Effektivitet i realtid.
SetraWorld Magasinet

Effektivitet i realtid.

Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

OMNIPlus ON vet hur du på bästa sätt använder din nya Setras digitala fordonsdata. Leverantören erbjuder en hel rad digitala tjänster som gör turistbussverksamheten ännu mer lönsam.

Den nästa generationen Setra-turistbussar har Bus Data Center som standard. Systemet skickar löpande aktuell fordonsdata som bussföretagen kan använda på ett effektivt sätt. Till exempel för att undvika fordonsfel, för att lokalisera fordon eller för att sänka bränsleförbrukningen. SetraWorld Magasinet har granskat OMNIplus ONs digitala tjänsteportfölj och presenterar viktiga tjänster och funktioner.

För att göra sin verksamhet så lönsam som möjligt ställer sig bussföretagare många frågor. Hur gör jag reseerbjudandet attraktivt för min målgrupp? Hur hittar jag snabbt lämpliga förare? Hur kan jag göra min professionella vardag mer effektiv? Och hur kan jag öka mina bussars lönsamhet? Åtminstone för de två sista frågorna kan en titt på de digitala tjänsterna från OMNIplus ON vara hjälpsamt.

Effektivitet i realtid. – Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

Digitala tjänster från OMNIplus ON för nästa generation Setra turistbussar ökar effektiviteten och sänker kostnaderna.

”På den personliga översikten har bussföretagaren alltid överblick över sina turistbussar.”

Med telematikboxen ”Bus Data Center” uppfylls grundförutsättningen för användning av digitala tjänster automatiskt. Denna finns som standardutrustning hos nästa generation TopClass och ComfortClass.

Utöver det behöver man en individuell inloggning till OMNIplus ON kundportalen. Det är där alla data som överförs från Bus Data Center syns. På den personliga översikten har bussföretagaren alltid överblick över sina turistbussar – i realtid. Fordonsdata sorteras översiktligt i tabeller och diagram. På så sätt får du viktig information inom några sekunder. Med det får du en snabb överblick och kan göra en noggrann analys.

En viktig aspekt för lönsamheten är en hög fordonstillgänglighet. Med tjänsten OMNIplus ON Uptime ligger du alltid steget före med reparationer och underhåll.

Dessutom analyserar OMNIplus ON Uptime permanent miljoner skickade fordonsdata med moderna fjärrmätningar. Det proaktiva systemet sorterar meddelandena i kategorier och skapar automatiskt meningsfulla och effektiva åtgärdsrekommendationer.

Tack vare den detaljerade informationen som fås i förväg kan verkstaden alltid förberedas på kommande uppgifter på ett optimalt sätt och på så vis minimera servicetiderna. Om man till exempel utför olika reparationer och underhållsarbeten samtidigt behövs endast en servicetid i stället för flera inbokade tider efter varandra. Om det finns risk för att en buss inte kan köra på grund av ett allvarligt fel hjälper 24 h SERVICE till att söka efter närmaste serviceställe på rutten och samordnar reparationen samt beställningen av reservdelar.

Effektivitet i realtid. – Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

OMNIplus ON Uptime övervakar permanent alla relevanta fordonssystem i dina bussar och identifierar eventuella behov av reparation och underhåll redan i förväg.

Effektivitet i realtid. – Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

Hur hög är diesel- och AdBlue-förbrukningen? Med funktionen ”Förbrukningsöversikt” från OMNIplus ON monitor kan bussföretagare hålla koll på sina turistbussars förbrukning.

Den som använder mindre bränsle sparar mycket. Med funktionen ”Förbrukningsöversikt” från OMNIplus ON monitor kan du analysera utvecklingen av diesel- och AdBlue-förbrukningen med hjälp av en jämförelse per dag eller vecka.

På ”Förbrukningsöversikt” i OMNIplus ON-portalen visas all aktuell förbrukningsdata. Och det för varje buss i flottan. Välj bara ett fordon, en tidsperiod och typ av förbrukning så får du uppgifterna i form av ett överskådligt diagram.

Du kan lätt identifiera möjliga besparingar tack vare detaljerad förbrukningsdata – för hela sträckan eller per kilometer.

Även den optimerade ruttstyrningen innebär en möjlighet att göra besparingar. Med OMNIplus ON-platstjänster kan man följa bussen på en digital vägkarta. Flottchefen får därmed användbara parametrar för att till exempel förbättra användningen av olika fordon eller för att anpassa körrutterna.

Men platstjänsterna från OMNIplus ON kan ännu mer. Det går till exempel att ange sin egen depå som ett geografiskt område för att få automatiska meddelanden när bussarna kör in på området eller lämnar det.

Effektivitet i realtid. – Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

Med platstjänsterna från OMNIplus ON monitor kan flottchefen visa Setra-bussens position, ruttens förlopp och status för rutterna i realtid från valfri mobil enhet.

Effektivitet i realtid. – Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

På den separata översikten ”Logbook” i OMNIplus ON-portalen kan alla användningsdata för flottans bussar visas.

På den separata översikten ”Logbook” i OMNIplus ON-portalen har du dessutom möjlighet att visa all användningsdata för alla flottans bussar. Genom att välja ett fordon och en tidsperiod får flottchefen alla rutter visade i form av ett översiktligt diagram. Genom att filtrera på fordonsrelaterade händelser kan du ta reda på när och vilken dörr som har öppnats eller om föraren har inaktiverat Active Brake Assist. Detta ökar både säkerheten och gör det lättare att se om ruttplaneringen följs.

På översikten ”Nedladdning av förarkortsdata och dataminnen” i OMNIplus ON-portalen finns möjligheten att ladda ner sina bussförares kör- och vilotider. Tack vare den automatiska nedladdningen uppfylls också det lagstadgade dokumentationskravet, det vill säga att läsa av förarkortet var 28:e dag och spara alla data från dataminnet var 90:e dag.

Tidsintervallerna för de automatiska nedladdningarna kan ställas in efter egna preferenser. Praktiskt: Nedladdade förarkortsdata och dataminnen kan utan problem överföras via ett molnbaserat gränssnitt (API) till företagets interna utvärderingssystem.

Effektivitet i realtid. – Nya digitala tjänster för nästa generation Setra-turistbussar.

Med funktionen ”Nedladdning av förarkortsdata och dataminnen” från OMNIplus ON monitor kan all relevanta data från den digitala färdskrivaren fjärravläsas, sparas och exporteras för analys i de egna systemen.