Säkerheten först

05.08.2020

Hygien- och skyddsåtgärder i coronatider

Hög säkerhet för förare och passagerare: Setra stöttar bussföretag under COVID-19-pandemin med förarhyttsdörrar, aktivfilter för klimatanläggningen och praktiska tillbehör.

Setra står för säkerhet, vilket framgår även nu under pandemin. Förare och passagerare kan alltid njuta av sin resa ombord på bussarna. För de färdas alltid med hög säkerhet – och det gäller även skydd mot infektioner.

Förarhyttsdörrar för fjärrtrafiksbussar
Förare i offentlig lokaltrafik har mycket kontakt med passagerarna. Därför har Setra tagit fram professionella förarhyttsdörrar för den särskilt populära fjärrtrafiksbussen MultiClass LE business som ett första steg. Heltäckande, transparenta avskiljningsrutor av högkvalitativ polykarbonatplast och snart även av äkta glas skyddar föraren mot droppinfektion och ersätter improviserade lösningar. Därmed går det även att kliva på bussarna genom den främre dörren och föraren kan kontrollera biljetten.

Förarhyttsdörrarna kan levereras antingen i helt stängt utförande eller med en liten öppning för biljettförsäljning. De erbjuds antingen från fabrik för nya fordon eller som eftermonteringslösning.

Förarhyttsdörrar för turistbussar
Förare av Setra-turistbussar ska få ha samma skydd som sina kollegor i fjärrtrafiken. Sedan augusti finns därför förarhyttsdörrar av polykarbonat tillgängliga för Setra ComfortClass 500 och dubbeldäckarbussen S 531 DT. Det gäller både nya fordon och som eftermontering.

Tillförsel av friskluft som förebyggande åtgärd
Passagerare kan vara tveksamma till att vistas i slutna utrymmen på grund av infektionsriskerna. Setra har dock även tänkt på klimatet på bussarna. Linjebussar har extra tillförsel av friskluft tack vare alla regelbundna stopp vid hållplatser. Kupén genomströmmas automatiskt av friskluft genom de stora öppna dörrarna. Om sådana finns monterade kan extra ventilationsöppningar såsom fällbara fönster eller takluckor användas för friskare luft i kupén. Men om fabriksmonterade takklimatanläggningar är aktiverade ska fällbara fönster och takluckor hållas stängda för att undvika regleringsfel.

Klimatanläggningar för permanent luftväxling
På Setra-turistbussarna ComfortClass 500 och TopClass 500 tar tekniken i den helautomatiska standardinstallerade klimatanläggningen hand om tillförseln av friskluft. Här utbyts luften kontinuerligt. Vid normala utomhustemperaturer mellan 8 och 26 grader Celsius arbetar klimatanläggningen i maximalt friskluftsläge, vilket innebär att luften byts ut kontinuerligt varannan minut. Vid lägre och högre temperaturer arbetar klimatanläggningen i blandluftsläge. Då byts luften i kupén ut var fjärde minut. Jämför detta med bostäder, där luften bara byts ut minst en gång varannan timme, och kontor, där luften byts ut minst en gång i timmen.

33 procent mer friskluft som tillval
Setra höjer sig igen. Om så önskas kan den maximala andelen friskluft från takklimatanläggningar i ComfortClass 500 utökas med en hel tredjedel – genom att höja och sänka utomhustemperaturområdet för maximal tillförsel av friskluft. Denna utökning är även möjlig för Aquasphere-anläggningar i TopClass 500 – detta inkluderar dubbeldäckarmodellen S 531 DT och den tidigare modellen S 431 DT. För turistbussföretag är denna extra tillförsel av friskluft en stor möjlighet att bevisligen minska infektionsrisken för förare och passagerare, även om detta innebär en liten minskning av temperaturkomforten och en lite högre bränsleförbrukning. Setra-kunder kan få icke bindande råd om detta av sin personliga försäljningskonsult.

Filtersystem med antiviral funktion
Filtersystemen i klimatsystemen i bussarna från Setra renar idag redan luften från partiklar. Nya aktivfilter ökar deras verkningsgrad avsevärt. De progressivt konstruerade högeffektiva partikelfiltren med flera lager har även ett antiviralt lager. Det filtrerar de finaste aerosoler. Det har fysikaliska tester och mikrobiologiska undersökningar bevisat. Aktivfiltren används för både takklimatanläggningen, luftfiltren och den främre klimatboxen. De kan beställas till ComfortClass 500 sedan mitten av augusti, både för nya fordon och för eftermontering. S 531 DT dubbeldäckare inklusive dess föregångare, S 431 DT, följde i slutet av augusti och de andra TopClass 500-modellerna i september. Setra kan på dessa datum även eftermontera nya fordon av modeller som redan har lanserats. Fordon som utrustas med ett aktivfilter förses även med en dekal i instegsområdet som är synlig för passagerarna.

Ta reda på mer „Ett bra klimat mot COVID-19“

Desinfektionsmedelsdoserare mot smittöverföring
I transportmedel där många människor samlas kan smittämnen spridas snabbt. Regelbunden handhygien är därför viktig. Den mest hygieniska lösningen för bussar är en sensorstyrd desinfektionsmedelsdoserare. Denna kontaktfria variant förhindrar att händer vidrör behållaren. Det eliminerar smittspridningen. Den sensorstyrda desinfektionsmedelsdispensern har funnits att beställas sedan slutet av augusti.

Tips för ett utmärkt klimat i turistbussar

Före avfärd:
• Ventilera fordonet med friskluft med motorn igång, dörrarna stängda och sidorutan vid förarplatsen i ventilationsläget (HLK avaktiverad). Gör detta i fyra minuter med minst 50 procent fläktvarvtal. Aktivera sedan läget ”HLK-AUTO”.
• Kontrollera att ventilationsgallren i bagageutrymmet och under reservhjulet har ett fritt tvärsnitt.

Under resan:
• Håll sidorutan vid förarplatsen och takluckorna stängda.
• Klimatisering i ”AUTO”-läget, ”SMOG”- och Reheat-knappen ska endast användas vid behov.
• Håll avstånd till framförvarande fordon i köer för att undvika att använda ”SMOG”-knappen.
• Luftväxlingen kan höjas ytterligare med ett högre fläktvarvtal.

Efter resan:
• Ventilera fordonet med friskluft med motorn igång, dörrarna stängda och sidorutan vid förarplatsen i ventilationsläget (HLK avaktiverad). Gör detta i fyra minuter med minst 50 procent fläktvarvtal. Aktivera sedan läget ”HLK-AUTO”.
• Kontrollera att ventilationsgallren i bagageutrymmet och under reservhjulet har ett fritt tvärsnitt.