Δίκτυο Service.

Δίκτυο 600 συνεργατών πανευρωπαϊκά.

Το Δίκτυο Service της OMNIplus βρίσκεται στη διάθεσή σας σε όλη τη διάρκεια χρήσης του λεωφορείου Setra. Αυτό καθιστάται δυνατό χάρη σε περισσότερους από 600 Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές στην Ευρώπη, οι οποίοι συνθέτουν το πυκνότερο ευρωπαϊκό δίκτυο Service για λεωφορεία.

Από μία μόνο πηγή λαμβάνετε πλήρεις, προσαρμοσμένες υπηρεσίες, οι οποίες διασφαλίζουν υψηλής ετοιμότητα χρήση του οχήματός σας. Απολαμβάνετε ελεγμένης ποιότητας γνήσια ανταλλακτικά με υψηλή διαθεσιμότητα καθώς και το αξιόπιστο 24h SERVICE.