Efektywność w czasie rzeczywistym.
SetraWorld Magazyn

Efektywność w czasie rzeczywistym.

Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

OMNIplus ON wie najlepiej, jak najlepiej wykorzystać cyfrowe dane pojazdu w Twojej nowej Setrze. Dostawca usług cyfrowych oferuje szereg usług, dzięki którym autokarowy biznes staje się jeszcze bardziej opłacalny.

Następna generacja autokarów Setra jest standardowo wyposażona w centrum danych Bus Data Center. System na bieżąco przesyła aktualne dane o pojeździe, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez firmy autokarowe. Na przykład w celu uniknięcia awarii pojazdów, lokalizowania pojazdów lub zmniejszenia zużycia paliwa. Magazyn SetraWorld przejrzał portfolio usług cyfrowych OMNIplus ON i prezentuje istotne usługi i funkcje.

Firmy autokarowe zadają sobie wiele pytań, aby prowadzić swój biznes jak najbardziej ekonomicznie. Jak utrzymać atrakcyjność oferty turystycznej dla mojej grupy docelowej? Jak szybko znaleźć odpowiednich kierowców? Jak sprawniej zorganizować codzienną pracę? A jak mogę jeszcze bardziej zwiększyć rentowność moich autobusów? Przynajmniej w przypadku dwóch ostatnich pytań pomocne może być spojrzenie na usługi cyfrowe OMNIplus ON.

Efektywność w czasie rzeczywistym. – Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

Usługi cyfrowe OMNIplus ON dla nowej generacji autokarów Setra zwiększają efektywność i zmniejszają wydatki.

„Na osobistym pulpicie nawigacyjnym firma autobusowa ma zawsze wgląd w swoją flotę.”

Dzięki skrzynce telematycznej „Bus Data Center” automatycznie spełniony jest podstawowy warunek korzystania z usług cyfrowych. Jest ona standardem na pokładzie nowej generacji TopClass i ComfortClass.

Potrzebny jest jeszcze indywidualny dostęp do internetowego portalu klienta OMNIplus ON. To tutaj bowiem po raz pierwszy widoczne są dane przesyłane przez Bus Data Center. Na osobistym pulpicie nawigacyjnym firma autobusowa ma zawsze wgląd w swoją flotę - i to w czasie rzeczywistym. Dane dotyczące pojazdu są przejrzyście przedstawione w tabelach i na wykresach. Oznacza to, że ważne informacje można odnaleźć w ciągu paru sekund. Jest to tak samo pomocne w szybkim przeglądaniu, jak i do gruntownej analizy.

Wysoka dyspozycyjność pojazdów jest istotnym aspektem opłacalności. Dzięki usłudze OMNIplus ON Uptime jesteś praktycznie zawsze o krok przed naprawą i konserwacją.

W tym celu OMNIplus ON Uptime wykorzystuje najnowocześniejsze technologie telemetryczne do stałej analizy milionów przesyłanych danych o pojeździe. Proaktywny system kategoryzuje wiadomości i automatycznie wyprowadza sensowne i skuteczne zalecenia dotyczące działania.

Dzięki szczegółowym informacjom wyprzedzającym Twój warsztat może zawsze optymalnie przygotować się do stojących przed nim zadań i w ten sposób zminimalizować czasy serwisowania. Jeżeli na przykład różne naprawy i czynności konserwacyjne są wykonywane w pakietach, wymagana jest tylko jedna wizyta w warsztacie zamiast kilku wizyt jedna po drugiej. Jeśli istnieje ryzyko, że autobus ulegnie awarii z powodu poważnej usterki, SERWIS 24h pomaga znaleźć najbliższy punkt serwisowy na trasie oraz koordynuje naprawę i zaopatrzenie w części zamienne.

Efektywność w czasie rzeczywistym. – Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

OMNIplus ON Uptime stale monitoruje wszystkie istotne systemy w autobusach i pozwala z wyprzedzeniem zidentyfikować potrzeby w zakresie napraw i konserwacji.

Efektywność w czasie rzeczywistym. – Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

Jak wysokie jest zużycie oleju napędowego i środka AdBlue? Dzięki funkcji „Przegląd zużycia” w OMNIplus ON monitor firmy autobusowe mogą dokładnie śledzić wartości zużycia swojej floty autokarów.

Kto zużywa mniej paliwa, może sporo zaoszczędzić. Dzięki funkcji „Przegląd zużycia” OMNIplus ON monitor można analizować trend zużycia oleju napędowego i środka AdBlue w zestawieniu dziennym lub tygodniowym.

Aktualne wartości zużycia można obejrzeć na pulpicie nawigacyjnym „Przegląd zużycia” w portalu OMNIplus ON. I to dla każdego autobusu we flocie. Wystarczy wybrać pojazd, okres i rodzaj zużycia, a wartości zostaną wyświetlone w formie przejrzystego wykresu.

Na podstawie szczegółowych wartości zużycia, dla całej trasy lub na kilometr, można łatwo zidentyfikować potencjalne oszczędności.

Optymalne prowadzenie trasy również niesie ze sobą potencjał oszczędności. Dzięki usługom lokalizowania OMNIplus ON autobus można śledzić na żywo na cyfrowej mapie drogowej. Dla menedżerów floty są to użyteczne parametry, na przykład do poprawy wykorzystania pojazdów lub dostosowania tras.

Ale usługi lokalizowania OMNIplus ON mogą zrobić jeszcze więcej. Na przykład własną zajezdnię można zdefiniować jako obszar geograficzny, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o wjeździe lub wyjeździe autobusów z tegoż obszaru.

Efektywność w czasie rzeczywistym. – Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

Dzięki usługom lokalizowania OMNIplus ON monitor, menedżerowie floty mogą w czasie rzeczywistym i z dowolnego urządzenia mobilnego sprawdzać pozycję swojej Setry, przebieg trasy i status tras.

Efektywność w czasie rzeczywistym. – Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

Na osobnym pulpicie nawigacyjnym „Logbook” w portalu OMNIplus ON można przeglądać wszystkie dane operacyjne floty autobusów.

Na osobnym pulpicie nawigacyjnym „Logbook” w portalu OMNIplus ON można również przeglądać wszystkie dane operacyjne floty autobusów. Wystarczy wybrać pojazd i okres, by menedżerowie floty uzyskali wgląd we wszystkie trasy w formie przejrzystego wykresu 24h. Dzięki filtrowaniu według zdarzeń (lub eventów) związanych z pojazdem można też dowiedzieć się, które drzwi zostały otwarte w danym momencie lub czy kierowca dezaktywował funkcję Active Brake Assist. Zwiększa to zarówno bezpieczeństwo, jak i możliwość weryfikacji przestrzeganych harmonogramów.

Na pulpicie nawigacyjnym „Pobieranie karty kierowcy i pamięci masowej” w portalu OMNIplus ON istnieje również możliwość pobrania w każdej chwili czasów jazdy i odpoczynku kierowców autobusów. Automatyczne pobieranie danych spełnia przy okazji ustawowy obowiązek dokumentowania, czyli odczyt karty kierowcy co 28 dni i zapisywanie danych w pamięci masowej co 90 dni.

Odstępy czasowe dla automatycznego pobierania mogą być ustawione całkowicie według osobistych preferencji. Praktycznie: Pobrane dane z karty kierowcy i pamięci masowej można łatwo przenieść do wewnętrznego firmowego systemu analizującego za pomocą interfejsu chmury (API).

Efektywność w czasie rzeczywistym. – Nowe usługi cyfrowe dla kolejnej generacji autokarów Setra.

Dzięki funkcji „Pobieranie danych z karty kierowcy i pamięci masowej” systemu OMNIplus ON monitor wszystkie istotne dane z tachografu cyfrowego (DTCO) mogą być zdalnie odczytywane, zapisywane i eksportowane do własnych systemów w celu wykonania analizy.