Största ordern hittills för Setra

Största ordern hittills för Setra

2013-05-27

I höstas blev det klart att fyra småländska bussföretag vann en gemensam trafikupphandling från Länstrafiken Kronoberg. Majoriteten av bussarna kommer att levereras av Setra, närmare bestämt 65 stycken. Med andra ord är det Setras största order hittills i Sverige. De första bussarna levererades i början av maj. ”Helhetslösningen avgjorde till vår fördel. Bussarna uppfyllde kraven samtidigt som vi kan fungera som en trygg partner till alla inblandade. Vårt centrala läge i området, vår kompetens och eftermarknad betyder minst lika mycket som bussarna i sig. Kombinationen ökar driftsäkerheten för såväl entreprenörerna som länstrafiken.”
Thomas Ek, Säljare, Setra Sverige Femtio av bussarna från Setra är fördelade på Karlssonbuss i Vaggeryd med dotterbolagen Sven Carlsson trafik, Moheda Buss och Grimslövsbuss. Resterande bussar kommer att levereras till Gerts Busstrafik, Tingsryds Buss och Ryssbybygdens Buss. Bussarna ska användas inom hela Kronobergs län inom allt från skoltrafik till länsöverskridande linjetrafik. Majoriteten av ordern består av treaxlade 14-metersbussar av typen Setra S 417 UL och ca en tiondel utgörs av tvåaxlade 13-metersbussar av typen Setra S 416 UL. Setra ska även leverera enstaka turistbussar ur ComfortClass-serien. Samtliga bussar har EURO V-motorer med BlueTec®-teknologi och drivs på RME. Utrustningsmässigt är det ingen större skillnad mellan bussarna. De rymmer allt från övervakningssystem och dubbeldörrar till handikappliftar och infotainmentsystem. Vissa av bussarna kommer att specialutrustas i Vetlanda när bussarna levereras från Tyskland. Gemensamt är att alla bussar motsvarar de högt ställda kraven i upphandlingen. Positivt för branschen och resenärerna i Kronoberg Setra brukar vanligtvis inte vara aktuella i offentliga upphandlingar eftersom det ofta ställs krav på låggolvsbussar, vilket Setra saknar i sitt produktprogram. I det här fallet krävdes normalgolvsbussar för olika typer av linjetrafik. Upphandlingen är ett led i att förbättra och framtidssäkra den kollektiva busstrafiken i Kronoberg. Nya och fler bussar innebär effektivare samt snabbare linjetrafik, ökad säkerhet, högre komfort för resenärerna samt en helt annan driftsäkerhet jämfört med tidigare. Avtalet sträcker sig över tio år och börjar gälla i juni 2013. ”Det känns självklart inspirerande att vi kunde vara med i upphandlingen och fick förtroendet, men det är nu det riktiga arbetet börjar. Ett sådant långt avtal kräver en fungerande organisation och det har vi i Vetlanda. Samtidigt är det positivt för staden eftersom vi säkrar många arbetstillfällen. Detsamma gäller för många av entreprenörerna. Flera av dem har redan nyanställt som en följd av upphandlingen.”
Thomas Ek, Säljare, Setra Sverige