Juridiske vilkår.

Opphavsrett

Opphavsrett 2021 EvoBus GmbH Setra. Alle rettigheter. Tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animasjoner, videofiler og alt innhold på Setras internettsider er underlagt opphavsrett og åndsverksbeskyttelse. Dette innholdet kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og heller ikke endres eller overføres til andre nettsteder. Noe innhold på Setras internettsider inneholder også bilder som er underlagt opphavsretten til leverandører.

Varemerker.

Med mindre annet er oppgitt, er alle varemerker på Setras internettsider underlagt varemerkerettighetene til EvoBus GmbH eller Daimler AG.

Uttalelser om fremtidige forhold.

Dette nettstedet inneholder uttalelser om fremtidige forhold basert på oppfatninger av ledelsen i EvoBus GmbH og/eller Daimler AG. Når ord som "forventer", "tror", "anslag", "hensikt" og "planlegger" brukes på dette nettstedet er det ment å identifisere fremtidsrettede utsagn. Slike uttalelser gjenspeiler synspunktene til EvoBus GmbH og/eller Daimler AG med hensyn til fremtidige hendelser og er gjenstand for usikkerhet. Mange faktorer kan føre til at faktiske resultater kan være vesentlig forskjellige fra prognosene her, herunder endringer i økonomiske og forretningsmessige forhold, endringer i valutakurser og renter, innføring av konkurrerende produkter, manglende aksept av nye produkter eller tjenester og endringer i forretningsstrategi. EvoBus GmbH og/eller Daimler AG frasier seg all intensjon eller forpliktelse til å oppdatere disse uttalelsene.

Produkter og priser.

Etter oppdatering av nettsidene kan det ha forekommet endringer. Informasjonen på Setras nettsider bør betraktes som omtrentlige. Illustrasjoner kan inneholde utstyr og alternativer som tilbys av Setra, men som ikke inngår i standard levering. Variasjoner i farge kan være grunnet tekniske årsaker. Nettstedet kan også inneholde modeller og tilbud som ikke er tilgjengelige i enkelte land. Uttalelser om pris og standardutstyr, samt juridiske og skattemessige retningslinjer, kan bare være gyldige i enkelte land. Priser var aktuelle på publiseringstidspunktet og kan endres uten varsel. Hvis du ønsker å motta siste oppdaterte informasjon tilgjengelig, kan du kontakte din norske forhandler.

Lisensrettigheter.

EvoBus GmbH og Setra er glade for å tilby deg et innovativt og informativt nettsted. Men vi må beskytte våre immaterielle rettigheter, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter. Følgelig informerer vi om at verken dette nettstedet eller noe av innholdet skal på noen måte bli tatt for å gi enhver person en lisens til EvoBus GmbH og Setra.

Ansvar og garanti.

Denne informasjonen er gitt av EvoBus GmbH og Setra "som den er" og i den grad loven tillater det, uten noen form for garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Mens informasjonen antas å være nøyaktig fra Setra sin side, kan den inneholde feil eller unøyaktigheter som EvoBus GmbH og Setra ikke er ansvarlig for.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.