Naším cílem je ta nejlepší kvalita
SetraWorld Magazin

Naším cílem je ta nejlepší kvalita

Tobias Brischar, vedoucí montážního oddělení Neu-Ulm.

V závodě Neu-Ulm odpovídá Tobias Brischar za montáž a výrobu autobusů. Reorganizací výroby ze tří linek na jednu učinil on i jeho 800 kolegů velký krok k ještě vyšší kvalitě a k dodržování termínů.

Na vizitce má napsáno „vedoucí montážního oddělení“, ale Tobias Brischar by sám sebe nikdy neoznačil jako autoritářského šéfa. „Moje úloha se spíše podobá funkci trenéra: přinášet ve správný okamžik správná témata, a cíleně přitom využívat nápady a schopnosti všech zúčastněných.“ A jak zdůrazňuje tento 48letý pracovník původem ze Švábska, je týmová práce zásadní právě v okamžiku, kdy je potřeba provést změny ve výrobě. „V týmu se totiž všechno promýšlí mnohem snáze, než když je člověk sám.“

A Tobias Brischar toho se svým týmem změnil už celkem dost. V uplynulých třech letech zaměstnanci z Neu-Ulmu výrobu autobusů kompletně zreorganizovali. Na počátku zde pracovaly paralelně tři linky, dnes se táhne tovární halou jediná montážní linka úhledně uspořádaná do klikatého obrazce. Tam, kde původně pracovaly montážní skupiny rozdělená na jednotlivé profese, provádějí nyní zaměstnanci na 45 jednotlivých stanicích úkony, které se zde vyřídí ideálně ve 45minutovém intervalu. Ušetří to čas i prostor a pomáhá to redukovat zbytečné, manuálně prováděné úkony.

Naším cílem je ta nejlepší kvalita. Tobias Brischar, vedoucí montážního oddělení Neu-Ulm.

Tobias Brischar promýšlí se svým týmem možnosti, jak ještě zrychlit, zefektivnit a zkvalitnit výrobu autobusů.

„V týmu se totiž všechno promýšlí mnohem snáze, než když je člověk sám.“

Naším cílem je ta nejlepší kvalita. Tobias Brischar, vedoucí montážního oddělení Neu-Ulm.
Naším cílem je ta nejlepší kvalita. Tobias Brischar, vedoucí montážního oddělení Neu-Ulm.

Změna výrobních procesů je výrazně viditelná i na jiném místě. Místo prosklených kanceláří mistrů stojí pouze jeden otevřený terminál, na kterém mohou montážní pracovníci mistry v případě problémů kdykoli oslovit. „Pracujeme zde současně téměř na stovce autobusů. Každý den je třeba si vyjasnit různé menší či větší problémy, od individuálních požadavků zákazníka až po špatně šrouby“, vysvětluje pan Brischar. „Dříve se zaměstnanci sami vydávali na pátrání po chybějícím dílu. Dnes v rámci týmu okamžitě analyzujeme příčinu a problém hned na samém počátku vyřešíme.“

„Neu-Ulm je jedním ze závodů výrobního svazu EvoBus, který přináší nejvíce inovací.“

Další zlepšení by měly přinést dodatečné změny v kontrole kvality a analýze chyb, které nastanou v průběhu tohoto roku. „Chtěli bychom přinést nový způsob uvažování“, říká Tobias Brischar. „Základem je komunikovat a odstraňovat chyby místo toho, aby se zatajovaly.“ Vedoucí montážního oddělení si od toho slibuje ještě rychlejší zjišťování chyb a zamezení následných a sériových chyb.

Do konce roku 2018 by měl být dokončen projekt „Nové uspořádání montáže“. Jako tři nejdůležitější cíle této reorganizace uvádí Tobias Brischar lepší dodržování termínů, vyšší kvalitu a vyšší efektivitu. „Musíme neustále myslet na zákazníky, kteří od nás očekávají vozidla v prvotřídní kvalitě a přislíbeném termínu.“ Se zjevnou radostí informuje o prvním úspěchu tohoto projektu: „Od září 2017 pracujeme v montážním oddělení v Neu-Ulmu bez prodlení.“

„Reorganizace výroby v závodě Neu-Ulm pro mě byla největší výzvou uplynulých let“, přiznává Tobias Brischar. Velice mu přitom pomohlo, že vystudoval pedagogiku. „Takový projekt vyžaduje množství komunikace, setkávání s lidmi a velkou motivaci. A v neposlední řadě angažovaný přístup všech zúčastněných.“ Což mimo jiné znamená také počítat s občasnými přesčasy. I přesto si tento rodinný typ, nadšený běžec a amatérský hudebník najde čas na zkoušky a vystoupení se svou kapelou, která hraje akustické cover verze. V tomto smyslu je Tobias Brischar i při organizaci svého volného času ve svém živlu. I při muzicírování je totiž dobře fungující a sladěný tým velice důležitý.