Leasing
Leasing & finansiering

Leasing

Det klassiska leasingavtalet är ett bättre alternativ än avbetalning eller kontantköp när bevarad likviditet, skatteförmåner eller vagnparkens aktualitet är av vikt. Eftersom du bara betalar för hur mycket du använder bussen i enlighet med den avtalade körsträckan är månadskostnaderna förmånliga och dessutom fullt avdragsgilla. I slutet av löptiden lämnar du bara tillbaka bussen – mot ett avtalat garanterat restvärde.

Fördelar för dig.

  • Låga månadskostnader
  • Möjlighet att bestämma löptid och körsträcka
  • Avdragsgilla leasingavgifter
  • Garanterat restvärde när avtalet löper ut
  • Kostnadsfritt GAP-undertäckningsskydd* inklusive

Med kommunal leasing från Mercedes-Benz Finans kan även offentliga institutioner som kommunala transportföretag utnyttja fördelarna med leasing. Individuellt utformade leasingavtal är den perfekta lösningen för att få överblick över kostnaderna, särskilt för att tillgodose transportbehov som uppstår på kort varsel eller för att förbereda omställning till e-mobilitet. Tack vare individuella löptider och låga månadskostnader håller du dig flexibel – och din vagnpark modern.

Fördelar för dig.

  • Förmånliga månadsavgifter
  • Säker planering och hög flexibilitet
  • Modern och ekonomisk vagnpark
  • Märkbar avlastning på offentliga budgeten
  • Kostnadsfritt GAP-undertäckningsskydd* inklusive

Hitta din ansvariga leasing- och finansieringsrådgivare hos Mercedes-Benz Finans och få personlig rådgivning.

* Denna försäkring täcker totalskador och stöld. Vi betalar inte bara ut dagsvärdet, utan även den eventuella skillnaden mellan leasingavtalets utköpsvärde och ersättningen från motorfordonsförsäkringen. Förutsättning för att få ersättning från GAP-undertäckningsskyddet är ersättning från kaskoförsäkringsbolaget.