Het interieur van de ComfortClass en de TopClass is in twee grote klimaatregelzones verdeeld: voor en achter of, bij de dubbeldeksbus, boven en beneden. Zo profiteren alle passagiers, ongeacht hun zitplaats in de bus, van een uitstekend klimaatcomfort.*

* Het aircosysteem en de koelkast van uw voertuig zijn gevuld met het koelmiddel R134a en bevatten gefluoreerde broeikasgassen. De specificatieplaatjes met gedetailleerde informatie over het gebruikte koelmiddel bevinden zich op de betreffende apparaten. Raadpleeg verder het instructieboek van uw voertuig. Voor meer informatie verwijzen we u naar de betreffende technische specificaties.
Banden op de juiste spanning dragen bij aan de rijveiligheid en hebben een langere levensduur. Daarom waarschuwt Tire Pressure Monitoring (TPM) wanneer de druk op een of meer banden tijdens het rijden afneemt. Zo kan het systeem bandenschade voorkomen en daardoor de veiligheid en rendabiliteit verhogen.
Een sensor meet voortdurend de luchtdruk en de luchttemperatuur in de band. De meetgegevens worden op gezette tijden draadloos naar een ontvangstantenne onder het voertuig gestuurd en vandaar aan het regelapparaat doorgegeven. De bandenspanning kan bij de TopClass naar wens in het multifunctionele display of op de optionele Multi Function Key worden opgeroepen. Bovendien meldt TPM wanneer het noodzakelijk is om de bandenspanning te corrigeren. Als de bandenspanning minder dan 90% van de ingestelde waarde bedraagt, dan verschijnt er een gele waarschuwing. Als de druk minder dan 80% bedraagt of tijdens de rit snel daalt, dan wordt er een rode waarschuwing getoond.
De dodehoekassistent Sideguard Assist verhoogt met name in steden de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Het systeem helpt de chauffeur om kritieke situaties bij het afslaan op tijd op te merken door hem in twee stappen te waarschuwen.

Zodra er zich een bewegend object in de bewakingszone aan de zijkant van de bus bevindt, wordt de chauffeur visueel gewaarschuwd. In de linkerbuitenspiegel zit op ooghoogte van de chauffeur een driehoekig ledlampje dat geel oplicht. Dit vestigt de aandacht intuïtief op de situatie naast het voertuig. Er verschijnt bovendien een waarschuwing op het centrale display.

Indien de chauffeur een actie onderneemt of voortzet die tot een botsing kan leiden, volgt nog een visuele waarschuwing. Het ledlampje licht meerdere keren felrood op en blijft daarna branden. Daarnaast is er een trilling in de chauffeursstoel voelbaar. Sideguard Assist waarschuwt bij het afslaan ook voor stilstaande obstakels in de baan van de bus en kan bovendien de taak van een spoorwisselassistent vervullen. In dat geval worden dezelfde waarschuwingsstappen toegepast.
Active Brake Assist 4 (ABA 4) en Advanced Emergency Braking System (AEBS) waarschuwen de chauffeur voor een botsing op een obstakel en remmen de bus indien nodig zelfstandig af.

Onafhankelijk van de werking van de cruisecontrol met afstandsregeling (ART) waarschuwen Active Brake Assist 4 (ABA 4) en Advanced Emergency Braking System (AEBS) de chauffeur voor een botsing op een obstakel en remmen de bus indien nodig zelfstandig af. Het radargestuurde systeem tast hiervoor de rijstrook voor de bus voortdurend af over een gebied tot 250 meter.

ABA 4 reageert als eerste systeem ter wereld in zijn soort ook op voetgangers. Zo herkent het systeem naast voorliggers en stilstaande obstakels zoals het einde van een file, ook voetgangers tot op 80 meter afstand. Als de afstand tot bijvoorbeeld voetgangers gevaarlijk klein wordt, dan waarschuwt het systeem de chauffeur met optische en akoestische signalen en initieert het tegelijkertijd een gedeeltelijke remming tot stilstand wanneer de chauffeur niet reageert. De ingezette gedeeltelijke remming geeft de chauffeur de mogelijkheid om een stuurcorrectie of noodstop uit voeren, zodat een aanrijding wordt voorkomen. Bovendien kan hij de voetganger op tijd waarschuwen door te claxonneren.

AEBS overtreft de huidige wettelijke eisen voor noodstopassistenten ruim en voldoet nu al aan de bepalingen die in 2018 van kracht worden. ABA 4 gaat zelfs nog een stap verder door de bewegingsenergie van het voertuig nog verder te reduceren (zie grafiek).
Wanneer de afstand tot een voorligger kleiner wordt dan de ingestelde afstand, grijpt de cruisecontrol met afstandsregeling (ART) als eerste in door onmiddellijk de duurremmen van de bus te activeren.

Het gebied tot 200 meter voor de bus wordt hiertoe voortdurend door een radarsysteem afgescand.
De werking van de noodstopassistent Active Brake Assist (ABA 3) of, afhankelijk van het voertuig en de uitrusting, Advanced Emergency Braking System (AEBS) is op ditzelfde systeem gebaseerd.

Wordt de afstand gevaarlijk kleiner en is een ongeluk bij een ongewijzigde manier van rijden onvermijdelijk, dan alarmeren de systemen in stap 1 eerst de chauffeur met optische en akoestische waarschuwingssignalen. Reageert die daar niet op, dan wordt het remsysteem in stap 2 mechanisch voorbereid op een onmiddellijke noodstop. Bovendien wordt er een gedeeltelijke remming geïnitieerd. Volgt er nu nog steeds geen reactie, dan initiëren de systemen in stap 3 zelfstandig een noodstop.

ABA 3 en AEBS herkennen niet alleen voorliggers, maar ook stilstaande obstakels en bereiden – overeenkomstig hun waarschuwingsstappen – automatisch een gedeeltelijke remming voor als de chauffeur niet reageert. Dit kan bijvoorbeeld bij een plotselinge file op de autosnelweg beslissend zijn.

AEBS overtreft de huidige wettelijke eisen voor noodstopassistenten ruim en voldoet nu al aan de bepalingen die in 2018 van kracht worden. ABA 3 gaat zelfs nog een stap verder door de bewegingsenergie van het voertuig nog verder te reduceren (zie grafiek).
De cruisecontrol met afstandsregeling ontlast de chauffeur door op basis van voortdurende metingen automatisch een gelijkblijvende, door de chauffeur in te stellen afstand tot de voorligger aan te houden. Dat verhoogt vooral op provinciale wegen en autosnelwegen niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort.
Een radarsysteem, dat ook bij slecht weer en in het donker uitstekend functioneert, bewaakt hiervoor een afstand tot 250 meter vóór het voertuig over de hele breedte van de weg. Zodra de afstand tot de voorligger kleiner wordt dan de zelf in te stellen veiligheidsafstand, remt de ART de bus zodanig af dat deze een veiligheidszone in acht neemt. Op die manier kunnen veel kop-staartbotsingen vermeden worden.
In tegenstelling tot de noodstopassistent Active Brake Assist 4 (ABA 4) initieert de ART een zachte remming van ten hoogste 20 procent van de mogelijke kracht.
De Attention Assist (AtAs) kan de eerste tekenen van vermoeidheid van de buschauffeur herkennen en hem sommeren een pauze in te lassen. De belangrijkste component van AtAs is een sensor die heel nauwkeurig de stuurbewegingen en stuursnelheid van de chauffeur registreert. In de eerste rijminuten legt het systeem een individueel gedragspatroon vast, dat voortdurend met het actuele stuurgedrag en de rijsituatie van dat ogenblik wordt vergeleken. Op basis daarvan kan het systeem typische indicaties van oververmoeidheid herkennen en de chauffeur met behulp van akoestische en visuele aanwijzingen waarschuwen. De Attention Assist verhoogt de veiligheid van de chauffeur en de passagiers, maar ook de inruilwaarde van de bus.
De bochtverlichting geeft bij duisternis meer veiligheid bij het afbuigen op slecht verlichte kruispunten. Het schakelt zich bij een snelheid van 40 km/uur automatisch in, als de koplampen ingeschakeld zijn en de richtingaanwijzer aangezet of het stuurwiel gedraaid wordt. De functie van de bochtverlichting wordt door de mistlampen uitgevoerd. Daarbij activeert elektronica de mistlamp in de binnenbocht, die het kritische gebied dan duidelijk beter verlicht. Op basis van de actuele informatie over snelheid, stuurhoek en stand van de richtingaanwijzer zorgt het besturingsapparaat betrouwbaar voor het correct functioneren van de bochtverlichting in de meest uiteenlopende rij-omstandigheden: op kruispunten, maar bijvoorbeeld ook op rotondes of bij het achteruitrijden. Om de ogen de kans te geven zich aan de veranderde lichtomstandigheden aan te passen, schakelt de intelligente elektronica de bochtverlichting niet abrupt aan of uit, maar wordt het langzaam feller en zwakker gedimd.
De elektronische bandenspanningscontrole verhoogt niet alleen het comfort, maar vermindert ook het brandstofverbruik en voorkomt bandenschade. Dat betekent zowel veiliger als zuiniger rijden.
De nieuwe ComfortClass 500 beschikt over het elektropneumatische remsysteem van de nieuwste generatie (EBS 3). Het systeem verdeelt de remdruk optimaal over alle wielen en zorgt zo voor de beste remwerking. In het onwaarschijnlijke geval dat de techniek zou uitvallen, treedt automatisch een conventionele luchtdrukrem in werking, zodat de bus alsnog veilig tot stilstand komt. Door integratie van de EBS-component konden zowel de benodigde ruimte voor als het gewicht van het systeem worden gereduceerd.
Het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) vermindert het slipgevaar aanzienlijk, doordat het o.a. door gericht afremmen van afzonderlijke wielen uitbreken van het voertuig in het kader van de fysische grenzen tegenwerkt. Via elektronica worden de signalen van de ESP-sensoren bewaakt en wordt voortdurend gecontroleerd of de stuurwens van de chauffeur en de daadwerkelijke beweging van het voertuig overeenkomen. Als deze waarden van elkaar afwijken, vermindert het systeem bliksemsnel het motorvermogen om de stabiliteit van het voertuig te herstellen. Als dit niet voldoende is, remt het daarnaast afzonderlijke wielen af. In ESP zijn twee andere actieve veiligheidssystemen opgenomen: het antiblokkeersysteem (ABS) en de aandrijfslipregeling (ASR).
De Front Collision Guard (FCG) zorgt bij een frontale aanrijding voor meer veiligheid in het voorste gedeelte van het voertuig, waarbij het dwarsprofiel als betrouwbare onderrijbeveiliging fungeert. Achter het dwarsprofiel van de FCG bevinden zich crash-elementen met een absorberstructuur die bij een aanrijding de botsenergie omzetten in vervormingsenergie. Hierdoor heeft de botsing minder ernstige gevolgen voor alle inzittenden.
Doordat de chauffeursplaats met de stuurkolom, pedalen en stoel op een massief frame is gemonteerd, kan deze bij een ernstige frontale aanrijding volledig naar achteren schuiven. Hierdoor blijft de veiligheidsruimte van de chauffeur beter behouden. Op die manier kan de combinatie van Active Brake Assist 4 en FCG een tot dusver ongekende mate aan veiligheid voor chauffeur en reisbegeleider, maar ook voor de passagiers realiseren.
De FCG voldoet aan de voorschriften voor onderrijbeveiliging conform ECE-R93 en aan de wettelijke richtlijnen voor de crashtest bij bussen.
Het Tire Pressure Monitoring System (TPMS) verhoogt niet alleen het comfort en vermindert het brandstofverbruik - het voorkomt ook bandenschade en verhoogt daarmee zowel veiligheid als kosteneffectiviteit.
Voor ontspannen arriveren: de nieuwe 2-zone-airconditioning zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in het interieur.
De TopClass 500 is uitgerust met een elektronische niveauregeling. Deze biedt aanzienlijke voordelen voor de ondernemer maar ook voor de passagiers. Het niveau van de bus wordt bij hoge snelheden automatisch verlaagd, wat samen met het uitstekende aerodynamische design van de TopClass 500 bijdraagt een geoptimaliseerd brandstofverbruik. Bovendien maakt het systeem ‘knielen’ mogelijk. Hierbij wordt het niveau van de stilstaande bus aan één kant verlaagd om de passagiers meer instapgemak te bieden.
PPC (optie) is een GPS-cruisecontrol die ook ingrijpt op de automatische aansturing van de PowerShift 3-transmissie.* Omdat het systeem de topografie van de route kent, is het in staat om vooruit te kijken en bij beklimmingen en afdalingen op het juiste moment naar de optimale versnelling en snelheid over te schakelen. Hierdoor draagt PPC bij aan de optimalisering van het brandstofverbruik en maakt het systeem de TopClass en de ComfortClass nog efficiënter.

* 95% van circa 300.000 km aan autosnelwegen en autowegen in Europa wordt op dit moment al ondersteund.
De mate van stijfheid van de carrosserie is een belangrijke factor met betrekking tot de passieve veiligheid van een bus. Goede mechanische eigenschappen van de carrosserie kunnen de gevolgen van een ongeval aanzienlijk beperken. Bij de nieuwe ComfortClass 500 wordt de hoge rolstijfheid van het buslichaam onder andere gewaarborgd door doorlopende ringspanten met geoptimaliseerde stijfheid, nieuwe verbindingselementen, geoptimaliseerde zuildoorsneden en de toepassing van hogesterktestaal. De stijfheid van buscarrosserieën is gedefinieerd in de richtlijn ECE-R 66. Hierin is de ‘overlevingsruimte’ vastgelegd, die de constructie van het voertuig bij een ongeval moet garanderen. De ComfortClass 500 voldoet nu al aan de toekomstige voorschriften.
Oververmoeidheid is een van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. De spoorassistent, voorzien van een camera achter de voorruit, meet voortdurend de afstand tussen de bus en de linker- en rechterwegmarkeringen. Als de chauffeur van de rijbaan afraakt, waarschuwt het systeem hem met een trilling in de betreffende kant van de zitting. Rijdt hij bijvoorbeeld over de rechterrijbaanmarkering, dan trilt de zitting aan de rechterkant. Om te vermijden dat er bijvoorbeeld in de stad telkens foutmeldingen optreden, is de spoorassistent pas vanaf een snelheid van 60 km per uur actief. Hierdoor worden ook problemen bij wegwerkzaamheden met elkaar kruisende markeringen omzeild, aangezien bussen daar over het algemeen niet harder dan 60 km per uur rijden.
Wanneer de chauffeur bewust van rijbaan verandert en de richtingaanwijzer gebruikt, wordt dit door de spoorassistent herkend en volgt er geen waarschuwing.
De rembegrenzer verhindert dat de bus tijdens afdalingen boven een bepaalde maximumsnelheid accelereert en stabiliseert op die manier de snelheid. Hiervoor wordt de retarder als slijtagevrije duurrem gebruikt, hetgeen verhitting van de standaardrem voorkomt. De retarder wordt in dit geval bovendien met een snelheidscontrole gecombineerd.
De chauffeur kan een vaste snelheid voor de rembegrenzer instellen, die niet overschreden wordt wanneer de bus bergaf rijdt. Het systeem voorkomt daarnaast een te grote overschrijding van de maximumsnelheid van 100 km per uur door middel van waarschuwingsmeldingen op het centrale display en remingrepen. Hierdoor worden de veiligheid en het comfort tijdens afdalingen verhoogd.
De mate van stijfheid van de carrosserie is een belangrijke factor met betrekking tot de passieve veiligheid van een bus. Goede mechanische eigenschappen van de carrosserie kunnen de gevolgen van een ongeval aanzienlijk beperken. Bij de TopClass en de ComfortClass 500 wordt de hoge carrosseriestijfheid van het buslichaam onder andere gewaarborgd door doorlopende ringspanten met geoptimaliseerde stijfheid, nieuwe verbindingselementen, geoptimaliseerde zuildoorsneden en de toepassing van hogesterktestaal. De stijfheid van buscarrosserieën is gedefinieerd in de richtlijn ECE-R 66. Hierin is de ‘overlevingsruimte’ vastgelegd, die de constructie van het voertuig bij een ongeval moet garanderen. De TopClass en ComfortClass 500 voldoen nu al aan de toekomstige voorschriften.
Met zijn innovatieve profiel zorgt het AquaBlade wisserblad ervoor dat het wiswater op de voorruit bijzonder gelijkmatig verdeeld wordt. De bijzonderheid: het wiswater komt direct uit het wisserblad en komt zo zonder omwegen direct terecht op de plaats waar het voor het wissen nodig is. Dat verhoogt het comfort, bespaart wiswater en zorgt door de duidelijk betere reinigingsprestatie voor een optimaal zicht. En daarmee uiteindelijk voor meer veiligheid. Daarnaast beschikt het AquaBlade wisserblad over uitstekende aerodynamische eigenschappen, die ook storende geluiden verminderen.
Het verwarmings- en airconditioningconcept van de Setra TopClass 500 is volledig opnieuw ontwikkeld. Ten eerste genieten dankzij de indeling in twee grote klimaatregelzones - voor en achter - alle passagiers van hetzelfde ontspannende comfort. Ten tweede biedt elke zitplaats drie afzonderlijke warmte- resp. ventilatiebronnen: een uitlaat in de serviceset boven de stoel, een altijd aangename temperatuur van de ruimte onder het raam en - dit is uniek in een reisbus - verwarming onder de stoel. Deze volledig nieuwe, gepatenteerde blaasverwarming onder de stoel (optioneel) zorgt voor weldadige warmte en een snelle en daardoor kosteneffectieve verwarming van de passagiersruimte.

* Het aircosysteem en de koelkast van uw voertuig zijn gevuld met het koelmiddel R134a en bevatten gefluoreerde broeikasgassen. De specificatieplaatjes met gedetailleerde informatie over het gebruikte koelmiddel bevinden zich op de betreffende apparaten. Raadpleeg verder het instructieboek van uw voertuig. Voor meer informatie verwijzen we u naar de betreffende technische specificaties.
De voertuigomgevingsverlichting, die bij de aandrijfas geplaatst is, verhoogt het comfort en de veiligheid bij het manoeuvreren.