OMNIplus ON.

En portal, flera digitala tjänster.

Alla digitala tjänster finns samlade på en plats under OMNIplus ON och är integrerade steg för steg i en kundportal. OMNIplus ON-portalen på www.omniplus-on.com är den centrala kontaktpunkten för verkstadsmedarbetare, fleet-ansvariga, förare och inköpare. Målet: optimera fordonstillgången hos flottan och därmed den ekonomiska kapaciteten hos din bussverksamhet. Därför erbjuder OMNIplus ON i ett första steg olika serviceområden för olika typer av användning.