Δίκτυο Service.

Δίκτυο 600 συνεργατών πανευρωπαϊκά.

Με το OMNIplus BusWorld Home, το OMNIplus BusWorld, το OMNIplus BusPort, καθώς και τα σημεία τεχνικής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης (BusPoint), έχουμε κατηγοριοποιήσει τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές μας σύμφωνα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και έτσι μπορούμε να ικανοποιούμε τις διάφορες απαιτήσεις σας. Χάρη στο ευρύ και τυποποιημένο φάσμα υπηρεσιών της OMNIplus, καθώς και στη βελτιστοποιημένη διάρθρωση του δικτύου, το λεωφορείο σας επιστρέφει ξανά γρήγορα στο δρόμο. Με τις OMNIplus ServiceCards, καθώς και το 24h SERVICE με την υποστήριξη του OMNIplus Uptime, λαμβάνετε ταχύτατη και επαγγελματική βοήθεια ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης βλάβης.