OMNIplus Uptime.

De intelligente verbinding tussen voertuig, service en uw onderneming.

Service die niet alleen meedenkt, maar ook vooruitdenkt: OMNIplus Uptime. De status van de voertuigsystemen wordt continu en in realtime in de gaten gehouden. Als uit de gegevens blijkt dat reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wordt volledig automatisch de volgende stap ingeleid. Afhankelijk van het soort melding worden de gegevens aan OMNIplus 24h SERVICE of uw eigen werkplaats doorgegeven. Als reparaties nodig zijn die u eenvoudig zelf kunt uitvoeren, stelt OMNIplus Uptime u hiervan direct op de hoogte. Zo kunt u met OMNIplus Uptime uw werkplaatsbezoeken optimaal inplannen en voorkomt u dat uw bussen onverwacht komen stil te staan. Dat betekent voor u een efficiëntere bedrijfsvoering.