Säkerhet i alla avseenden.
SetraWorld Magasinet

Säkerhet i alla avseenden.

Nya Setra MultiClass 500: den säkra regionaltrafikbussen.

Setra och säkerhet – dessa begrepp är oskiljaktigt förenade med varandra. Även nya Setra MultiClass 500 ligger steget före i segmentet för regionaltrafikbussar. Till exempel med LED-moduler som standard, den nya aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist 2, andra generationens dödvinkelassistent Sideguard Assist eller den intelligenta farthållaren PPC. Fr.o.m. 2024 tillkommer en hel uppsättning ytterligare hjälp- och säkerhetssystem – dessutom en MirrorCam som tillval i stället för konventionella ytterbackspeglar. En sak är säker: Säkerheten stod högt upp på prioriteringslistan, när den nya Setra-modellserien utvecklades.

Andra generationen av den aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist varnar föraren för en kollision med stillastående eller rörliga föremål. Systemet har särskilt överblick över fotgängare och cyklister i korsningar. Dessutom inleder systemet automatiskt en lätt inbromsning när det finns en överhängande kollisionsrisk. Varningskaskad och bromsingrepp är exakt anpassade för användning i linjetrafik i städer och därmed för att skydda stående passagerare.

Preventive Brake Assist 2 finns som tillval för alla modeller av nya Setra MultiClass 500 fr.o.m. januari 2024. Det är ytterligare en milstolpe, inte minst för att skydda trafikanter.

Säkerhet i alla avseenden.

Aktiv bromsassistent för städer: Nya Preventive Brake Assist 2 reagerar bland annat på stillastående och rörliga föremål, däribland fotgängare och cyklister.

Säkerhet i alla avseenden.

Säkrare i kurvorna: Andra generationens dödvinkelassistent Sideguard Assist varnar föraren om det finns risk för en olycka, när han skall svänga.

Som förberedelse för nya MultiClass 500 finns även andra generationen av dödvinkelassistenten Sideguard Assist. Den varnar ännu mer exakt, när det finns risk för kollision med fotgängare och cyklister. Den har hitintills varit tillgänglig för dörrsidan, men i framtiden kommer den även att användas för förarsidan. När fotgängare eller cyklister befinner sig precis framför fordonet, kommer nya Frontguard Assist till sin rätt. Tillsammans bildar de båda assistenterna ett effektivt varningssystem runtom. De utgör ett effektivt stöd för föraren, inte minst i tät stads- och förortstrafik.

Ännu bättre överblick får man med tillvalet 360°-kamerasystem. Det ger föraren en perfekt sikt runtom ur fågelperspektiv, vilket är en fördel bland annat vid manövrering. Med detta system kan föraren upptäcka förbipasserande, cyklister och hinder även i de områden som annars skulle vara svåra att se.

Som tillval behöver föraren av nya MultiClass 500 LE inte längre titta i ytterbackspeglarna – han kan använda nya MirrorCam. Bilderna från kamerorna överförs till 15 tums bildskärmar. Fördelarna: utökat siktområde för föraren, betydligt bättre sikt i mörker, mindre nedsmutsning, färre skador vid manövrering samt en ännu lägre bränsleförbrukning tack vare en mindre frontyta.

Säkerhet i alla avseenden.

Nya perspektiv: Tillvalet 360°-kamerasystem ger perfekt sikt runtom ur fågelperspektiv och hjälper således föraren att manövrera på ett säkert sätt även på svåröverblickbara områden.

Säkerhet i alla avseenden.

Nya perspektiv: Tillvalet 360°-kamerasystem ger perfekt sikt runtom ur fågelperspektiv och hjälper således föraren att manövrera på ett säkert sätt även på svåröverblickbara områden.

Säkerhet i alla avseenden.

Sikt är säkerhet: LED-belysningen i nya MultiClass 500 LE ger ett enastående ljus, är dessutom energieffektiv och har lång livslängd.

Säkerhet i alla avseenden.

Sikt är säkerhet: LED-belysningen i nya MultiClass 500 LE ger ett enastående ljus, är dessutom energieffektiv och har lång livslängd.

LED-lamporna, som ingår i grundutförandet på nya MultiClass 500 LE, är inte bara snygga, utan de ger också ett enastående ljus. Detta är viktigt för en regionaltrafikbuss eftersom den ofta är ute på vägarna under den mörka årstiden och i skymning och gryning. De sparar dessutom ström och håller lika länge som fordonet, vilket är en viktig kostnads- och säkerhetsfaktor. Tillvalet markbelysning hjälper föraren vid backning.

Även den senaste varianten av hjälpsystemet Predictive Powertrain Control (PPC) ger effektivitet och avkoppling vid ratten. Detta hjälpsystem sänker hastigheten automatiskt exempelvis vid infarter till tätorter, liksom före kurvor med snäva radier på landsvägar eller hinder som rondeller och stopp- eller lämna-företrädestecken. Resultatet blir ett anpassat och förutseende körsätt. Även Traffic Sign Assist är ny. Den varnar, om den tillåtna maxhastigheten överskrids.

Slutligen införs däcktryckskontrollsystemet Tire Pressure Monitoring (TPM) och trötthetsvarnaren Attention Assist (AtAs) i standardutrustningen.

Säkerhet i alla avseenden.

Har luften pyst ut? Däcktryckskontrollsystemet Tire Pressure Monitoring (TPM) kan förhindra farliga däckskador och är nu tillgängligt som standard.

Säkerhet i alla avseenden.

Skyddande kokong: MultiClass 500:s råkaross med ringspantkonstruktion uppfyller kraven enligt ECE R 66.02 för välttestet.

Säkerhet i alla avseenden.

Körfältsstabilitet som standardutrustning: Nya Setra MultiClass 500 är som standard utrustad med det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP med låsningsfria bromsar ABS, antislirreglering ASR samt bromsassistent BAS.

Trots alla hjälp- och säkerhetssystem kan olyckor aldrig uteslutas helt och hållet. Även för detta har utvecklarna förberett nya Setra MultiClass 500. Ett underkörningsskydd minskar följderna av en påkörningsolycka eller frontalkrock. Den skyddar både förare och passagerare i ett påkört eller kolliderande fordon.

Råkarossen med ringspantkonstruktion är på samma gång lätt och stabil. Den förstärkta ramkonstruktionen fungerar som en skyddande kokong. Därför uppfyller MultiClass 500 kraven enligt ECE R 66.02 för välttest och på begäran även frivilligt villkoren för pendelslagstestet enligt ECE R 29/03 A. Då behandlas fronten med en 1,5 ton tung stålplåt – ett hårt test i ordets rätta bemärkelse. Nya Setra MultiClass 500 klarade detta prov med bravur, och det fasta överlevnadsutrymmet för föraren bibehölls.

Tydligt slutresultat: Nya Setra MultiClass 500 är säker över hela linjen. Det är en äkta Setra, en säker regionaltrafikbuss.