Bezpieczeństwo przede wszystkim

05.08.2020

Środki higieny i zabezpieczenia w czasach koronawirusa

Wysokie bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów: Setra wspiera firmy przewozowe podczas pandemii Covid-19 oferując ochronne przegrody dla kierowcy, aktywne filtry cząstek stałych z funkcją antywirusową czy praktyczne doposażenia.

Setra stawia na bezpieczeństwo, co widać także obecnie w trakcie pandemii. Kierowca i pasażerowie mogą w każdym momencie jazdy czerpać przyjemność z przebywania na pokładzie autobusu. Kierowca i pasażerowie mogą nadal cieszyć się z bezpiecznej podróży w autobusie z gwiazdą na czele – również dzięki ochronie przeciwko infekcji.

Ochronne drzwi kabiny kierowcy do autobusów podmiejskich
Kierowcy w publicznej komunikacji miejskiej mają najbardziej intensywny kontakt z pasażerami. Dlatego firma Setra w pierwszej kolejności stworzyła profesjonalne ochronne drzwi kabiny kierowcy do cieszących się szczególną popularnością autobusów podmiejskich MultiClass LE business. Pełnopowierzchniowe, przezroczyste szyby działowe z wysokiej jakości tworzywa poliwęglanowego – wkrótce dostępne w alternatywnej wersji ze szkła – chronią kierowców przed infekcjami przenoszonymi drogą kropelkową, zastępując dotychczasowe prowizoryczne rozwiązania. Dzięki temu znowu można wchodzić do pojazdu przez pierwsze drzwi, a kierowca może kontrolować bilety.

Drzwi ochronne kabiny kierowcy dostępne są w wersji zamkniętej oraz z otworem umożliwiającym sprzedaż biletów. Drzwi są montowane fabrycznie w nowych pojazdach lub oferowane jako rozwiązanie do doposażenia.

Ochronne drzwi kabiny kierowcy do autobusów turystycznych
Kierowcy autobusów turystycznych Setra powinni być chronieni tak samo, jak ich koledzy obsługujący ruch podmiejski. Dlatego od sierpnia będzie można zamówić poliwęglanowe drzwi ochronne kabiny kierowcy do autobusów Setra ComfortClass 500 oraz do autobusów piętrowych S 531 DT. Dotyczy to zarówno wyposażenia nowych pojazdów, jak i doposażania istniejących.

Doprowadzanie świeżego powietrza jako środek zapobiegawczy
Pasażerowie mogą mieć obawy związane z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach, co wiąże się z ryzykiem zakażenia. Jednak firma Setra wzięła pod uwagę także klimatyzację pokładową. W autobusach liniowych dodatkowe zwiększenie udziału świeżego powietrza zapewniają regularne zatrzymania na przystankach. Otwarcie dużych drzwi zapewnia automatyczne przewietrzanie wnętrza pojazdu świeżym powietrzem. Jeśli zamontowane są dodatkowe otwory wentylacyjne, takie jak okna odchylne i luki dachowe, można za ich pomocą zwiększać dopływ świeżego powietrza. Jeśli jednak zamontowane fabrycznie dachowe systemy klimatyzacji są aktywne, okna odchylne i luki dachowe powinny pozostawać zamknięte, aby nie doszło do błędów regulacji.

Układy klimatyzacji do ciągłej wymiany powietrza
W autobusach turystycznych Setra ComfortClass 500 i TopClass 500 dopływ świeżego powietrza zapewnia technologia montowanego seryjnie, automatycznego układu klimatyzacji. Układ wymienia powietrze w sposób ciągły. Przy typowych temperaturach zewnętrznych od 8 do 26 stopni Celsjusza układ klimatyzacji pracuje w maksymalnym trybie nawiewu świeżego powietrza, co oznacza ciągłą szybką wymianę powietrza co dwie minuty. Zarówno przy wyższych, jak i niższych temperaturach układy klimatyzacji działają w trybie powietrza obiegowego. W takim przypadku wymiana świeżego powietrza we wnętrzu pojazdu następuje co cztery minuty. Dla porównania: w pomieszczeniach mieszkalnych całe powietrze wymieniane jest przynajmniej co dwie godziny, a w biurach – co godzinę.

Opcjonalne zwiększenie udziału świeżego powietrza o 33 procent
Setra podnosi poprzeczkę: na życzenie można zwiększyć maksymalny udział świeżego powietrza w dachowych układach klimatyzacji ComfortClass 500 nawet o jedną trzecią – przesuwając jeszcze bardziej w górę i w dół wartości graniczne temperatury zewnętrznej dla maksymalnego udziału świeżego powietrza. Zwiększenie zakresu temperatur na życzenie jest możliwe także w przypadku instalacji Aquasphere TopClass 500, dzięki czemu dotyczy również modeli piętrowych S 531 DT i poprzedniego modelu S 431 DT. Dla operatorów turystycznych ta dodatkowa ilość świeżego powietrza dostarczanego przez układ klimatyzacji to atrakcyjny sposób zmniejszenia w sposób potwierdzony naukowo ryzyka infekcji kierowcy i pasażerów, nawet kosztem niewielkiego uszczerbku dla komfortu termicznego i nieznacznie większego zużycia paliwa. Klienci firmy Setra mogą uzyskać niewiążące rady dotyczące tego zagadnienia u swojego indywidualnego doradcy handlowego.

Układy filtracji z funkcją antywirusową
Systemy filtrów używane obecnie w układach klimatyzacji w autobusach Setra oczyszczają powietrze z cząstek. Nowe filtry aktywne znacznie zwiększają ich sprawność: wysokowydajne filtry cząstek o progresywnej, wielowarstwowej strukturze posiadają dodatkową warstwę, pełniącą funkcję zabezpieczenia antywirusowego. Warstwa ta zatrzymuje nawet najdrobniejsze aerozole. Dowiodły tego testy fizyczne i badania mikrobiologiczne. Aktywne filtry stosowane są w dachowym układzie klimatyzacji, filtrze powietrza obiegowego i przednim module klimatyzacyjnym. Dla ComfortClass 500 są dostępne od połowy sierpnia, zarówno przy nowych zamówieniach,  jak i jako doposażenie. Dla S 531 DT oraz  S  431 DT od końca sierpnia, a dla innych modeli TopClass 500 we wrześniu. Od tego czasu firma Setra będzie doposażać także te egzemplarze nowych modeli, które zostały już wydane. Pojazdy wyposażone w aktywny filtr są odpowiednio oznaczane widoczną dla pasażera naklejką, umieszczoną w obszarze wejścia.

Dowiedz się więcej "Dobry klimat przeciwko koronawirusowi"


Dozownik środka dezynfekcyjnego zapobiegający zakażeniom

W środkach komunikacji, w których gromadzą się ludzie, czynniki chorobotwórcze mogą się szybko rozprzestrzeniać. Dlatego ważne jest regularne dbanie o higienę rąk. Higieniczne rozwiązanie do autobusów to sterowany czujnikiem dozownik środka dezynfekcyjnego. W wersji bezdotykowej nie dochodzi do kontaktu rąk z urządzeniem. Dzięki temu przenoszenie się zarazków jest całkowicie niemożliwe. Bezkontaktowy dozownik środka dezynfekującego jest dostępny od końca sierpnia.

Wskazówki dotyczące optymalnej klimatyzacji w autobusie turystycznym

Przed rozpoczęciem jazdy:
• Przewietrzyć pojazd świeżym powietrzem przy pracującym silniku oraz zamkniętych drzwiach i oknach w trybie wentylacji (przy wyłączonym układzie ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji). Czas – cztery minuty, przy prędkości obrotowej dmuchawy nie mniejszej niż na poziomie 50 procent. Następnie aktywować tryb automatyczny układu ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji („HLK-AUTO”).
• Sprawdzić swobodę przepływu powietrza przez kratki wentylacyjne w przestrzeni bagażowej i pod kołem zapasowym.

W trasie:
• Nie otwierać okien w kabinie kierowcy ani luków dachowych.
• Klimatyzacja powinna pracować w trybie „AUTO”, przycisków „SMOG” i Reheat należy używać wyłącznie w razie potrzeby.
• Aby uniknąć konieczności użycia przycisku „SMOG”, jadąc w korku należy utrzymywać odstęp od pojazdu jadącego z przodu.
• Stopień wymiany powietrza można zwiększyć, wybierając większą prędkość obrotową dmuchawy.

Po zakończeniu jazdy:
• Przewietrzyć pojazd świeżym powietrzem przy pracującym silniku oraz zamkniętych drzwiach i oknach w trybie wentylacji (przy wyłączonym układzie ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji). Czas – cztery minuty, przy prędkości obrotowej dmuchawy nie mniejszej niż na poziomie 50 procent. Następnie aktywować tryb automatyczny układu ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji („HLK-AUTO”).
• Sprawdzić swobodę przepływu powietrza przez kratki wentylacyjne w przestrzeni bagażowej i pod kołem zapasowym.