen av det elektropneumatiske bremsesystemet EBS 3. Systemet fordeler bremsetrykket optimalt på alle hjulene og sørger dermed for den best mulige bremseeffekten. Dersom elektronikken mot formodning skulle falle ut, settes en konvensjonell trykkluftbrems automatisk i gang. På denne måten kan bussen fremdeles stanse på en sikker måte. Gjennom integrering av EBS-komponenter kan både systemets plassbruk og vekt reduseres.
ESP bringer oss ett skritt nærmere å forebygge ulykker gjennom teknologiske nyvinninger og ved å sørge for høyest mulig sikkerhet. I skarpe svinger eller ved hurtig filskifte forhindrer ESP kjøretøyet fra å miste veigrepet. ESP regulerer bremsene til riktig hjul, reduserer gasspådraget og overvåker stabiliteten til veigrepet igjen er sikret. Ytterligere to aktive sikkerhetssystemer er inkludert i ESP systemet: Anti-Block system (ABS) og Traction Control (ASR).
I tilfelle en frontkollisjon gir Front Collision Guard (FCG) økt beskyttelse i fronten på kjøretøyet og har i tillegg et underkjøringshinder. Dette reduserer skadene betydelig ved et sammenstøt. Førerplassen er montert slik at den blir skjøvet bakover og bort fra kollisjonsområdet ved en frontkollisjon. Kombinasjonen av Aktiv Bremseassistent 4 og FCG kan derfor gi et enestående nivå av sikkerhet for sjåfør og guide, og til syvende og sist for passasjerene. FCG oppfyller underkjøringshinderkravene ECE-R 93, i tillegg til krav til påbudt pendeltest for busser.
FUB (Fahrzeugumgebungsbeleuchtung) betyr "kjøretøy områdebelysning" og er lokalisert nær drivakselen. Det øker komfort og sikkerhet ved manøvrering.
TopClass 500 er utstyrt med elektronisk nivåregulering. Det gir merkbare fordeler, både for busseier og passasjerer. For det første senkes nivået på bussen automatisk ved høy hastighet, noe som sammen med den aerodynamiske designen til TopClass 500 bidrar til et optimalisert drivstofforbruk. For det andre tilbyr systemet muligheten for «kneling». Da senkes nivået på bussen når den står stille og det blir lettere for passasjerene å gå om bord.
Når det er mørkt sørger kurvelys for økt sikkerhet når du skal svinge av ved dårlig opplyste veikryss. De skrur seg automatisk på ved en fart på 40 km/t, hvis frontlyktene er på og blinklyset settes på eller rattet vris. Kurvelysfunksjonen er koblet til tåkelysene. Dette innebærer at tåkelysene aktiveres ved en sving og lyser opp det kritiske område betydelig bedre. Basert på opplysninger om hastighet, rattvinkel og blinklys sørger systemet for at kurvelysene fungerer i de aller fleste kjøresituasjoner - med unntak av for eksempel i rundkjøringer eller ved rygging.
For å gjøre det lettere for sjåføren å tilpasse seg lysendringene, skrus ikke kurvelysene brått helt av og på, men dimmes kun opp og ned.
Reis komfortabelt: Det nye to-sone klimaanlegget sikrer en jevn temperaturfordeling i hele bussen.
Oppmerksomhetsassistenten (AtAs) kan oppdage tegn på førers tretthet og oppfordre han/hun til å ta en pause. En sensor registrerer førers styringsbevegelser -og hastighet. I de første minuttene med kjøring oppretter systemet et individuelt mønster som kontinuerlig sammenlignes med gjeldende styringsadferd og aktuelle kjøreforhold. På dette grunnlaget kan systemet oppdage typiske indikatorer på tretthet og advare sjåføren ved hjelp av lyd -og lyssignaler. Oppmerksomhetsassistenten øker sikkerheten til føreren og passasjerene, samt bussens videresalgsverdi.
Klimakonseptet på nye TopClass 500 er fullstendig redesignet. På den ene siden har alle passasjerene den samme behagelige komforten takket være to temperaturkontrollsoner - foran og bak. På den andre siden har hvert sete tre individuelle varmekilder: en luftdyse i servicesettet over setet, brysttemperering (varme i vinduskanten) og varme under hvert sete - helt unikt for en turbuss. Denne nye patenterte undersetevarmen (tilleggsutstyr) sørger for en behagelig varme, i tillegg til en rask og effektiv oppvarming av bussen.

* Både klimaanlegget og kjøleskapet i kjøretøyet er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluoriserte drivhusgasser. Anvisningsskiltene med detaljerte instrukser om hvilken kjølemiddeltype som brukes finnes på de aktuelle apparatene. Vennligst les kjøretøyets bruksanvisning for mer informasjon.
PPC (ekstrautstyr) er en GPS-cruisekontroll som også griper inn i den automatiske styringen til PowerShift 3-girkassen.* Siden systemet kjenner veien foran kjøretøyet, blir det mulig for giret å velge trinn og hastighet proaktivt før nedoverbakker, fjell og bakketopper. PPC bidrar med det til å optimalisere drivstofforbruket og gjør TopClass enda mer økonomisk.

* 95 % av ca. 300 000 km med motorveier i Europa er nå dekket.
Tretthet er blant de hyppigste årsakene til ulykker. Sporassistenten har et kamera bak frontruten og måler konstant avstanden til sidemarkeringene på veien. Dersom føreren kommer ut av sitt kjørefelt, advarer systemet ham ved vibrasjoner i seteputen. Dersom han f.eks. forlater kjørefeltet mot høyre, vibrerer seteputen på høyre side. For at feilmeldinger ikke til stadighet skal dukke opp ved for eksempel bykjøring, er kjørefeltvarsleren først aktiv ved 60 km/t. Dermed unngår man også problemet ved veiarbeid der man ofte må kjøre langs ulike oppstrekninger. Dersom føreren bevisst ønsker å skifte fil og setter på blinklyset, gjenkjenner kjørefeltvarsleren dette og sender ikke ut noen advarsel.
Styrken på bussens karosseri er en viktig del av den passive sikkerheten. Takket være et sterkt fagverk kan konsekvensene av et uhell reduseres betraktelig. I ComfortClass og TopClass 500 er styrken på ringspantene optimalisert ved hjelp av nye elementer og høystyrkestål. Styrken på karosseriet er definert i forskriftene ECE-R 66, hvor det nøyaktige "overlevelsesrommet" som strukturen trenger ved en eventuell ulykke er beskrevet. Her tilfredsstiller ComfortClass og TopClass 500 allerede morgendagens krav.
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) gir ikke bare økt komfort og redusert drivstofforbruk - det forebygger også dekkskade, og dermed gir økt sikkerhet og bedre økonomi.