Vintertest i Finland 2022.
SetraWorld Magasinet

Vintertest i Finland 2022.

Intervju med Bernd Gutmann, tekniker i teamet för testning av motorer, kringutrustning och chassi.

I årets vintertest var elva fordon från Daimler Buses, bland annat stads-, landsvägs- och turistbussar ute på vägarna. Testet omfattade ett team med sammanlagt 36 experter under mer än fyra kalenderveckor på plats i finska Lappland. Varje fordon tillryggalade mellan 7.500 och 8.500 km. Teknikern Bernd Gutmann förklarar i en kort intervju hur man förbereder sig för vintertest och vad man då skall vara uppmärksam på.

Under vintertesterna utförs tester under extrema betingelser. Här måste fordon och teknik visa vad de går för vid de lägsta temperaturerna, krävande vägsträckor och ogynnsamma friktionsförhållanden (μ-low).

Vintertest i Finland 2022.

Bernd Gutmann, tekniker i teamet för testning av motorer, kringutrustning och chassi hos Daimler Buses

Vi börjar förbereda och planera redan ett halvår i förväg. Till att börja med undersöker de enskilda expertteamen de olika temana och den motsvarande tidsåtgången. Byggetapperna samordnas sedan steg för steg med konstruktionen och våra underleverantörer. I bakgrunden börjar vi samtidigt organisera resan, t.ex. boka hotell, välja vägsträckor och inhämta tillstånd utifrån nationella bestämmelser. På grund av covid-19 har det dessutom varit nödvändigt att ta hänsyn till de enskilda ländernas pandemibestämmelser. Strax före avfärden till Finland blir det oftast hektiskt, eftersom de sista eftersläntrande komponenterna och programvaruversionerna ”traditionellt” inte levereras förrän strax före avfärden.

Vintertest i Finland 2022.

Facelift ComfortClass och TopClass: Fortfarande dolda vid insatsen i Lappland

Vintertest i Finland 2022.

Facelift ComfortClass och TopClass: Fortfarande dolda vid insatsen i Lappland

Fordonen startar i Tyskland och körs via Danmark och Sverige mot polcirkeln till Rovaniemi i Finland. I varje fordon finns då ett team bestående av ingenjörer respektive tekniker och mekatroniker. Tur- och returresorna tar fyra dagar vardera. Här tillryggalägger vi nästan 3.000 km i varje riktning. Tiden under färden till Lappland utnyttjas redan för de första mätningarna.

De viktigaste tekniska drivkrafterna vid ett vintertest är framför allt att testa de olika systemen i kyla och att fordonens köregenskaper på underlag med låg friktion under vinterförhållanden. Samtliga fordonssystem, som t.ex. chassi, motor och växellåda, beter sig annorlunda vid stark kyla på ner till -35 °C än vid typiska mellaneuropeiska förhållanden på 10–20 °C. Gummilager, stötdämpare men även alla vätskor, som oljor, uppvisar förändrade egenskaper vid stark kyla och kan därför påverka fordonets egenskaper på ett avgörande sätt (t.ex. kör-, växlings- och startförhållanden). Våra teman på plats är mycket mångsidiga – från funktionskontroller av system, komponenter och programvaruversioner via dynamiska körmanövrer till aktiv felsimulering.

Vintertest i Finland 2022.

Sammantaget testades elva fordon från Daimler Buses under vintertesterna vid polcirkeln.

Tillsammans med kollegerna från Lastbilar och Specialfordon (Unimog och Econic) utnyttjar vi gemensamt anläggningarna och teststräckan vid polcirkeln i Rovaniemi, som är huvudstaden i finska Lappland. Förutom den ekonomiska fördelen med det gemensamma utnyttjandet sker även ett utbyte av tekniska erfarenheter mellan de olika organisationsenheterna.

Under 2022 uppmärksammades särskilt temat resor under pandemiförhållanden. I år avstod vi således så mycket som möjligt från att resa med färjor och flyg, för att minska smittorisken vid in- och utresan till ett minimum. Därigenom organiserade vi om dagsetapperna och uppehållen. Som en avgörande komponent i hela hygienkonceptet för vintertesten utrustades alla våra bussar med aktiva filter med virusdödande funktionsskikt för de inre utrymmena i fordonen. Övriga hygienåtgärder, som desinfektionsmedelsautomater, skyddsmasker och arbetsplatser med minsta avstånd anordnades också i alla bussar. För att minska smittorisken under testningen, tillhandahöll företaget tillräckligt många skyddsmasker och snabbtester. Dessutom åtog sig varje deltagare frivilligt att ha så få kontakter som möjligt med personer utanför gruppen.

Vintertest i Finland 2022.

Testning under extrema betingelser på krävande vägsträckor.

Vintertest i Finland 2022.

Användning vid de lägsta temperaturerna i Finland.

Några teman och komponenter som ingår i Setras facelift för ComfortClass och TopClass har utvecklats under en längre period och har redan genomgått flera tester här: från de första förundersökningarna via olika mognadsnivåer och programvaruversioner till seriegodkännande. De första försöken integrerades i befintliga, mer oansenliga fordon. När tiden för produktionsstarten närmade sig och mognadsnivån tilltog konstruerades fullständiga fordon. Sedan var det nödvändigt att testa deras förmågor i hela paketet. Självklart doldes dessa under årets vintertest. I år fanns dessutom bland annat teman från drivlinan med motor och växellåda, bromssystem med EBS och ESC, hjälpsystemen och hela fordonet med yttre påbyggnadsdelar.