Sieť servisov.

Vyše 600 servisov v Európe.

Rozsiahla sieť servisov nášho značkového servisu OMNIplus je vám k dispozícii počas celej životnosti vášho autokaru Setra. S celkovým počtom 600 servisných stredísk, ktoré v Európe tvoria najrozsiahlejšiu sieť servisov. Všetko z jedného zdroja, získate kompletné, individualizované servisné služby, všetky zamerané na dostupnosť vášho vozidla. Budete profitovať z certifikovaných originálnych dielov s vysokou dostupnosťou, ako aj z našich spoľahlivých servisných služieb dostupných 24 hodín denne, sedem dní v týždni.