Godt klima mot COVID-19

COVID-19-pandemien har gjort kundene våre urolige og endret reisevaner. Luftutveksling i busser er et stort og viktig tema. Takket være den nyeste klimaanleggsteknologien kan sjåfør og passasjerer puste beroliget.

Den globale COVID-19-pandemien har massivt forandret hverdagen til turbussoperatører og transportselskaper. I Tyskland som i mange andre europeiske land, ble rutetrafikk midlertidig stengt ned da helsepolitiske tiltak startet og starter nå kun langsomt opp igjen. Busselskaper, sjåfører og passasjerer er fortsatt urolige. Hvor trygt er det å komme seg rundt med buss i dag?

Daimler Buses tar hensyn til denne usikkerheten og er som markedsleder klar over det store ansvaret de har overfor sine kunder. Både Setra ComfortClass og TopClass turbusser og MultiClass forstadsbusser har høyt utviklede klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse gir rikelig med friskluft og motvirker dermed risikoen for smitte fra aerosoler.

Permanent luftutveksling
Klimaanlegget i Setra TopClass-modellene er basert på Aquasphere-klimaanlegg med en spesielt høy friskluftandel og effektive filtersystemer. Ved moderate temperaturer kan andelen friskluft til og med nå 100 prosent. Luften byttes fullstendig ut hvert femte minutt. Til sammenligning: Luftvolumet som beveges pr. time tilsvarer volumet på opptil 35 eneboliger. Samlet sett har passasjerene en betydelig høyere andel friskluft i en buss enn f.eks. i et fly.

Safer Travel - COVID-19 brosjyre

Safer Travel - COVID-19 brosjyre - Enkeltsider

Svært effektiv filterteknologi
Når det gjelder turbusser, skaper ventilasjonen via en spalte gulvet en skånsom, vertikal luftstrøm som effektivt forhindrer luftturbulens. De svært effektive filtrene i den såkalte G3-kategorien filtrerer potensielt virusbærende partikler og støvpartikler med en størrelse på minst 0,5 mikrometer fra luften og skaper dermed en sunn atmosfære ombord i bussen.

Kontinuerlig utvikling
Daimler Buses jobber kontinuerlig med teknologiske innovasjoner innen klimaanlegg. Programvareoppdateringer for bussenes klimaanlegg vil snart være tilgjengelig, noe som vil øke mengden friskluft ytterligere. Disse inkluderer en senere lukking av friskluftsklaffen ved høye eller lave temperaturer, manuell ventilering av bussen når den står stille eller en økning av viftehastigheten. Passasjerenes helse prioriteres, selv om visse effektivitetsfordeler bortfaller.

I tillegg til disse tiltakene i forhold til klimatisering og ventilasjon, tilbyr Daimler Buses ytterligere COVID-19 beskyttelsestiltak for sjåfører og passasjerer.

Imponerende: Denne videoen viser hvor effektivt den permanente luftutvekslingen via klimaanlegg fungerer.