Interiér vo verziách ComfortClass a TopClass je rozdelený do dvoch veľkých klimatizačných a regulačných zón: vpredu a vzadu, v prípade dvojpodlažného autobusu hore a dole. Všetci cestujúci si tak príjemne vychutnávajú rovnaký teplotný komfort nezávisle od miesta na sedenie.*

* Klimatizačný systém, ako aj chladnička vášho vozidla sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluórovaný skleníkový plyn. Štítky s informáciami a podrobnými údajmi o použitom type chladiva sa nachádzajú na príslušných zariadeniach. Dodržte pokyny uvedené v návode na obsluhu svojho vozidla. Presnejšie údaje nájdete v príslušných technických údajoch.
Asistent odbočovania s asistentom sledovania boku práve v mestách výrazne zvyšuje bezpečnosť nechránených účastníkov cestnej premávky, pretože pomáha vodičovi včas rozpoznať kritické situácie pri odbočovaní. Systém pracuje na viacerých úrovniach: v rámci prvej úrovne informuje vodiča, na druhej úrovni navyše vydá aj výstrahu.

Ak sa v bočnej sledovanej oblasti nachádza pohybujúci sa objekt, je vodič informovaný vizuálne. Vo vonkajšom zrkadle na strane spolujazdca sa vo výške pohľadu vodiča rozsvieti žlté svietidlo so svetelnými diódami v tvare trojuholníka. Svietidlo intuitívne upúta pozornosť vodiča na situáciu vedľa vozidla. Okrem toho sa na centrálnom displeji zobrazí výstražný pokyn.

Ak vodič vykoná istú činnosť alebo pokračuje v činnosti, ktorá by mohla spôsobiť kolíziu, aktivuje sa aj vizuálna výstraha: červené svietidlo so svetelnými diódami viacnásobne bliká s vyššou intenzitou svetla, následne svieti nepretržite. K tomu sa pridá aj taktilná výstraha v podobe vibrácií v sedadle vodiča. – Asistent sledovania boku okrem toho upozorňuje vodiča na nehybné prekážky v priestore odbočovania autobusu a navyše dokáže prevziať úlohu asistenta zmeny jazdného pruhu, pričom pracuje s rovnakou postupnosťou výstražných hlásení.
Aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4) a pokročilý systém núdzového brzdenia (AEBS) upozorňujú vodiča na riziko kolízie s prekážkou a v prípade potreby samočinne spomalia autobus.

Aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4), príp. pokročilý systém núdzového brzdenia (AEBS) upozorní vodiča na riziko kolízie s prekážkou a v prípade potreby samočinne spomalí autobus – nezávisle od funkcie tempomatu s reguláciou odstupu (ART). Radarom riadený systém na tento účel neustále monitoruje priestor pred autobusom a v jeho jazdnom pruhu do vzdialenosti 250 metrov.

Aktívny asistent brzdenia ABA 4 ako prvý systém na svete reaguje aj na chodcov. Okrem vozidiel idúcich vpredu a nehybných prekážok (napr. koniec dopravnej zápchy) rozpozná aj chodcov vo vzdialenosti maximálne 80 metrov. Ak sa odstup od chodcov nebezpečne zmenší, systém najprv vizuálnymi a zvukovými výstražnými signálmi upozorní vodiča a zároveň, ak vodič nereaguje, spustí čiastočné brzdenie a spomalí vozidlo až do zastavenia. Aktivované čiastočné brzdenie poskytuje vodičovi možnosti na zabránenie kolízie brzdením naplno alebo riadiacim manévrom. Okrem toho možno ohrozeného chodca včas upozorniť klaksónom.

AEBS ďaleko presahuje rámec dnešných zákonných požiadaviek na systémy núdzového brzdenia a už dnes spĺňa skúšobné ustanovenia, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2018. ABA 4 ide dokonca o krok ďalej, pretože ešte výraznejšie znižuje pohybovú energiu vozidla (pozri ilustráciu).

Odbočovacie svetlo počas dlhých hodín jazdy v tme zaručuje omnoho vyššiu bezpečnosť pri odbočovaní na zle osvetlených križovatkách. Od rýchlosti 40 km/h sa odbočovacie svetlo zapne automaticky, ak sú rozsvietené hlavné svetlomety a ak sa aktivuje ukazovateľ smeru jazdy alebo ak došlo k otočeniu volantu. Funkcia odbočovacieho svetla využíva hmlové svietidlá. Zahŕňa elektronickú aktiváciu hmlových svetiel na vnútornej strane zákruty, a tak umožňuje výrazne lepšie osvetlenie kritickej oblasti. Na základe aktuálnej informácie o rýchlosti, uhle natočenia kolies a polohe ukazovateľa smeru jazdy, riadiaca jednotka spoľahlivo zabezpečí, že odbočovacie svetlo funguje správne vo väčšine rôznych jazdných situácií: s výnimkou napríklad kruhových objazdov alebo pri cúvaní. Aby sa oči dokázali prispôsobiť zmeneným svetelným pomerom, inteligentný elektronický systém nezapína ani nevypína odbočovacie svetlo náhle, ale stlmuje alebo rozsvecuje ho plynule.
Adaptívny tempomat oslobodzuje vodiča vo forme automatického udržiavania konštantnej vzdialenosti – definovanej vodičom – od vozidla pred ním, založenej na nepretržitých meraniach. Nezvyšuje sa tým iba bezpečnosť na miestnych komunikáciach a diaľniciach, ale aj pohodlie. Radarový systém, ktorý zaručuje vynikajúcu funkčnosť aj za zlých poveternostných podmienok a v tme, sleduje vzdialenosť až do 250 metrov pred vozidlom v celej šírke cesty. Ak by sa variabilne definovaná bezpečná vzdialenosť od vozidla vpredu skrátila, tempomat s reguláciou odstupu spomalí autokar a bude udržiavať bezpečnú zónu. Mnohým kolíziám zozadu sa tak dá zabrániť. Na rozdiel od núdzového asistenta – aktívneho asistenta brzdenia 4 (ABA 4)*, tempomat s reguláciou odstupu inicializuje mierne brzdenie s maximálne 20 percentami možného brzdiaceho účinku.
V prípadoch, keď sa vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu nebezpečne skráti pod vzdialenosť určenú tempomatom s reguláciou odstupu (ART), aktívny asistent brzdenia (ABA) zasiahne. Radarom riadený systém nepretržite sníma vozovku do vzdialenosti 0,25 až 200 metrov. Ak sa vzdialenosť nebezpečne skracuje a ak pri tejto rýchlosti hrozí kolízia, systém v prvom kroku varuje vodiča vizuálne a zvukovo. Ak vodič nereaguje, aktívny asistent brzdenia (ABA) v druhom kroku mechanicky pripraví brzdovú sústavu na okamžité brzdenie. Ak vodič naďalej nereaguje, asistent ABA v treťom kroku nezávisle iniciuje brzdenie naplno. ABA 3 nielen rozpoznáva vozidlá idúce vpredu, ale aj nepohybujúce sa prekážky a inicializuje – podobnou kaskádou varovaní ako ABA – automatické čiastočné brzdenie, ak vodič nereaguje. Môže to byť rozhodujúce napríklad v situáciach, keď vbehnete do neočakávanej dopravnej zápchy na diaľnici.

*ABA 2 do júla 2015
Asistent Attention Assist (AtAs) dokáže rozpoznať únavu vodiča už na základe jej prvých príznakov, a vyzve ho, aby si včas urobil prestávku. Srdcom systému je snímač, ktorý veľmi presne registruje pohyby volantom a rýchlosť, s akou vodič otáča volantom. Systém v prvých minútach jazdy vytvorí individuálny vzor správania, ktorý neustále porovnáva s aktuálnym spôsobom riadenia a konkrétnou jazdnou situáciou. Na základe toho systém dokáže rozpoznať typické príznaky únavy a varovať vodiča zvukovými a vizuálnymi upozorneniami. Asistent Attention Assist zvyšuje bezpečnosť vodiča a cestujúcich a zároveň aj hodnotu autobusu pri opätovnom predaji.
Obmedzovač rýchlosti pomocou odľahčovacej brzdy pri jazde z kopca výrazne zabraňuje zrýchleniu autobusu na úroveň presahujúcu maximálnu rýchlosť, čím stabilizuje rýchlosť autobusu. Na tento účel využíva retardér ako neopotrebovateľnú odľahčovaciu brzdu, ktorá zabraňuje zohrievaniu štandardnej brzdy. Okrem toho sa retardér v tomto prípade kombinuje so systémom na kontrolu rýchlosti.

Vodič môže pre obmedzovač rýchlosti pomocou odľahčovacej brzdy určiť stálu rýchlosť, ktorú autobus pri jazde z kopca neprekročí. Systém okrem toho pomocou výstražných ukazovateľov na centrálnom displeji a zásahmi bŕzd predchádza nadmernému prekročeniu maximálnej prípustnej rýchlosti 100 km/h. Pri jazde z kopca sa tým okrem bezpečnosti zvyšuje aj komfort.
V nových modeloch ComfortClass 500 sa používa najnovšia generácia elektropneumatického brzdového systému (EBS 3). Systém optimálne rozdeľuje tlak v brzdovej sústave na všetky kolesá, čím zabezpečuje čo najlepší brzdný účinok. Ak elektronika zlyhá, čo je nepravdepodobné, automaticky sa aktivuje tradičná pneumatická brzda. Autobus sa tak bezpečne zastaví. Integrácia komponentov EBS umožnila zmenšenie montážneho priestoru, ako aj zníženie hmotnosti systému.
Systém ESP v značnej miere zmenšuje riziko šmyku tým, že pôsobí proti točivému momentu vozidla prostredníctvom cieleného brzdenia jednotlivých kolies. Vysokovýkonná elektronika sleduje signály zo snímačov ESP a nepretržite kontroluje, či snaha vodiča o riadenie vozidla a aktuálny pohyb vozidla korešpondujú. Ak sa hodnoty líšia, systém okamžite zníži výkon motora na obnovenie rovnováhy a stability vozidla. Ak tento zásah nepostačuje, systém súčasne pribrzdí jednotlivé kolesá. Súčasťou systému ESP sú dva ďalšie aktívne bezpečnostné systémy: protiblokovací systém (ABS) a integrovaná regulácia trakcie (ASR).
Ochrana pri čelnom náraze (FCG) v prípade čelnej kolízie poskytuje zvýšenú bezpečnosť v prednej časti vozidla a priečny profil zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti podbehnutiu. Za priečnym profilom ochrany pri čelnom náraze sa nachádzajú deformačné prvky, ktoré svojou absorpčnou štruktúrou v prípade potreby premieňajú energiu nárazu na deformačnú energiu. Následky nárazu pre všetkých cestujúcich sa tým výrazne zmierňujú. Miesto vodiča vrátane riadenia, pedálov a sedadla je namontované na masívnom rámovom diele. Preto sa pri prudkom čelnom náraze dokáže úplne posunúť dozadu, čím sa lepšie zachová priestor na ochranu vodiča. V kombinácii s aktívnym asistentom brzdenia 4 a ochranou pri čelnom náraze sa docieli doteraz nedosiahnutá úroveň bezpečnosti nielen vodiča a cestovného sprievodcu, ale aj cestujúcich. Ochrana pri čelnom náraze spĺňa požiadavky na ochranu proti podbehnutiu podľa ECE-R 93, ako aj zákonné normy pre skúšky autobusov kyvadlovým nárazom.
Do cieľa dorazíte uvoľnení: nová dvojzónová klimatizácia zaručuje rovnomerné rozloženie teploty v interiéri.
Model TopClass 500 je vybavený elektronickou reguláciou výšky. Tento model ponúka značné výhody nielen podnikateľovi, ale aj cestujúcim. Výška autobusu sa pri vysokých rýchlostiach automaticky zníži, čo v kombinácii s výrazne aerodynamickým dizajnom modelu TopClass 500 prispieva k optimalizovanej spotrebe paliva. Systém okrem iného ponúka možnosť »pokľaknutia«. Výška stojaceho autobusu sa pritom na jednej strane zníži, čím sa zvýši komfort cestujúcich pri nastupovaní.
PPC (na želanie) je tempomat využívajúci dáta z GPS, ktorý zasahuje aj do automatizovaného riadenia prevodovky PowerShift 3.* Systém rozpoznáva členitosť terénu pred vozidlom, vďaka čomu automatizované radenie dokáže vopred zvoliť prevodový stupeň a rýchlosť pred klesaním, pri stúpaní, pred vyvýšeninami a pri klesaní. Systém PPC týmto spôsobom prispieva k optimalizácii spotreby paliva a zabezpečuje ešte vyššiu hospodárnosť modelov TopClass a ComfortClass.

* Aktuálne je pokrytých už 95 % z približne 300 000 km diaľnic a spolkových ciest v Európe.
Únava patrí k najčastejším príčinám nehôd. Asistent udržiavania v jazdnom pruhu, ktorého hlavnou súčasťou je kamera za čelným sklom, preto neustále meria vzdialenosť medzi bokom vozidla a postranným vodorovným dopravným značením. Ak vodič vybočí zo správneho jazdného pruhu, systém ho upozorní vibráciou v sedacej poduške na mieste, ktoré naznačuje nesprávny smer. Ak vodič napríklad opustí jazdný pruh z pravej strany, vibrácia sa spustí v pravej časti sedacej podušky. Asistent udržiavania v jazdnom pruhu sa aktivuje až pri rýchlosti 60 km/h, aby sa hlásenia o nesprávnom riadení neustále nespúšťali, napríklad v mestskej premávke. Vďaka tomu možno predísť problému na staveniskách s často chaotickými čiarami, pretože autobusy na týchto úsekoch sotva dosahujú rýchlosť vyššiu ako 60 km/h. Ak chce vodič úmyselne zmeniť jazdný pruh a aktivuje smerovku, asistent udržiavania v jazdnom pruhu túto situáciu rozpozná a nevydá žiadnu výstrahu.
Správne nahustené pneumatiky zabezpečujú bezpečnosť jazdy a majú dlhšiu životnosť. Monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPM) preto počas jazdy pomáha rozpoznať klesajúci tlak v jednej pneumatike alebo vo viacerých pneumatikách. Týmto spôsobom dokáže predísť poškodeniam pneumatík, čím zvyšuje nielen bezpečnosť, ale aj hospodárnosť.

Snímač pritom neustále meria tlak a teplotu vzduchu vnútri pneumatiky. Zistené údaje sa cez vysielač v pravidelných intervaloch odosielajú do prijímacej antény na podlahe vozidla a ďalej odovzdávajú riadiacemu prístroju. Tlak v pneumatike možno na želanie zobraziť na multifunkčnom displeji alebo na multifunkčnom kľúči (na želanie) vo verzii TopClass. Monitorovanie tlaku v pneumatikách hlásením včas vyzve vodiča, aby upravil tlak v pneumatikách. Ak je tlak v pneumatike nižší ako 90 % požadovaného tlaku, zobrazí sa žlté výstražné hlásenie. Ak je tlak v pneumatike nižší ako 80 % požadovaného tlaku alebo počas jazdy prudko klesne, aktivuje sa červené výstražné hlásenie.
Pevnosť karosérie autobusu je dôležitým faktorom jeho pasívnej bezpečnosti. Odolnosť karosérie výrazne zmierňuje následky nehody. Pri modeloch TopClass a ComfortClass 500 sa o vysokú pevnosť nadstavby v prípade telesa autobusu okrem iného starajú obvodové kruhové rebrá s optimalizovanou pevnosťou, nové uzlové prvky, optimalizované prierezy stĺpikov a oceľ s vysokou pevnosťou. Pevnosť karosérie autobusu je definovaná v predpise ECE-R 66. Ten presne stanovuje „priestor na prežitie“, ktorý musí konštrukcia poskytovať v prípade nehody. Modely TopClass a ComfortClass 500 už teraz spĺňajú budúce predpisy.
Koncepcia kúrenia a klimatizácie v modeli TopClass 500 bola úplne prepracovaná. Na jednej strane, si všetci cestujúci vďaka distribúcii do dvoch hlavných zón s regulovanou teplotou – prednej a zadnej – vychutnávajú rovnaký komfort uvoľnenia. Na druhej strane, každé sedadlo ponúka tri oddelené zdroje tepla alebo vzduchu: výstup v zostave nad sedadlom, príjemne temperovaný okenný parapet a výstup tepla pod sedadlom – v autokare absolútne jedinečné. Tento úplne nový, patentovaný systém kúrenia pod sedadlami (na želanie) zabezpečuje príjemný pocit tepla, ako aj rýchle a veľmi rentabilné vykurovanie priestoru pre cestujúcich.

* Klimatizačný systém, ako aj chladnička vášho vozidla sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluórovaný skleníkový plyn. Štítky s informáciami a podrobnými údajmi o použitom type chladiva sa nachádzajú na príslušných zariadeniach. Dodržte pokyny uvedené v návode na obsluhu svojho vozidla. Presnejšie údaje nájdete v príslušných technických údajoch.
Plochá stieracia lišta AquaBlade vďaka svojmu inovatívnemu profilu zaručuje, že voda z ostrekovača sa rovnomerne rozotrie po čelnom skle. Táto zvláštna vlastnosť spočíva v tom, že voda z ostrekovača vystupuje priamo zo stieracej lišty a okamžite sa bez okľuky dostane na miesta, ktoré je potrebné očistiť. Zvyšuje sa tým komfort, šetrí voda z ostrekovača vďaka výrazne lepšiemu čistiacemu účinku a taktiež zaručuje optimálnu viditeľnosť – jednoznačné plus pre bezpečnosť. Plochá stieracia lišta AquaBlade má naviac vynikajúcu aerodynamiku, ktorá zároveň znižuje rozptyľujúcu hlučnosť.