Právne predpisy.

Autorské práva.

Copyright 2021 EvoBus GmbH Setra Omnibusse. Všetky práva vyhradené. Na všetky texty, obrázky, kresby, zvukové súbory, súbory s animáciami, videosúbory a ich úpravy na internetových stránkach spoločnosti Setra sa vzťahujú autorské práva alebo iná ochrana duševného vlastníctva. Tieto objekty sa nesmú kopírovať na komerčné účely alebo rozširovanie, ani upravovať alebo pripájať k iným stránkam. Niektoré internetové stránky o autobusoch a autokaroch značky Setra spoločnosti EvoBus GmbH taktiež obsahujú obrázky, na ktoré sa vzťahujú autorské práva ich poskytovateľov.

Obchodné známky.

Ak nie je uvedené inak, všetky značky zobrazené na internetových stránkach o autokaroch a autobusoch značky Setra spoločnosti EvoBus GmbH sú chránené právom o obchodných značkách spoločnosti EvoBus GmbH alebo Daimler AG, ich firemných štítkov modelov a ich podnikových log a emblémov.

Výhľadové oznámenia.

Táto webová stránka obsahuje výhľadové vyhlásenia (oznámenia), založené na dôvere manažmentu spoločnosti EvoBus GmbH a / alebo Daimler AG. Ak sa na tejto stránke používajú slová ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „mieniť“, „plánovať“ a „projektovať“ sú určené pre identifikáciu výhľadových prehlásení (oznámení). Takéto prehlásenia odrážajú názory spoločnosti EvoBus GmbH a / alebo Daimler AG v čase, kedy boli vykonané s ohľadom na budúce udalosti a predstavujú riziká a neistoty. Ako sa uvádza v korešpondencii spoločnosti Daimler s americkou Komisiou pre kontrolu obchodovania s cennými papiermi [U. S.Securities and Exchange Commission] (obsahujúcej najnovšiu výročnú správu na formulári 20-F), mnohé faktory by mohli spôsobiť, že aktuálne výsledky budú značne odlišné od tu uvedených výsledkov zahŕňajúce, medzi inými, zmeny v celkových ekonomických a obchodných podmienkach, zmeny výmenných kurzov mien a úrokových sadzieb, uvedenie konkurenčných produktov, nedostatočná akceptácia nových produktov a služieb a zmeny obchodnej stratégie. Spoločnosť EvoBus GmbH a / alebo Daimler AG popierajú akýkoľvek úmysel alebo záväzok aktualizovať tieto výhľadové prehlásenia (oznámenia).

Produkty a ceny.

Ku zmenám môže dôjsť po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok. Informácie obsiahnuté na webovej stránke autobusov a autokarov značky Setra spoločnosti EvoBus GmbH by sa mali považovať za približné. Ilustrácie môžu obsahovať prvky príslušenstva a zvláštnej výbavy z ponuky spoločnosti EvoBus GmbH, ktorá je výrobcom autobusov a autokarov značky Setra, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Rozdiely vo farbe spôsobili technické príčiny. Táto webová stránka autobusov a autokarov značky Setra spoločnosti EvoBus GmbH môže taktiež obsahovať ponuky modelov a služieb, ktoré v určitých krajinách nie sú dostupné. Prehlásenia o cenách a sériovej výbave podľa právnych, vykonávacích a daňových smerníc a ich dopad sú platné iba v určitých krajinách. Ceny sú aktuálne v čase ich publikovania a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete získať najaktuálnejšie dostupné informácie, obráťte sa, prosím, na oddelenie predaja autobusov a autokarov, na autorizované generálne zastúpenie alebo pobočku autobusov a autokarov značky Setra spoločnosti EvoBus GmbH.

Licenčné práva.

Spoločnosť EvoBus GmbH výrobca autobusov a autokarov značky Setra vám s potešením ponúka inovatívnu a informatívnu internetovú stránku. Dúfame, že naše kreatívne úsilie vo vás vzbudí nadšenie ako u nás. Musíte však tiež pochopiť, že autobusy a autokary značky Setra od spoločnosti EvoBus GmbH podliehajú ochrane duševného vlastníctva, vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv. Zároveň si musíte uvedomiť, že ani táto internetová stránka, ani akýkoľvek uverejnený materiál žiadnym spôsobom neposkytujú žiadnej osobe práva na duševné vlastníctvo spoločnosti EvoBus GmbH výrobcu autobusov a autokarov značky Setra.

Ručenie a záruka.

Spoločnosť EvoBus GmbH, ktorá je výrobcom autobusov a autokarov značky Setra, poskytuje túto informáciu „v danej podobe“ a v rozsahu, ktorý povoľuje zákon, sa poskytuje bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo skrytej, vrátane, ale nie obmedzene k akýmkoľvek mlčky predpokladaným zárukám predajnosti, vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel, alebo neporušenia. Hoci informácia poskytovaná spoločnosťou EvoBus GmbH, ktorá je výrobcom autobusov a autokarov značky Setra, sa považuje za správnu, môže obsahovať chyby alebo nepresnosti, za ktoré spoločnosť EvoBus GmbH, ako výrobca autobusov a autokarov značky Setra, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.