EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/​6
70327 Stuttgart
Niemcy

Telefon: +49 711 17-99004
E-Mail: info.evobus@daimler.com

Reprezentowany przez kierownictwo:
Till Oberwörder (prezes), Michael Klein, Peter Rödder, Mirko Sgodda, Gustav Tuschen, Lutz Wittig

Rejestr handlowy w sądzie rejonowym Stuttgart, nr HRB 17316
Numer identyfikacyjny do spraw podatku VAT: DE 147 032 272

Inne firmy reklamujące się na tej stronie:
EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
Polska

Telefon: +48 22 35 606 16
E-Mail: biuro@evobus.com

Spółka reprezentowana przez zarząd:
Artur Konarski (Prezes Zarządu/CEO), Janusz Ferdynus, Adam Kempiński, Jerzy

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 
0000054455

Posługująca się NIP 527-22-39-114