Cit pro jízdní komfort.
SetraWorld Magazin

Cit pro jízdní komfort.

O vyladění podvozku vyprávějí Berthold Merkle a Bernd Gutmann.

Co mají společného „popometr“ a klopení? Je to jasné: Jedná se o hlavní kritéria, pomocí nichž pánové Berthold Merkle a Bernd Gutmann perfektně vylaďují jízdní komfort každého autobusu Setra podle konkrétních podmínek nasazení. Přesněji řečeno, na základě těchto měřítek vybírají optimální tlumiče. Ty mají totiž rozhodující vliv na pocit komfortu během jízdy – jak pro cestující, tak také pro řidiče.

Zkušební inženýr Berthold Merkle a technik Bernd Gutmann nastupují do autobusu Setra ComfortClass S 511 HD a vydávají se na zkušební jízdu. Na první pohled se zdá, že vozidlo je plně obsazeno cestujícími. Při podrobném pohledu však vidíte: Místo cestujících jsou zde rozmístěny vodou napuštěné figuríny. V útrobách vozidla jsou místo běžných zavazadel narovnány pytle s pískem – a jak vysvětluje Bernd Gutmann, má to dobrý důvod: „Tlumiče musí odpružit zatížení, proto naše testy provádíme s různorodým zatížením vozidla, tedy naprázdno, částečně zatíženým i plně zatíženým. Pokud jde o podmínky na silnici, vyhledáváme úseky charakteristické pro účel nasazení vozidla, abychom ověřili i kritická místa, například dlažbu nebo panelové dálnice.“ Při těchto měřeních využívají tak zvaný „popometr“: mimořádně jemný cit hýžďových svalů, který rozhoduje o tom správném tlumiči.

Odborníci na vylaďování podvozků: Berthold Merkle (vlevo) a Bernd Gutmann.

Odborníci na vylaďování podvozků: Berthold Merkle (vlevo) a Bernd Gutmann.

„Otázka zní: Dochází k přílišnému naklápění autobusu, kymácení nebo cukání?“

Přípravy na testovací jízdu: Těžké pytle jako zátěž v zavazadlovém prostoru simulují plně naložený zájezdový autobus.

Přípravy na testovací jízdu: Těžké pytle jako zátěž v zavazadlovém prostoru simulují plně naložený zájezdový autobus.

A už vyrážíme. Setra se dává do pohybu, oba odborníci upřeně hledí čelním sklem. Otázka zní: Dochází k přílišnému naklápění autobusu, kymácení nebo cukání? „Když sedíte vzadu v poslední řadě, díváte se dopředu a tlumiče jsou příliš měkké, pak se přední část zvedá a klesá a ztrácí se horizont. V důsledku tohoto ‚naklápění‘ se některým cestujícím dělá nevolno“, říká Berthold Merkle.

Příliš tuhé tlumiče negativně ovlivňují příjemný pocit cestujících z jízdy, příliš měkké zase ztěžují ovládání, a tedy i pocit bezpečí. „Když vybereme o něco tužší tlumiče a vyladíme je s vozidlem, musí řidič provádět méně korekcí řízení, aby udržel svou jízdní stopu“, vysvětluje Berthold Merkle. „Během zkušebních jízd velice rychle ucítíte, zda autobus potřebuje více jízdního komfortu nebo více stability.“ Přesně toto vyvážení komfortu a stability, kompromis mezi nimi, oba hledají při dimenzování tlumičů.

Měřicí technika je důležitá, ale cit a zkušenost ničím nenahradíte: Vyladění podvozku vyžaduje ovládnout toto umění.

Měřicí technika je důležitá, ale cit a zkušenost ničím nenahradíte: Vyladění podvozku vyžaduje ovládnout toto umění.

Měřicí technika je důležitá, ale cit a zkušenost ničím nenahradíte: Vyladění podvozku vyžaduje ovládnout toto umění.

Měřicí technika je důležitá, ale cit a zkušenost ničím nenahradíte: Vyladění podvozku vyžaduje ovládnout toto umění.

„Chceme vozidlo připravit tak, aby se v něm naši zákazníci a jejich cestující cítili dobře.“

Bernd Gutmann

Tento neobyčejný cit se nedá naučit, musíte se s ním už narodit – v tom se oba odborníci shodují. Důležité jsou ale samozřejmě také rozsáhlé zkušenosti: alespoň tři roky s úpravou pěti až desíti vozidel za rok. Tolik času potřebujete, abyste přibližně věděli, na jaké detaily musíte dávat pozor, aby vozidla příslušné řady přesně taková, jako mají být. To je totiž smyslem a účelem tohoto testování. „Chceme vozidlo připravit tak, aby se v něm naši zákazníci a jejich cestující cítili dobře“, zdůrazňuje Bernd Gutmann. „Vynakládáme zde velké úsilí abychom naše produkty odlišili na mezinárodním trhu. Takové workshopy dělají naši konkurenti jen zřídka.“

Tito odborníci se proto velice dobře vyznají v podmínkách na silnicích nejrůznějších zemí. Například při zimním testování vyráží jejich tým na čtyři týdny do Skandinávie. Celkově zde najezdí přibližně 5 000 kilometrů. „Pro tuto práci musíte dýchat. Pokud nemilujete jízdu autobusem, cestování nebo extrémní situace, nikdy nezískáte ten správný cit“, dodává Berthold Merkle. A Bernd Gutmann doplňuje: „Vztah k produktu k tomu prostě patří. Přesně to byl případ mne a mého kolegy. Vášeň pro naše autobusy máme všichni v sobě. Společně tak zvládneme i neobvyklé zkoušky, například extrémní klimatické podmínky.“