Oferenci.

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Daimler Buses
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
Polska

tel. +48 / 22 35 606 16
fax. +48 / 22 35 606 15

EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedziba w Wolicy, Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000054455, posiadająca kapitał zakładowy wysokości 14.000.000 zł, posługująca się NIP 527-22-39-114.

Picture copyrights by:

First page:
Christian Schmidt
John Fulton/Corbis
Tetra Images/Corbis
David Franck

Service:
Maground.com