Indvendigt er ComfortClass og TopClass-busserne opdelt i to store klimakontrolzoner: for og bag, eller over og under det dobbelte dæk. På den måde kan alle passagerer nyde den samme høje klimakomfort, uanset hvor de er i bussen. *

* Klimaanlægget og køleskabet er påfyldt med kølemiddel R-134a og indeholder fluorholdig drivhusgas. Henvisningsskilte med detaljerede angivelser til den anvendte kølemiddeltype er anbragt på det pågældende udstyr. Se også betjeningsvejledningen til køretøjet. Nærmere oplysninger findes i den tilhørende tekniske brochure.
Sideguard Assist øger sikkerheden for bløde trafikanter, især i byer, ved at advare chaufføren at eventuelle kritiske situationer, når bussen drejer til højre. Systemet virker i flere trin: For det første ved at informere chaufføren og derefter ved at give et advarselssignal.

Hvis et objekt i bevægelse er i det overvågede område til højre for bussen, advarer systemet chaufføren med et lyssignal i form af en gul trekant på passagersidens sidespejl. Signalet leder chaufførens opmærksomhed intuitivt til situationen ved siden af ​​køretøjet. Derudover vises en advarsel i det centrale display.

Hvis chaufføren påbegynder eller fortsætter en handling, der kan føre til kollision, vises der også en komplementær Optisk advarsel: LED-lampen blinker gentagne gange i rødt med højere lysstyrke og derefter med konstant lys. Derudover er der en vibrationsadvarsel i førersædet. Sideguard Assist advarer mod stationære forhindringer i busens svingkurve og kan også påtage sig en baneskifteassistents opgave; med samme advarselskaskade.
Active Brake Assist 4 (ABA 4) og Advanced Emergency Braking System (AEBS) advarer chaufføren mod en kollision med en forhindring og bremser automatisk bussen om nødvendigt.

Uanset ART-funktionen advarer Active Brake Assist 4 (ABA 4) og Advanced Emergency Braking System (AEBS) chaufføren mod en kollision med en forhindring og bremser automatisk bussen om nødvendigt. Det radarstyrede system scanner konstant et område på op til 250 meter i bane af bussen.

Som det første system i denne verden reagerer ABA 4 også på fodgængere. Systemet registrerer ikke kun forankørende køretøjer og stationære forhindringer (fx bilkøer), men også fodgængere på en afstand op til 80 meter. Hvis afstanden til fodgængeren for eksempel falder til et farligt niveau, advarer systemet chaufføren ved hjælp af lyssignaler og lydsignaler, og hvis chaufføren ikke reagerer, foretager systemet også delvis bremsning, indtil bussen er stationær. Den aktiverede delvise bremsning gør det muligt for chaufføren at undgå kollision ved helt at bremse eller foretage en undvige manøvre. Derudover kan chaufføren advare udsatte fodgængere med horn i tide

Advanced Emergency Braking System AEBS opfylder de nuværende krav - allerede i dag opfylder systemet kravene der træder i kraft i 2018. ABA 4 går endnu et skridt videre og reducerer køretøjets bevægelige energi endnu mere (se figur).

Underskrides den definerede afstand til et forankørende køretøj, griber først afstandsreguleringsfartpiloten (ART) ind for omgående at aktivere bussens konstantbremser. I den forbindelse afsøger et radarstyret system hele tiden vejbanen foran bussen i et område på op til 200 m. Også nødopbremsningsassistenten Active Brake Assist (ABA 3) og Advanced Emergency Braking System (AEBS) - afhængigt af køretøj og udstyr - er baseret på dette princip.

Forringes afstanden faretruende, og kan et uheld ikke undgås, hvis kørslen fortsættes på samme måde, alarmerer systemet til at begynde med i trin 1 føreren ved hjælp af visuelle og akustiske advarselssignaler. Undlader chaufføren at reagere, forberedes bremsesystemet i trin 2 mekanisk på en omgående katastrofeopbremsning. Derudover indledes der en delvis opbremsning. Reagerer chaufføren forsat ikke, udløser systemerne i trin 3 automatisk en katastrofeopbremsning.

ABA 3 og AEBS registrerer ikke kun forankørende køretøjer, men også stillestående forhindringer, og indleder – svarende til advarslerne – automatisk en delvis opbremsning, hvis føreren ikke reagerer. Dette kan have en afgørende betydning fx ved pludselig kødannelse på motorvejen. AEBS overgår langt de aktuelle lovmæssige krav til nødopbremsningsassistentsystemer. Allerede nu opfylder systemet de fra 2018 gældende kontrolbestemmelser. ABA 3 går endda endnu et skridt videre, idet systemet endnu tydeligere reducerer køretøjets bevægelsesenergi (se grafik).
Afstandsradaren aflaster chaufføren ved ud fra konstante målinger automatisk at opretholde den samme afstand til et forudkørende køretøj, som chaufføren har defineret. Det øger både komforten og sikkerheden især på landeveje og motorveje.
Et radarsystem, der fungerer fremragende selv under dårlige vejforhold og i mørke, overvåger et område på op til 250 m forud for køretøjet i hele vejbanens bredde. Forringes den variabelt definerbare sikkerhedsafstand til et forudkørende køretøj, nedbremser ART bussen indtil sikkerhedszonen er genoprettet. Således undgås mange påkørselsuheld.
I modsætning til nødbremsassistenten Active Brake
Assist 4 (ABA 4)* udfører ART en blød nedbremsning med højst 20 procent af den bremsekraft, der er til rådighed.
Attention Assist (AtAs) kan registrere, når chaufføren begynder at blive træt og i god tid opfordre denne til at holde en pause. Den fungerer primært ved hjælp af en sensor, som meget præcist er i stand til at registrere chaufførens ratbevægelser og styrehastighed. I løbet af køreturens første minutter genererer systemet et individuelt adfærdsmønster, som løbende sammenlignes med den aktuelle styreadfærd og den aktuelle køresituation. På det grundlag kan systemet identificere typiske tegn på træthed og advare chaufføren akustisk og visuelt. Attention Assist øger chaufførens og passagerernes sikkerhed, men er også en fordel for bussens brugtvognspris.
Konstant bremsebegrænser forhindrer bussen i at accelererer over en bestemt maksimal hastighed og stabiliserer dermed hastigheden. Det sikrer en slidfri konstant bremsning ved automatisk at aktivere retarder, hvilket forhindrer standardbremsen i at blive for varmt. Desuden suppleres forsinkelsen i dette tilfælde med et hastighedscheck. chaufføren kan indstille en fast hastighed for den konstante bremsebegrænser som ikke overskrides, når bussen kører ned ad bakke. Systemet sikrer, at bussen ikke overstiger den indstillede maksimale hastighed ved 100 km / t gennem advarsler i det centrale display og ved at aktivere bremsen. Ud over sikkerheden øges, forbedre dette komforten ved at køre ned ad bakke.
Den nye ComfortClass 500 er udstyret med den nyeste generation af elektropneumatiske bremsesystemer (EBS 3). Systemet fordeler bremsetryk optimalt på alle dæk, hvilket sikrer den bedst mulige bremseeffekt. I usandsynlige tilfælde, hvor elektronikken pludselig fejler, aktiveres automatisk konvektionsbremse for en sikker bremsning af bussen. Takket være integrationen af EBS-komponenter kan både installationen og systemets vægt reduceres.
Drejelyset giver større sikkerhed, når der skal drejes af i mørke eller i dårligt oplyste kryds. Ved en hastighed på op til 40 km/h aktiveres lyset automatisk, når kørelyset er tændt og blinkeren er aktiveret eller der drejes på rattet. Tågelygterne varetager drejelysets funktion. Elektronikken aktiverer den tågelygte, der er nærmest kurvens indvendige side, og oplysningen af det kritiske område forbedres i høj grad. Ud fra aktuelle informationer om hastighed, rattets vinkel og blinklysets indstilling, beregner styreboksen drejelysets korrekte funktion i de mest forskelligartede køresituationer: både ved kryds og fx i rundkørsler eller når der bakkes. For at øjet får tid til at vænne sig til lyset, til- og frakobler den intelligente elektronik drejelyset gradvist.
Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP) formindsker risikoen for at køretøjet slingrer betydeligt ved bl.a. målrettet at nedbremse enkelte hjul. Indenfor de fysiske loves rammer forhindres køretøjet i at skride ud. En kraftig elektronisk styring overvåger de signaler, som ESP-sensorerne sender, og kontrollerer løbende, om chaufførens styringsønske og køretøjets faktuelle bevægelser matcher. Afviger værdierne fra hinanden, reducerer systemet i løbet af et splitsekund motorens ydelse for at genoprette køretøjets stabilitet. Er det utilstrækkeligt, supplerer systemet ved at nedbremse enkelte hjul. ESP omfatter to yderligere sikkerhedssystemer: antiblokeringssystemet (ABS) og antispinreguleringen (ASR).
Køretøjets omgivelsesbelysning, der er placeret ved drivakslen, øger komforten og sikkerheden når der manøvreres.
Front Collision Guard (FCG) giver ved frontkollision under kørsel en øget sikkerhed i forrest område af køretøjet og en pålidelig beskyttelse gennem et tværsnit af køretøjet. Bag FCGs tværsnittet findes crash elementer hvis absorptionsstruktur omdanner kollisionsenergien til deformationsenergi, hvilket reducerer virkningen af en kollision mærkbart. Førersædet er monteret på en massiv ramme, som i en frontalulykke forskydes bagud med rat, pedaler og stol, hvilket skaber et beskyttelsesrum for chaufføren. Interaktionen mellem Active Brake Assist 4 og FCG har nået et uovertruffent sikkerhedsniveau for chauffører og rejseguider, men også for passagerer. FCG opfylder kravene til beskyttelse under kørsel i ECE-R 93 samt juridiske standarder for typetest af rejsebusser.
Afslappet ankomst: Det nye 2-zone-klimaanlæg sørger for en ensartet temperatur i kabinen.
PPC (ekstraudstyr) er en GPS-Tempomat, som også griber ind i den automatiske styring af PowerShift 3-gearkassen.* Fordi systemet kender den foranliggende topografi, muliggør det, at gearautomatikken vælger det rette gear og hastighed før højder, bjerge, før bakker og ned i dale. Dermed bidrager PPC til optimering af brændstofforbruget. og gør TopClass endnu mere økonomisk.

* 95% af ca. 300.000 km motovej og hovedveje i Europa er allerede dækket.
TopClass 500 er udstyret med en elektronisk niveau kontrol. Det giver både firma og passagerer mærkbare fordele. for det første sænkes bussens niveau automatisk ved høje hastigheder, hvilket i forbindelse med det udtalte aerodynamiske design af TopClass 500 bidrager til optimeret brændstofforbrug. For det andet giver systemet mulighed for at "kneele" bussen, så niveauet på den stationære bus sænkes i den ene side for at forenkle passagerernes ombordstigning.
Træthed er en af de mest almindelige årsager til ulykker. Spor assistenten, hvis kerne er et kamera bagved forruden måler afstanden til vejbanens side markeringer. Hvis chaufføren krydser linjerne, gør systemet opmærksom på dette ved direkte vibration i sædepuden. For eksempel, hvis chaufføren krydser linjen til højre, vibrerer højre side af sædepuderne.
Da der ikke skal vises fejlmeddelelser hele tiden, for eksempel ved kørsel i bytrafik, aktiveres spor assistenten først ved en hastighed på 60 km / t og derover. På den måde undgås problemet ved byggepladser og deres ofte forvirrende linjer, for her kan busser næsten aldrig køre hurtigere end 60 km / t.
Når chaufføren bevidst udveksler baner og aktiverer blinklyset, genkender spor assistenten dette og giver ikke en advarsel.
Korrekt dæktryk fremmer kørselssikkerheden og dækkene holder længere. Dæktrykovervågning (TPM) hjælper også med at identificere dårligere tryk i et eller flere dæk under kørsel. Det kan forhindre dækskader, hvilket giver både øget sikkerhed og bedre økonomi.

Derudover måler en sensor i dækket kontinuerligt lufttryk og lufttemperatur. Disse data sendes med jævne mellemrum til en modtagende antenne i basen og derefter til styreenheden. På forespørgsel kan dæktrykket vises i multifunktionsdisplayet eller via Multi FunctionKey-indstillingen på TopClass. Ved hjælp af en informationsmeddelelse beder TPM chaufføren at rette dæktrykket. Hvis dæktrykket er under 90% af det indstillede tryk, vises en gul advarselsmeddelelse. Hvis dæktrykket er mindre end 80% af det indstillede tryk, eller hvis trykket falder hurtigt under kørslen, vises en rød advarselsmeddelelse
Varme- og klimaanlægskonceptet i TopClass 500 blev komplet nyudviklet. For det første nyder alle passagerer samme afslappende komfort takket være to store klimareguleringszoner foran og bagved. For det andet er hvert sæde udstyret med tre separate varme- og klimakilder: en udstrømning i service-sættet over sædet, en altid veltempereret vindueskant og - enestående for turistbusser - en udstrømning under sædet. Denne nye, patenterede form for undersæde-varme (valgfrit) sørger for en behagelig og komfortabel varme og dermed for en hurtig og økonomisk opvarmning af passagerkabinen.

* Klimaanlægget og køleskabet er påfyldt med kølemiddel R-134a og indeholder fluorholdig drivhusgas. Henvisningsskilte med detaljerede angivelser til den anvendte kølemiddeltype er anbragt på det pågældende udstyr. Se også betjeningsvejledningen til køretøjet. Nærmere oplysninger findes i den tilhørende tekniske brochure.
Omnibus-karosseriets stabilitet er en vigtig faktor, når det gælder den passive sikkerhed for en bus. Takket være karrosseriets modstandsdygtighed reduceres følgerne af et uheld betragteligt. I TopClass og ComfortClass 500 sikres karrosseristabiliteten blandt andet af omløbende stabilitetsoptimerede ringspanter, nye samlingselementer, optimerede søjletværsnit samt brugen af hærdet stål. Stabiliteten for et omnibus-karrosseri er defineret i ECE-R 66. Det fastsætter præcist "overlevelsesrummet", som skal sikres via sin konstruktion ved et uheld. Her opfylder TopClass og ComfortClass også fremtidige krav.
Med sin innovative profil sikrer AquaBlade fladbladviskeren, at vandet fordeles særligt ensartet hen over frontruden. Den særlige detalje: Vaskevandet udledes direkte fra viskerbladet og når således straks dertil, hvor det behøves. Der giver større komfort, sparer på vandet og sikrer et optimalt udsyn, takket være den forbedrede rengøring af ruden. Alt i alt et plus i sikkerhed. For ikke at glemme AquaBlade fladbladviskerens fremragende aerodynamik, der også virker støjdæmpende.