Euro VI

Den nye generation af BlueEfficiency Power motorer

02.01.2012

Vi er helt klar til Euro VI. Den nye generation af BlueEfficiency Power motorer opfylder allerede nu kravene til udstødningsniveauet, der er obligatorisk fra 2014: Et vigtigt skridt på vejen mod en miljøvenlig og økonomisk fremtid.

Når den nye generation af BlueEfficiency Power motorer indføres, mindskes udledningen af skadelige partikelemissioner enormt. Og det med hele 66 procent i forhold til udstødningsniveau Euro V. Udledningen af kvælstofoxider (Nox) reduceres endda med 80%.

Men den nye motorgeneration kan endnu mere. Vores ingeniører forventer en reducering af brændstofforbruget for den nye generation af motorer i forhold til Euro V. De nye motorer løser problemet med nedsættelse af mængden af skadelige stoffer ved samtidig reducering af brændstofforbruget på en miljøvenlig måde. Det gennemprøvede BlueTec®-system blev videreudviklet til BlueTec®6-systemet. Det består af højeffektive og fremtidssikrede motorer med udstødningsrensning, commonrail-indsprøjtning, udstødningsefterbehandling med dieselpartikelfilter samt SCR-teknologi (selektiv katalytisk reduktion).

For samtidig at minimere brændstofforbruget er den samlede udstødningsefterbehandling delt ud på to rør og samtlige komponenter er samlet i ét kabinet. Pga. den afkølede recirkulation af udstødningsgassen frigøres der mindre kvælstofoxid. Dette har en positiv virkning på AdBlue-forbruget, der reduceres med op til 40 procent i forhold til Euro V. Ved hjælp af en optimeret doseringsenhed sprøjtes AdBlue ind i udstødningsgassen uden luft, og kvælstofoxiderne omdannes næsten fuldstændigt til vand og kvælstof.

Yderligere er den nye motor udstyret med den enestående commonrail-indsprøjtning X-PULSE med trykforøger. Fordelen er at brændstoffet doseres og bliver yderst præcist indsprøjtet. En cylinderselektiv styring og høje indsprøjtningstryk på op til 2.100 bar er forudsætninger for et lavt brændstofforbrug, lave udstødningsmængder samt en stabil motorgang.

Den nye generation af motorer vil være indbygget i alle Setra køretøjer i rette tid inden loven om det nye udstødningsniveau træder i kraft.