Instruksjoner for personvern / Privacy Statement.

Ansvarlig i forbindelse med personvern-grunnforskrifter er:

Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog

Tel.: +47 (0) 67 92 60 00

E-post: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com

Personvernansvarlig:

Daimler AG
Ansvarlig for personvern i konsernet
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection[at]daimler.com


1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. I tillegg henviser vi til Daimler-personverndirektiv:

Daimler personverndirektiv.

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

2. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data

a. Når du besøker våre nettsider, laver vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.

b. Andre personlige data lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig på grunn av din tildelte godkjenning eller i henhold til gjeldende juridiske forskrifter (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet "Juridiske grunnlag for bearbeidingen").

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våe nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

3. Bruksformål

a. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

b. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart via «Social Plug-ins». Bruk av tjenesteleverandører

a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i tilstrekkelig omfang data til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av du har funnet dette tilbudet hos oss og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til disse som følger:

Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.

Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.

Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler.

Instruksjoner for informasjonskapsler

c. Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for "passende sikkerhetsnivå" for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.

d. For drift, optimalisering og validering av våre nettsteder, bruker vi også kvalifiserte tjenesteleverandører (IT tjenesteleverandører og markedsføringsbyråer). Personopplysninger overføres til tjenesteleverandørene -bare i den grad dette er nødvendig for levering og bruk av nettstedet og dets funksjoner eller hvis du har gitt ditt samtykke (s. Punkt 8). Dermed kan data sendes til mottakere utenfor EU/EØS-området. vennligst se punkt 13 nedenfor, for mer informasjon.

5. Evaluering av bruksdata, bruk av analyse-verktøy

5.1 Generelt

Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider til dine interesser, og på den måten forbedre tilbudet til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi sporingsteknologi og analyse-verktøyene: Matomo Web Analytics og Matomo Heatmaps.

Av juridiske grunner skjer bruken av sporings- og (re)targetingsteknologi delvis bare med ditt eksplisitte samtykke (såkalt Opt-In - vennligst se punkt 5.2).
I andre tilfeller kan du etter eget ønske motsette deg bruken av slik teknologi (såkalt Opt-Out - vennligst se punkt 5.3).


5.2 Bruk av Google Marketing-produkter – Opt-in

Vi bruker kun Google Marketing-produkter (f.eks. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan gi ditt samtykke ved å klikke på knappen «Aksepter» i det såkalte Cookie Information Layer («Opt-In»). Vi lagrer samtykket ditt på enheten din i en informasjonskapsel for at du ikke skal bli bedt om å gi samtykke hver gang du besøker nettsidene våre. Vi sletter disse opplysningene eller begrenser bearbeidingen av dem dersom du trekker tilbake samtykket eller senest 6 måneder etter at du sist besøkte våre nettsider.

Dersom du skulle ombestemme deg, kan du trekke tilbake samtykket ved å klikke på følgende lenke:

Du kan gi ditt samtykke ved å klikke på følgende lenke:

5.3 «Opt-Out cookie.»

5.4. Dataoverføring til såkalte tredjelande

Når du bruker sporing og (re) målrettingsteknologi, kan data overføres til mottakere utenfor EØS-området. se punkt 13 nedenfor.

6. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

7. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).

b. For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO.

c. I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.

d. Ut over dette behandler vi personopplysninger for å registrere berettiget interesse og berettiget interesse til tredjepart etter personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav f.
Opprettholdelse av våre IT-systemers funksjonalitet, (direkte) markedsføring av egne og tredjepartsprodukter og tjenester og den juridisk nødvendige dokumentasjon av forretningsforbindelser er slike legitime interessert. Når det gjelder den nødvendige interessebalansen, tar vi særlig hensyn til typen personopplysninger, formålet med behandlingen, omstendighetene for behandlingen og fokus på konfidensialitet knyttet til dine personopplysninger.

8. Sletting av dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din internett-leverandøren, som vi lagrer av sikkerhetshensyn, slettes etter syv dager. Ellers sletter vi dine personopplysninger med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet opplysningene for, bortfaller. Etter dette tidspunktet vil lagring kun skje i den grad det kreves i henhold til lover, forskrifter eller andre lovbestemmelser som vi er underlagt, i EU eller i henhold til lover i tredjeland, der det er tilstrekkelig grad av personvern og informasjonsikkerhet. I den grad en sletting i enkeltsaker ikke er mulig, er de aktuelle personopplysningene merket med det formål å begrense fremtidige behandling.

9. Berørte rettigheter

a. Som registrert, har du rett til informasjon (Personvernforordningens artikkel 15), varsling, (personvernforordningens artikkel 16), sletting av opplysninger (personvernforordningens artikkel 17), begrensning av behandling (personvernforordningens artikkel 18 og rett til dataportabilitet (personvernforordningens artikkel 20).

b. Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt "Juridisk grunnlag for bearbeidingen").

c. Trekke samtykke
Du har til enhver tid rett til å trekke, av grunner gitt fra din spesielle situasjon, samtykket til behandling av personopplysninger, med bakgrunn i personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav e (behandling i offentlig interesse) eller personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f (behandling på grunnlag av motstridende interesser). Trekker du ditt samtykke med bakgrunn i nevnte lovverk, vil vi kun behandle dine personopplysninger hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

d. Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyttelsesmyndighet (Art. 77 DS-GVO).

10. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.

11. Sentral tilgangsservice til Daimler AG

Via Daimler AGs sentraliserte tilgangstjeneste, kan du registrere deg for tilgang på alle nettsider og applikasjoner tilknyttet Daimler- konsernet og dine behov, tilknyttet tilgjengelige tjenester. For brukervilkårne tilknyttet den sentraliserte tjenesten, gjelder egne personverninstrukser. Du får tilgang til disse personverninstruksene på de respektive registreringssidene, på nettsteder og via applikasjoner.

12. Overføring av personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS-området

a. Når tredjeparts tjenestetilbydere benyttes (se seksjon 4 d), analyseverkøty og targeting/retargeting-teknologi (se seksjon 6) kan personopplysninger sendes til land utenfor EU/EØS-området, spesielt til USA og India.

b. Følgende land har samme grad av lovbestemt beskyttelse av personopplysninger som EU/EØS-området: Androrra, Isle of Man, Argentina, Canada (til en viss grad), Færøyene, Guernsey, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, Sveits og Uruguay. Vi har enighet med andre land som mottar personopplysninger om å følge EU/EØS-standarder (personvernforordningen/GDPR) eller «Swiss-U.S. Privacy Shield-standards» via egne kontraktklausuler. Dette for å sikre en god nok og mest mulig enhetlig etterlevelse av regelverket. Hvis du ønsker mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss (se seksjon 10 d.)

13. Informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i våre instruksjoner om informasjonskapsler.

Instruksjoner om informasjonskapsler


Per: Mai 2019