Servisná sieť.

Viac ako 600 autorizovaných servisov špecializovaných pre autobusy v Európe.

Pomocou OMNIplus BusWorld Home, OMNIplus BusWorld, OMNIplus BusPort a základní pohotovostnej služby (BusPoint) sme naše autorizované servisy kategorizovali podľa našich ponúkaných služieb a dokážeme tak vyhovieť všetkým vašim požiadavkám. Široké a štandardizované spektrum služieb OMNIplus a optimalizované štruktúry siete zabezpečia rýchly návrat vášho autobusu na cesty. Vďaka kartám OMNIplus ServiceCard a nepretržitému servisu 24h SERVICE podporovanému službou OMNIplus Uptime si môžete byť istí, že aj pri neplánovaných zastaveniach dostanete vám bude poskytnutá rýchla a odborná pomoc.