Euro VI

Den nya motorengenerationen BlueEfficiency Power

2012-01-02

Vi är redo för Euro 6! Den nya motorgenerationen BlueEfficiency Power uppfyller redan idag kraven för Euro 6 som träder i kraft 2014 – ett viktigt steg för en mer miljövänlig och kostnadseffektiv framtid.

Med den nya motorgenerationen BlueEfficiency Power sänks utsläppen av skadliga partiklar rejält. I jämförelse med Euro 5 är minskningen hela 66 procent. Dessutom sänks utsläppen av kväveoxid (NOx) med så mycket som 80 procent.

Den nya motorgenerationen erbjuder ytterligare  fördelar. Våra tekniker förutspår nämligen även en sänkning av bränsleförbrukningen jämfört med Euro V. Det tidigare problemet med att både sänka utsläppen och samtidigt reducera bränsleförbrukningen har här lösts på ett effektivt sätt. Det väl testade BlueTec®-systemet har vidareutvecklats till BlueTec®6. Det består av högeffektiva och framtidssäkra motorer med avgasrening (AGR), Common-Rail-insprutning (CR) samt efterbehandling av avgaser med dieselpartikelfilter (DPF) och SCR-teknologi (selektiv katalytisk reduktion).

Avgasreningsboxen som numera innehåller både partikelfilter och katalysator är integrerade i ett enda hus för att ta så lite plats som möjligt. Tack vare kyld avgasåterföring frisätts mindre kväveoxider vid förbränning i motorn. Detta bidrar till en reducerad AdBlue-förbrukning med upp till 40 procent i jämförelse med Euro 5. AdBlue-vätskan sprutas in i avgasflödet genom en optimerad doseringsenhet utan luft. I SCR-katalysatorn renas nästan all kväveoxid till vatten och kväve.

De nya motorerna är dessutom utrustade med den unika Common-Rail-insprutningen X-PULSE med tryckförstärkning. Fördelen med denna teknik är att bränslet sprutas in ytterst exakt och fritt moduleringsbart. En cylinderselektiv reglering och höga insprutningstryck på upp till 2 100 bar är förutsättningar för låg bränsleförbrukning, låga utsläpp och tyst gång.

I god tid innan de nya avgasnormerna börjar gälla kommer Setras bussmodeller att utrustas med de nya motorerna.