OMNIplus ON

En portal, mange digitale tjenester.

Alle digitale tjenester samles i OMNIplus ON og integreres trinnvis i en kundeportal. OMNIplus ON Portal på www.omniplus-on.com er det sentrale kontaktpunktet for verkstedmedarbeidere, flåteledere, sjåfører og innkjøpere. Målet: å optimere kjøretøytilgjengeligheten til flåten og dermed den økonomiske yteevnen til bussforetaket ditt. I det første trinnet tilbyr derfor OMNIplus ON flere serviceområder til ulike behov og formål.

OMNIplus ON kobler sammen kjøretøy, fører, firma og service. OMNIplus ON Portal gir deg personlig tilpasset tilgang til svært mange tjenester. OMNIplus ON advance sikrer best mulig kjøretøytilgjengelighet. OMNIplus ON monitor sørger for effektivitet i den operative flåtestyringen. OMNIplus ON drive forenkler mange av de daglige oppgavene til sjåførene dine. OMNIplus ON commerce gjør det mulig å skaffe reservedeler døgnet rundt via OMNIplus eShop. Les mer i OMNIplus ON Portal.