Finland: wintertest 2022
SetraWorld Magazine

Finland: wintertest 2022

Interview met Bernd Gutmann, technicus in het testteam motoren, periferie en chassis.

Tijdens de wintertest van dit jaar werden elf voertuigen van Daimler Buses getest, waaronder stads- en streekbussen en touringcars. De test werd uitgevoerd door een team van in totaal 36 vakexperts over een periode van meer dan vier kalenderweken in Lapland, de meest noordelijke regio van Finland. Elk voertuig legde tussen de 7.500 km en 8.500 km af. Technicus Bernd Gutmann legt in een kort interview uit hoe voor te bereiden op een wintertest en waarop men precies moet letten.

Tijdens de wintertest worden testen onder extreme omstandigheden uitgevoerd. Hier moeten voertuig en techniek zich bij de laagste temperaturen bewijzen, op veeleisende trajecten en bij ongunstige wrijvingsverhoudingen (μ-low).

Finland: wintertest 2022

Bernd Gutmann, technicus in het team Versuch Motoren, Peripherie und Fahrwerk bij Daimler Buses

We beginnen al zes maanden van tevoren met de voorbereiding en planning. In het begin worden in de afzonderlijke vakteams de onderwerpen en de bijbehorende tijdsvereisten opgevraagd. Stap voor stap worden dan de bouwfasen afgestemd met de bouwafdeling en onze toeleveranciers. Op de achtergrond beginnen we parallel met de organisatie van de reis, zoals de boeking van de hotels, de keuze van de te rijden trajecten en het verkrijgen van vergunningen op basis van plaatselijke voorschriften. Als gevolg van Covid-19 moesten we ook rekening houden met de pandemieregels van elk land. Vlak voor vertrek naar Finland wordt het meestal nog hectisch, omdat de laatste onderdelen en softwareversies 'traditioneel' pas kort voor vertrek worden geleverd.

Finland: wintertest 2022

Modelwijziging ComfortClass en TopClass: In Lapland nog onherkenbaar in actie

Finland: wintertest 2022

Modelwijziging ComfortClass en TopClass: In Lapland nog onherkenbaar in actie

De voertuigen vertrekken in Duitsland en rijden via Denemarken en Zweden richting de poolcirkel naar Rovaniemi in Finland. Daarbij is in elk voertuig een team aanwezig, bestaande uit een ingenieur of technicus en een mechatronicus. De heen- en terugreis duurt telkens vier dagen. Hier leggen we in elke richting bijna 3.000 km af. De reistijd naar het hoge noorden wordt al gebruikt voor de eerste metingen.

De belangrijkste technische drijfveren voor een wintertest zijn in de eerste plaats de koudetest van de verschillende systemen en de geschiktheid van de voertuigen voor lage wrijving in winterse omstandigheden. Alle voertuigsystemen, zoals het onderstel, de motor en de transmissie, gedragen zich bij extreme koude tot -35 °C anders dan bij typische Midden-Europese omstandigheden van 10-20 °C. Rubberen lagen, schokdempers, maar ook alle vloeistoffen, zoals oliën, hebben bij extreme koude veranderende eigenschappen en kunnen daarom het voertuiggedrag (bijvoorbeeld rij-, schakel- en startgedrag) in belangrijke mate beïnvloeden. Onze onderwerpen ter plaatse zijn zeer veelzijdig – van functiecontroles van de systemen, componenten en softwareversies tot dynamische rijmanoeuvres en actieve foutsimulatie.

Finland: wintertest 2022

In totaal werden elf voertuigen van Daimler Buses in de wintertest aan de poolcirkel getest.

Samen met de collega's van Trucks en speciale voertuigen (Unimog en Econic) maken we gebruik van de faciliteiten en het testcircuit op de poolcirkel in Rovaniemi, de hoofdstad van Lapland. Naast het economische voordeel van een gemeenschappelijk gebruik, vindt er ook een technische uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende organisatie-eenheden plaats.

In 2022 werd bijzondere aandacht besteed aan reizen onder pandemieomstandigheden. Zo werd dit jaar zoveel mogelijk afgezien van het gebruik van veerboten en vluchten om het besmettingsrisico bij de heen- en terugreis tot een minimum te beperken. Daarom werden de dagetappes en stations opnieuw georganiseerd. Als doorslaggevende bouwsteen in het gehele hygiëneconcept voor de wintertest werden al onze bussen uitgerust met actieve filters met functionele antiviraallagen in het interieur. Ook de overige hygiënische maatregelen, zoals desinfectiemiddeldispensers, maskers en werkplekken met een minimale afstand, waren in alle bussen aanwezig. Om het besmettingsrisico tijdens de test te beperken, werden door het bedrijf voldoende maskers en sneltesten ter beschikking gesteld. Bovendien heeft elke deelnemer vrijwillig de verplichting op zich genomen om de contacten buiten de groep zo beperkt mogelijk te houden.

Finland: wintertest 2022

Controles onder extreme omstandigheden op veeleisende trajecten.

Finland: wintertest 2022

Gebruik bij de laagste temperaturen in Finland.

Onderwerpen en onderdelen die in de Setra modelwijziging van de ComfortClass en TopClass worden opgenomen, zijn al langer in ontwikkeling en hebben hier al meerdere tests achter de rug: van de eerste screenings, via verschillende ontwikkelingsstadia en softwareversies tot aan de vrijgave van de serie. De eerste proeven werden in bestaande, eerder onopvallende voertuigen geïntegreerd. Met het naderen van de productiestart en de toenemende mate van de volwassenheid werden complete voertuigen opgebouwd. Die moesten dan hun vaardigheden in het totaalpakket bewijzen. Tijdens de wintertest van dit jaar natuurlijk onherkenbaar. Bovendien waren er dit jaar onder andere onderwerpen met betrekking tot de aandrijflijn met motor en transmissie, remsystemen met EBS en ESC, de assistentiesystemen en het complete voertuig met aan de buitenkant aangebouwde delen.