Oświadczenie o ochronie informacji.

EvoBus GmbH Setra dziękuje za zainteresowanie naszymi produktami i odwiedzenie niniejszych stron. Ochrona Państwa danych jest dla nas istotną kwestią i chcemy by odwiedzając nasze strony czuli się Państwo komfortowo. W ramach stosowanych przez nas procedur biznesowych szczególną uwagę zwracamy na ochronę Państwa danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Dane osobowe gromadzone przy okazji wizyt na naszych stronach internetowych są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie krajów, w których prowadzone są strony. Będąc w stu procentach spółką-córką Daimler AG, nasza polityka ochrony informacji jest ponadto zgodna z Kodeksem Postępowania obowiązującym w całej spółce Daimler AG. Strony internetowe EvoBus GmbH Setra mogą jednakże zawierać linki do innych stron nie objętych powyższym oświadczeniem o ochronie informacji. EvoBus GmbH Setra szanuje Państwa prywatność.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

W momencie odwiedzania naszych stron, nasz serwer automatycznie rejestruje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stron internetowych z których nastąpiła wizyta, aktualnie odwiedzane strony internetowe oraz datę i długość wizyty. Dodatkowe dane osobowe są przechowywane wyłącznie po ich udostępnieniu przez Państwa, na przykład przy okazji dokonywania rejestracji, przeprowadzania badania, konkursu lub podpisywania umowy.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych, określenie celu.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane przez EvoBus Setra wyłącznie dla potrzeb technicznego administrowania stroną internetową, zapewnienia zadowolenia klientów i administrowania klientami, przeprowadzania badań produktów i wprowadzania ich na rynek - w każdym konkretnym przypadku wyłącznie w niezbędnym zakresie. Państwa dane mogą być przez nas przekazywane wyłącznie instytucjom rządowym w wymaganych przez przepisy prawa sytuacjach. Nasi pracownicy, przedstawiciele i podmioty zależne zostały przez nas zobowiązane do respektowania zasady ochrony informacji oraz przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania.

Wolność wyboru.

Państwa dane będą przez nas wykorzystywane do przekazywania informacji o naszych produktach i usługach, a tam gdzie to stosowne dzięki nim będziemy mogli poprosić Państwa o opinię. Naturalnie Państwa udział jest całkowicie dobrowolny. W przypadku niewyrażenia zgody, w każdej chwili można poinformować nas o tym listownie, w związku z czym wykorzystywanie Państwa danych zostanie wyraźnie przez nas zabronione. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach lokalnych.

Bezpieczeństwo.

EvoBus GmbH Autobusy i Autokary Setra stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony posiadanych informacji przed nieumyślną i umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są nieustannie usprawniane w miarę pojawiania się nowych technologii.

Prawo do przekazywania informacji.

Na pisemne żądanie, Setra poinformuje Państwa listownie jakie dane osobowe są przez nas przechowywane w rozumieniu lokalnych przepisów prawa. W przypadku, gdy pomimo dokładanej przez nas nadzwyczajnej staranności jeżeli chodzi o poprawność i aktualność przechowywanych informacji, Państwa dane będą niepoprawne, na Państwa żądanie zostaną one poprawione. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na lokalnych stronach internetowych. W razie pytań dotyczących ochrony informacji i Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Dyrektorem ds. Ochrony Informacji, który wraz ze swym zespołem zajmie się ewentualnymi Państwa pytaniami, sugestiami i skargami.

Dyrektor ds. ochrony informacji:

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart
Niemcy


Korzystanie z produktów marketingowych Google - Opt-In

Produkty marketingowe Google (np. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) stosujemy wyłącznie po uzyskaniu Twojej jednoznacznej zgody, której możesz udzielić, klikając przycisk „Zgadzam się” w tzw. Cookie Information Layer („Opt-In”). Twoją zgodę zapisujemy na Twoim urządzeniu końcowym w formie pliku cookie, dzięki czemu nie będziesz ponownie proszony o zgodę podczas każdej następnej wizyty na naszych stronach internetowych. Dane te usuniemy lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeżeli cofniesz swoją zgodę, nie później jednak niż po upływie 6 miesięcy od Twojej ostatniej wizyty na naszych stronach internetowych.

Gdybyś jednak z czasem zmienił zdanie, masz w każdej chwili możliwość cofnięcia swojej zgody, klikając poniższy link:

Zgodę możesz wyrazić, klikając poniższy link: