Rättslig information.

Upphovsrätt.

Copyright 2021 EvoBus GmbH Setra Omnibusse. Med ensamrätt. Alla texter, bilder, grafiker, ljud-, video- och animationsfiler och deras arrangemang på webbplatsen skyddas av upphovsrätten och andra immateriella rätter. De får varken kopieras för kommersiella ändamål, ändras eller användas på andra webbplatser. Visa webbsidor tillhörande EvoBus GmbH Setra Omnibusse innehåller även bilder som skyddas av upphovsrätten till de personer som har tillhandahållit dem.

Varumärken.

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns på webbsidorna till EvoBus GmbH Setra Omnibusse rättsligt skyddade varumärken tillhörande EvoBus GmbH eller Daimler AG, dess modellnamn samt företagets alla logotyper och emblem.

Information avseende framtiden.

Många webbplatser innehåller information som avser framtiden baserad på de förseställningar som ledningen på EvoBus GmbH eller Daimler AG har. Begrepp som "se fram emot", "tro", "uppskatta", "förvänta", "avse", "planera" och "planlägga" används på denna webbplats för att identifiera information som avser framtiden. Denna information återspeglar EvoBus GmbH:s eller Daimler AG:s föreställningar om framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och kan vara föremål för risker och osäkerhet. Så som förklaras i Daimlers arkiv hos U.S. Securities and Exchange Commission (inklusive dess senaste rapport om Form 20-F) kan många faktorer bidra till att de verkliga resultaten avviker från de som beskrivs här, inklusive ändringar i allmänna ekonomiska och kommersiella förhållanden, valuta- och ränteändringar, lansering av konkurrerande produkter, brist på acceptans av nya produkter eller tjänster och ändrade affärsstrategier. EvoBus GmbH eller Daimler AG frånsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera information som avser framtiden.

Produkter och priser.

Efter senaste redigeringen av enskilda sidor kan det ha skett ändringar. Uppgifterna på EvoBus GmbH Setra Omnibusses webbplats är endast ungefärliga. Rätten till prisändringar och fel förbehålles. Bilderna kan omfatta tillbehör och extrautrustning till EvoBus GmbH:s Setra-bussar som inte ingår i leveransen som standard. Färgavvikelser har tekniska orsaker. Denna webbplats tillhörande EvoBus GmbH Setra Omnibusse kan även innehålla utföranden och supporttjänster som inte erbjuds i alla länder. Information om priser och serieutrustning samt om rättsliga eller skatterättsliga regler och konsekvenser gäller endast i vissa länder. Leveransdatumets priser gäller. För aktuell information, kontakta en återförsäljare, en partner eller ett dotterbolag till EvoBus GmbH Setra Omnibusse.

Licensrätter.

EvoBus GmbH Setra Omnibusse strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt Internetprogram. Vi hoppas därför att du kommer att tycka om vår kreativa utformning lika mycket som vi gör. Dock är EvoBus GmbH Setra Omnibusse tvungen att skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter och kan av denna anledning inte bevilja några licensrätter till immateriell egendom tillhörande EvoBus GmbH Setra Omnibusse.

Ansvar och garanti.

EvoBus GmbH Setra Omnibusse tillhandahåller denna information utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi ger inga som helst underförstådda garantier gällande säljbarhet, lämplighet för vissa ändamål och icke-överträdelse av lagar och patent. Även om vi (EvoBus GmbH Setra Omnibusse) utgår från att den information som vi tillhandahåller är aktuell, kan den ändå innehålla fel och misstag för vilka vi (EvoBus GmbH Setra Omnibusse) inte tar något ansvar.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.