Διεθνείς εταιρικοί πελάτες
Συμβουλές & Επικοινωνία

Διεθνείς εταιρικοί πελάτες

Στη Διεύθυνση International Key Account Management είμαστε υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες μας συνολικά σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και προσαρμόζουμε την υποστήριξή μας στη δομή της εταιρείας σας.

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά μας είναι η υποστήριξη εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα, ιδίως όσον αφορά στην προετοιμασία συμβάσεων-πλαίσια και τη διαχείριση διαγωνισμών διεθνών οργανισμών.

Head of International Key Account Management, Global Tender & Fleet

Mark Westendorp

Κινητό: +49 176 309 368 57
mark.westendorp@daimlertruck.com

Γλώσσες: Ολλανδικά, Γερμανικά, Αγγλικά

International Key Account Management

Philippe Zinck

Κινητό: +33 6 650 58 280
philippe.zinck@daimlertruck.com

Γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά

International Key Account Management

Sascha Schleicher

Κινητό: +49 (0) 176 309 328 62
sascha.schleicher@daimlertruck.com

Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά

International Key Account Management

Roy Röske

Κινητό: +49 (0) 176 309 167 22
roy.roeske@daimlertruck.com

Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ολλανδικά