OMNIplus Uptime.

Intelligent nätverk mellan fordon, service och din verksamhet.

En tjänst som både tänker längre och är förutseende: OMNIplus Uptime. Fordonssystemens status läses av permanent och i realtid. Om reparations- eller servicebehov identifieras genomförs nästa steg helt automatiskt: Beroende på meddelandetyp skickas meddelandet vidare till OMNIplus 24h SERVICE eller till din lokala verkstad. OMNIplus Uptime Cockpit informerar direkt om reparationsåtgärder som föraren enkelt kan utföra själv. OMNIplus Uptime hjälper dig därmed att undvika haverier och att samla ihop verkstadsbesöken tack vare bättre planering. Det förbättrar tillgängligheten för dina fordon, vilket ökar effektiviteten hos verksamheten.