Poskytovateľ.

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovska 5
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Website: www.mercedes-benz.sk

Telefón: +421 2 49294 909
Fax: +421 2 49294 919
E-mail: info.setrask[at]daimler.com

Domicile and Court of Registry: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Commercial Register No.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka .: 21018/B
ICO: 35 780 754

Zastúpený vedením spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.:

Andrej Glatz, Stephan Andreas Kröl (konatelia), Siliva Jesenáková, Peter Ondrias, Peter Wagner (prokuristi)

Autorské práva obrázkov:
Úvodná stránka:
Christian Schmidt
John Fulton/Corbis
Tetra Images/Corbis
David Franck
Servis:
Maground.com