Termeni Juridici.

Drepturi de autor.

Dreptul de autor 2021 EvoBus GmbH Setra Omnibusse. Toate drepturile rezervate. Textul, imaginile, graficele, fișierele de sunet, fișierele de animație, fișiere video și aranjamentul acestora pe site-urile de Internet Setra constituie subiectul Drepturilor de autor și altor drepturi privind protejarea proprietății intelectuale. Aceste elemente nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuire și nici nu pot fi modificate sau republicate pe alte site-uri. Anumite site-uri de Internet pentru Autobuze și Autocare EvoBus GmbH conțin, de asemenea, imagini care fac obiectul drepturilor de autor ale furnizorilor acestora.

Mărci înregistrate.

Cu excepția situației în care este altfel indicat, toate mărcile afișate pe site-urile EvoBus GmbH Setra Omnibusse fac obiectul drepturilor privind marca înregistrată a EvoBus GmbH sau Daimler AG, numelui modelului, logo-urilor și emblemelor sale corporative.

Declarații anticipative.

Acest web site conține declarații anticipative care se bazează pe concepțiile managementului EvoBus GmbH și / sau Daimler AG. Atunci când sunt utilizate pe acest web site cuvinte, cum ar fi "anticipare", credință", "estimare", "așteptare", "intenție", "plan" și "proiect" sunt destinate identificării declarațiilor anticipative. Asemenea declarații reflectă perspectivele EvoBus GmbH și / sau Daimler AG de la data la care au fost facute în legătură cu evenimentele viitoare și fac obiectul riscurilor și incertitudinilor. După cum a fost explicat în solicitările Daimler depuse la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din S.U.A (inclusiv cel mai recent raport anual în Forma 20-F), mulți factori pot determina rezultate reale care sunt diferite din punct de vedere material de cele proiectate aici, incluzând, printre altele, modificări în condițiile generale economice și de afaceri, modificări privind cursurile de schimb ale monedelor și ratele dobânzilor, introducerea produselor competitive, lipsa acceptării noilor produse și servicii și modificări în strategia de afaceri. EvoBus GmbH și /sau Daimler AG declină orice intenție sau obligație de actualizare a acestor declarații anticipative.

Produse și prețuri.

Modificări ar fi putut apărea urmare a închiderii editoriale a paginilor individuale. Informația conținută pe web-site-ul EvoBus GmbH Setra Omnibusse trebuie considerată aproximativă. Ilustrațiile pot conține accesorii și opțiuni speciale oferite de EvoBus GmbH Setra Omnibusse, care nu sunt incluse în obiectivul standard de furnizare. Variațiile privind culoarea sunt pricinuite de motive tehnice. Aceste site-uri pentru EvoBus GmbH Setra Omnibusse pot conține, de asemenea, modele și oferte de servicii, care nu sunt disponibile în anumite țări. Declarațiile efectuate privind prețurile și seriile standard ale echipamentului, privind directivele juridice, de reglementare și cele fiscale aferente și impactul acestora sunt valabile numai în anumite țări. Prețurile sunt actuale la momentul publicării și fac obiectul modificării fără notificare.Dacă doriți să primiți cele mai recente informații disponibile, vă rugăm să contactați un birou de vânzări pentru autocare și autobuze, un reprezentant general autorizat sau o filială a EvoBus GmbH Setra Omnibusse.

Drepturile de licență.

EvoBus GmbH Setra Omnibusse are plăcerea de a vă oferi un site de Internet inovativ și informativ. Sperăm că veți fi la fel de entuziasmat ca și noi în legătură cu acest efort creativ. În orice caz, de asemenea, trebuie să înțelegeți că EvoBus GmbH Setra Omnibusse trebuie să respecte Proprietatea Intelectuală, incluzând brevetele, mărcile și drepturile sale de autor. În consecință, prin prezentul, vă comunicăm că nici acest site de pe Internet, nici orice material conținut în acesta nu vor furniza în niciun fel oricărei persoane licența pentru proprietatea intelectuală a EvoBus GmbH Setra Omnibusse.

Răspundere și garanție.

Acestă informație este furnizată de EvoBus GmbH Setra Omnibusse; după cum este" și în limita permisă de lege, este furnizată fără nicio garanție de orice fel, explicită sau implicită, incluzând, fără limitare, oricare garanții implicite de vandabilitate, potrivite pentru oricare obiectiv particular sau non-încălcare. Cât timp informația furnizată este considerată corectă de către EvoBus GmbH Setra Omnibusse, acesta poate include erori sau inadvertențe pentru care EvoBus GmbH Setra Omnibusse nu va fi considerată răspunzătoare.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.