OMNIplus ON

En portal, mange digitale tjenester.

Samtlige digitale servicetjenesteytelser samles under OMNIplus ON og integreres i en kundeplattfom trinn for trinn. OMNIplus ON plattform under www.omniplus-on.com er det sentrale knutepunktet for verkstedsansatte, flåteadministratorer, sjåfører og innkjøpsansvarlige. Mål: Optimalisere flåtens kjøretøytilgjengelighet og dermed også busselskapets økonomiske ytelseskapasitet. I den sammenheng tilbyr OMNIplus ON i et første trinn forskjellige serviceområder med ulik bruksnytte.