Ekonómia a životné prostredie.

Výroba ekologických autokarov je rozhodnutím do budúcnosti a pre svet, v ktorom žijeme. Taktiež vedie k udržaniu úspešnosti na trhu. Znížená spotreba paliva, úspora vďaka dlhším servisným intervalom a kratším prestojom, ako aj znížené náklady na opravy sú zárukou atraktívnejšieho zisku pre vás.

Odráža sa to aj v extrémne vysokej predajnej cene použitých vozidiel Setra, ktorú môžu používatelia využiť.

Automaticky rentabilnejšie: prediktívne riadenie hnacieho ústrojenstva (PPC).

Nízke celkové náklady vlastníctva.

Moderná technológia znamená zníženú spotrebu paliva. Pri narastajúcich cenách energií, ekologické autokary značky Setra sú investíciou do budúcnosti so zaručenou návratnosťou. Nezávislé testy potvrdzujú, že autokary značky Setra sa radia medzi najrentabilnejšie na trhu. Naviac, naše vysoké štandardy minimalizujú náklady za údržbu a opravy. Z krátkodobého i dlhodobého pohľadu, rozhodnutie v prospech značky Setra je vždy výnosné.

Čistá technológia BlueTec®.

BlueTec® je modulárna koncepcia, ktorú tvorí kombinácia množstva technologických procesov, minimalizujúcich surové emisie motora, pričom účinne pôsobia pri následnej úprave emisií. Dieselové motory vďaka BlueTec® patria medzi najčistejšie na svete, pri súčasnom znížení spotreby paliva a pri zachovaní rovnakej úrovne výkonu. Ekologický prístup vyhovuje rentabilite!

Manažment vozového parku

Čo by ste chceli urobiť?