Förstärk förtroendet för bussresor.
SetraWorld Magasinet

Förstärk förtroendet för bussresor.

Klimatanläggning och COVID‑19 – information för passagerare och rekommenderade åtgärder för föraren.

Klimatanläggning och COVID‑19 – information för passagerare och rekommenderade åtgärder för föraren.

Med vårt nya informationsblad om COVID‑19 får bussföretag och förare rekommendationer om korrekt användning av klimatanläggningar och bussresor. Det innehåller även praktisk information för passagerarna så att deras förtroende för bussresor stärks.

Passagerare många frågor i samband med COVID‑19-pandemin. Särskilt ventilationen i bussen spelar en stor roll. Hur effektiva är klimatanläggningarna i turistbussar? Hur effektivt är luftutbytet i bussen för att förhindra virusspridningen? Ett PDF-dokument med svar kan laddas ner och användas vid kommunikation. Du får även: en praktisk instruktion om hur föraren kan ventilera bussen.