OMNIplus ON.

En portal, flera digitala tjänster

Alla digitala tjänster samlas under OMNIplus ON och integreras steg för steg i en kundportal. OMNIplus ON Portal på www.omniplus-on.com är den centrala kontaktpunkten för verkstadsmedarbetare, vagnparkschefer, förare och inköpare. Syftet är att optimera fordonstillgängligheten i vagnparken och därmed bussfirmans lönsamhet. I ett första steg erbjuder OMNIplus ON olika tjänster med praktiska funktioner inom olika områden.

OMNIplus ON integrerar fordon, förare, företag och service. Tack vare OMNIplus ON Portal får du personlig åtkomst till flera tjänster. OMNIplus ON advance garanterar högsta möjliga fordonstillgänglighet. OMNIplus ON monitor sörjer för effektivitet i den operativa vagnparksledningen. OMNIplus ON drive förenklar många av förarnas dagliga uppgifter. OMNIplus ON commerce möjliggör inköp av reservdelar dygnet runt på OMNIplus eShop. Läs mer på OMNIplus ON Portal.