Juridiske vilkår.

Ophavsret.

Copyright 2021 EvoBus GmbH Setra Busser. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterialretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte objekter må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre hjemmesider. Nogle af EvoBus GmbH Setra Bussers hjemmesider indeholder desuden billeder, som er ophavsretligt beskyttet og tilhører dem, der har stillet dem til rådighed.

Handelsmærker.

Hvor intet andet er angivet, er samtlige mærker, der nævnes på EvoBus GmbH Setra Bussers internetsider, retsligt beskyttede varemærker af EvoBus GmbH eller Daimler AG, inklusive modellernes navne og samtlige koncernlogoer og -symboler.

Udtalelser om fremtiden.

Hjemmesiden indeholder udtalelser om fremtiden, der bygger på vurderinger fra EvoBus' eller Daimler AG's ledelse. Brugen af ord som "forventer", "tror", "vurderer", "regner med", "agter", "påtænker" og "planlægger"på denne hjemmeside har til hensigt at identificere udtalelser om fremtiden. Udsagn af denne art gengiver EvoBus' eller Daimler AG's forventninger til fremtidige hændelser på det tidspunkt, de blev afgivet, og er behæftet med risici og usikkerhedsmomenter. Som det er beskrevet i de beretninger, som Daimler AG afgiver til det amerikanske børstilsyn U.S. Securities and Exchange Commission (inklusive seneste årsberetning Form 20-F), kan de faktiske resultater grundet mange forskellige hændelser afvige betydeligt fra de her angivne skøn. Til den slags hændelser regnes, foruden andre, forandringer i de generelle økonomiske og forretningsmæssige rammebetingelser, vekselkurs- og renteniveauændringer, indføring af konkurrentprodukter, utilstrækkelig accept af nye produkter og tjenesteydelser samt ændringer i koncernstrategien. EvoBus og Daimler AG afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse udtalelser om fremtiden.

Produkter og priser.

Der kan være foretaget ændringer på enkelte sider efter redaktionens slutning. Oplysningerne på denne hjemmeside skal betragtes som vejledende. Der tages forbehold for prisændringer og fejl. Billederne kan desuden indeholde tilbehør eller ekstraudstyr til Setra busser, som ikke er omfattet af standardleveringen. Afvigelser i farvegengivelsen er teknisk betingede. Denne hjemmeside kan indeholde bustyper og serviceydelser, der ikke tilbydes i alle lande. Oplysninger om priser og standardudstyr, om lovmæssige, retslige og skattemæssige bestemmelser og virkninger er kun gældende i bestemte lande. De priser, der er gyldige på leveringsdatoen, er gældende. De aktuelle priser mv. fås ved henvendelse til EvoBus Danmark A/S.

Licensrettigheder.

Det er EvoBus' mål at tilbyde et innovativt og informativt internet program og vi håber, at brugernes oplevelse af designet er lige så positivt som vores. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at EvoBus GmbH skal beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive sine patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder og at disse internetsider ikke kan yde licensrettigheder til EvoBus GmbH's immaterielle ejendom.

Ansvar og garanti.

Informationerne gives af EvoBus uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende ansvar eller garanti. Udelukket er desuden samtlige stiltiende garantier for produktets salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love eller patenter. Selv om vores (EvoBus Danmark A/S og EvoBus GmbH Setra Busser) udgangspunkt er, at vores informationer er korrekte, kan de stadig indeholde fejl og unøjagtigheder, som vi (EvoBus Danmark A/S og EvoBus GmbH Setra Busser) ikke er ansvarlige for.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.