”Kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet”
SetraWorld Magasinet

”Kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet”

Intervju med Christian Wilz, chef för Sales & Customer Solutions för Europa och Sydamerika på Daimler Truck Financial Services.

”De risker som förknippas med alla tekniska framsteg kan man sprida en del vid leasing.”

Christian Wilz, chef för Sales & Customer Solutions på Daimler Truck Financial Services

Daimler Trucks vision är att vara ledande inom hållbara transporter. Daimler Truck Financial Services tillhandahåller finansieringstjänster för buss- och trafikföretag. Här spelar leasing en allt viktigare roll. Vilka särskilda fördelar ser du för bussföretag genom användning av leasing?

En stor fördel är dels att leasingavgifterna liksom serviceavgifterna läggs in som kostnader i resultaträkningen och därmed naturligtvis avlastar kontantsituationen en hel del. En annan fördel som jag tycker är väldigt stor är att jag som entreprenör kan flytta ut en del risker ur min verksamhet, så att säga outsourca dem. Det är redan en enorm skillnad om jag som kund bara ser risken i min vagnpark eller använder en leverantör som kan skala upp till en mycket större vagnpark. Riskerna som förknippas med alla tekniska framsteg kan alltså spridas en aning vid leasing.

Hur kan vi då föreställa oss att outsourca de tekniska riskerna?

Den centrala frågan är: Vad är min kärnverksamhet och inom vilka områden är jag som bussföretagare beredd att ta affärsmässig risk? Om min kärnverksamhet är bussresor, har jag till exempel redan inkluderat risker i affärsmodellen på grund av säsongsvariationer. Då måste man kanske fråga sig om jag vill hantera även risker förknippade med ny teknik och infrastrukturlösningar? Och hur mycket volatilitet vill jag som företag ha?

Finns det redan ett konkret exempel på en sådan leasingmodell för reseföretag?

Just nu arbetar vi intensivt med bussresebranschen. Här införde vi redan under pandemin BusStore Flexible Leasing, ett flexibelt leasingerbjudande från BusStore för bättre begagnade turistbussar. Kunder i Tyskland har möjlighet att helt enkelt lämna tillbaka bussen efter nio månader utan extra kostnad. Genom sådana lösningar ser jag en verklig möjlighet att få in mer flexibilitet i leasingerbjudandena.

”Kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet”

I framtiden kan man tänka sig hållbara användningskoncept som sträcker sig över bussens hela livscykel.

Vilka andra produkter planeras från Daimler Truck Financial Services?

Det som driver mig mest just nu är en verkligt hållbar affärsmodell - i miljö- och klimathänseende. Det har att göra med fordonens utsläpp, men det handlar också om hur fordonen hanteras under hela sin livscykel. För att sammanfatta: Just nu fokuserar man mycket på fordonets första nyttocykel. Men vi är övertygade om att det är vår skyldighet som busstillverkare att utveckla hållbara användningskoncept som sträcker sig över hela livscykeln, och det kräver också nya tjänsteerbjudanden.

Hur kan servicemodeller se ut som tar hänsyn till bussens hela livslängd?

Det är vårt ansvar som Daimler Truck att utnyttja alla råvaror som finns i en buss under hela cykeln på ett optimalt sätt så att de inte går till spillo. Det gäller material, energi och även arbetskraft. I praktiken innebär det: Hur gör vi fordonet så användbart som möjligt för våra kunder? Vi försöker till exempel se på fordonen över en längre tidsperiod. Ett exempel är serviceavtal som påminner om en sjukförsäkring och som följer bussen under hela livscykeln och inte bara under de första fem åren. I framtiden kommer vi säkert också att prata mer om lösningar för ett andra liv för batterier. Vårt mål är alltså att tänka helhetsperspektiv kring finansiering med avseende på våra kunders verksamhet. Det inkluderar dessutom även nya försäkringserbjudanden.

”Kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet”

Även lösningar för ett andra liv för högvoltsbatterier kan vara ämne för framtida finansieringsmodeller.

”Vi ger alla kunder tillgång till rådgivningstjänster från Marsh, världens ledande industriförsäkringsförmedlare och riskrådgivare.”

Christian Wilz, chef för Sales & Customer Solutions på Daimler Truck Financial Services

När det gäller försäkringar tror man inte ens att det hör till finansieringen. Vad får era kunder ut av det?

Våra kunder är intresserade av att bygga upp en stabil och effektiv verksamhet. Till det hör till exempel även en grundlig analys av försäkringspremierna för vagnparken. För att våra busskunder ska få tillgång till professionell försäkringsrådgivning samarbetar vi med Marsh. Som världsledande försäkringsförmedlare och riskkonsult analyserar Marsh våra kunders försäkringar och identifierar optimeringspotential. Vi kallar det Insurance Optimization as a Service.

Marsh är ett stort globalt företag. Måste ett bussföretag ha en viss storlek för att kunna utnyttja rådgivningstjänsten som kund hos Daimler Truck?

Vi har olika koncept beroende på kundens storlek. Marsh fokuserar inte bara på stora koncerner, utan erbjuder sina tjänster även till små och medelstora företag i syfte att stärka dem - och även här kommer hållbarhetstänket in i bilden. Marsh sätter inte bara upp höga hållbarhetsmål för sig själva, utan ger också råd till företag om omställningen till nettonollutsläpp. Det gäller inte bara koncerner utan även många medelstora företag. Inom ramen för samarbetet med Marsh utvecklades därför ett koncept för rådgivningstjänsten, som säkerställer att även små och medelstora bussföretag kan dra nytta av den.

”Kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet”

Ofta efterfrågas heltäckande finansieringsmodeller, som förutom elbussar även omfattar laddningsinfrastruktur eller energiförsörjning.

Om Daimler Truck Financial Services

Som en integrerad del av Daimler Truck AG är Daimler Truck Financial Services partnern för finansiella tjänster inom buss- och lastbilssektorn och verkar marknadsövergripande för Mercedes-Benz bussar och Setra samt för begagnade fordon. Kärnverksamheten är tillhandahållande av finanseringstjänster till Daimler Trucks kunder via egna lösningar och partnerlösningar. Med avknoppningen av Daimler Truck som självständig nyttofordonskoncern kan Daimler Truck Financial Services Deutschland koncentrera sig helt på kapitalvaruverksamheten, som följer andra regler än personbilsverksamheten. Daimler Truck Financial Services Deutschland är ett av de största företagen inom tjänster för finansiering och mobilitet inom nyttofordonsbranschen. Lokala Daimler Truck Financial Services-enheter finns i Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Turkiet samt i Brasilien, Argentina, Australien, Sydafrika, Kanada, Mexiko, Japan och USA.

En allmän fråga till sist. Vart går utvecklingen när det gäller finansieringsprodukter?

Inom kapitalvaror ser vi i princip en stark trend mot fler nyttoprodukter. Ur kundens synvinkel talar vi även om riskreducerande produkter. För elbussar - och säkert senare även för vätgasbussar - visar kunderna en tendens att alltid vilja vara tekniskt uppdaterade i sin vagnpark. Ibland går det så långt att man föredrar en helhetslösning som även omfattar laddningsinfrastrukturen eller energiförsörjningen. De här transportföretagen vill fokusera på sin kärnverksamhet, persontransporter, och vi på Daimler Buses gör det möjligt.