Η σωστή εκπαίδευση για κάθε εργασία.

Εκπαίδευση με την OMNIplus.

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία μας, έχουμε προσαρμόσει στις ανάγκες σας όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης. Συγχρόνως, λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις απαιτήσεις του νόμου περί κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών. Εάν χρειαστεί, παρέχουμε εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Ως κατασκεύαστες και ταυτόχρονα εκπαιδευτές είμαστε συνεχώς σε επαφή με τα τμήματα ανάπτυξης και παραγωγής που μας δίνει το πλεονέκτημα να προσφέρουμε ιδανικό συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Η τεχνική εκπαίδευση που προσφέρουμε διασφαλίζει υψηλά επίπεδα επιτυχίας. Χάρη στη συνεχή βελτίωση, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ακολουθούν τα πιο σύγχρονα πρότυπα στη διδακτική μεθοδολογία.

Η εκπαίδευση συνεργείου καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως συστήματα κίνησης, αναρτήσεις/ φρένα, ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα ανέσεων/αμάξωμα, συστήματα πληροφορικής.

Η εκπαίδευση οδηγών αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Οικονομική οδήγηση, εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας, χειρισμός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εκπαίδεση ασφαλούς οδήγησης, κ.α.