Nyheter 2019
Aktuellt

Nyheter 2019

Nya Setra S 531 DT ur serien TopClass 500 är flaggskeppet bland Setras turistbussar. Den ståtliga, fjorton meter långa och fyra meter höga dubbeldäckarbussen med 26 ton pålitlig totalvikt förenar säkerhet och komfort, effektivitet och variationsrikedom. Fordonet för "Test Drive Northeast Europe“ som befinner sig på vägen 19 till 23 mars 2019 är metallicrött och topputrustat. Utvalda journalister testar bussen, som offentliggjordes på IAA 2018, på en fem dagar lång, nästan 2 000 km lång resa mellan Berlin och Tallin.

Den av de runt två dussin testpersonerna som sitter bakom ratten för tillfället gör det i den högklassiga, ergonomiskt förfinade TopClass-förarplatsen i S 531 DT. Övriga deltagare kan under tiden luta sig tillbaka i den bekväma "Setra Voyage Plus“-sätena med gott om benutrymme. Eller varför inte sitta ner och lära känna varandra i dubbeldäckarens lyxiga loungeavdelning.

S 531 DT erbjuder i sitt utförande för provkörningen plats för 78 passagerare. För en rättvis bedömning av alla färdintryck och förbrukningsmätningar har testfordonet lastats med fulla barlasttankar.

11 mars 2019

 • Journalister testar nya Setra S 531 DT mellan Berlin och Tallin
 • Mer säkerhet för de svagaste medtrafikanterna: Sideguard Assist och Active Brake Assist 4
 • Maximal effektivitet: Optimerad aerodynamik och perfekt anpassad drivlina sänker bränsleförbrukningen
 • Stor variationsrikedom: Oavsett om det gäller semesterresor, fjärrbuss eller linjetrafik – den nya dubbeldäckaren är en buss för alla tillfällen
 • Komfort för passagerarna: högklassiga säten, ljus interiör, bekväma trappor, modernt tvättrum, innovativt parfymeringssystem
 • Modern och unik design enligt Setras devis "Sign for Excellence“

Att svänga höger i stadstrafiken är en av de svåraste uppgifterna för en busschaufför: Föraren måste ha koll på trafikljus, skyltar, mötande och korsande trafik, och samtidigt hålla utkik efter fotgängare och cyklister. Dessutom: Trafiksituationen kan ändras på bråkdelen av en sekund. Därför har Setra installerat högersvängsassistenten Sideguard Assist med fotgängaridentifiering i nya S 531 DT. Systemet kan identifiera såväl stationära objekt som trafikljus, trafikskyltar och elstolpar i varningszonen till höger om bussen, som rörliga objekt som fotgängare, cyklister eller andra fordon. Ett stort framsteg för skyddet av de svagaste trafikanterna.

Sideguard Assist jobbar på flera nivåer: Om ett rörligt eller stillastående objekt befinner sig i övervakningszonen får föraren optisk information om detta. Då tänds i ytterbackspegeln på passagerarsidan en triangelformad LED-lampa i gult.Skulle sensorerna upptäcka att kollisionsrisk föreligger kommer LED-lampan blinka rött flera gånger med starkare ljuskraft, och efter två sekunder blir den permanent röd. Dessutom varnas med hjälp av en vibration i förarsätet.

Sideguard Assist varnar föraren för farliga situationer i knepiga kurvor i ett hastighetsområde upp till 36 km/h. Och dessutom stöttar systemet föraren vid körfältsbyten åt höger i hastigheter över 36 km/h. Samtidigt varnas föraren för objekt på passagerarsidan. Detta sker både när man blinkar och när ratten vrids åt höger. På så sätt hjälper Sideguard Assist vid byte av körfält, som vid omkörningen av en cyklist på landsväg, eller vid körfältsbyte på en väg med flera filer.

Stommen i Sideguard Assist är ett radarsensorsystem med två närområdesradarsensorer på passagerarsidan i framaxelns hjulhus. Övervakningszonen åt sidan har en bredd på 3,75 meter. Systemet är utformat så att det täcker bussens hela längd plus en två meter lång sträcka bakåt respektive framåt. Vid hastigheter över 36 km/h ökar sträckan framåt upp till fem meter och bakåt upp till femton meter. Viktigt: Även om Sideguard Assist varnar är det alltid föraren som har hela ansvaret för fordonet.

Turistbussar med nödbromsassistent kan inte bara reducera följderna av en svår olycka, den kan rentav förhindra en kollision inom ramen för fysikens möjlighet AEBS, Advanced Emergency Braking System, som för närvarande är föreskrivet i lag för klass 3-bussar, måste kunna garantera en betydande hastighetsminskning vid rörliga och stillastående hinder. Nya Active Brake Assist 4 når klart och tydligt upp till dessa krav. I S 531 DT ingår nödbromsassistenten som standard.

En enastående ny egenskap hos nya Active Brake Assist 4 är fotgängaridentifieringen: Systemet varnar föraren för att krocka med fotgängare i rörelse och inleder dessutom automatiskt en delbromsning. Det ger föraren möjlighet att själv undvika kollisionen genom en full inbromsning eller genom att väja. Till skillnad från bromsning vid rörliga och stående hinder följer vid varningen och delbromsningen för rörliga fotgängare ingen kaskad av varningar: Den akustiska och optiska varningen och delbromsningen sker alla på samma gång. De automatiska varnings- och bromsreaktionerna vid fotgängaridentifiering är aktiva för Active Brake Assist 4 i hastigheter upp till 50 km/h.

Precis som sin föregångare stöttar nya Active Brake Assist 4 också föraren i situationer där risken för olycka är hög, med hög olycksrisk genom tre steg: Om systemet identifierar ett långsamt körande eller stillastående fordon, varnas föraren optiskt och akustiskt. Om föraren inte reagerar adekvat inleder systemet som andra steg en delbromsning, där den använder cirka 50 procent av den maximala bromseffekten. Hotar trots detta ändå en kollision bromsar systemet automatiskt in maximalt, vilket vid behov och inom systemets gränser saktar in bussen till stillastående. Dessutom aktiveras varningsblinkersen.

Active Brake Assist 4 jobbar med en ny generation radar. Det rör sig om elektroniskt skannande så kallade "Multi Mode Radar“, som är tydligt förbättrade jämfört med sina föregångare när det kommer till både räckvidd och prestanda. De används redan i aktuella person- och lastbilar från Mercedes-Benz – ett exempel på det givande samarbetet inom koncernen.

Radarsensorsystem har fördelen att de fungerar oavsett rådande ljus- och väderförhållanden. Radarsensorsystemet i Active Brake Assist 4 är extremt exakt när det kommer till att mäta avstånd och den relativa hastigheten hos fordon som kör längre fram. Nödbromsassistentens fjärradar arbetar oberoende av inställd körnivå och kan ställa in sig permanent på en förändrad billutning, vilken i sin tur beror på bilens chassi och hur den är lastad. På upp till 250 meters avstånd kan den identifiera bilar och hinder i direkt linje framför bussen. Fotgängare registreras från upp till 80 meter, cyklister och mopedister på upp till 160 meter.

Närradarn har en räckvidd på 70 meter och kan, med hjälp av sin breda öppningsvinkel på 120 grader, även identifiera fordon och fotgängare i rörelse på sidorna av bussen. Siktfältet beror dock helt på topografi, vägens sträckning samt väderleksförhållanden och vad som händer i omgivningen – såsom fotgängare som rör sig snabbt eller är skymda i trafiken.

Trots allt detta gäller: Vilka åtgärder som ska göras och hela ansvaret för trafikförloppet ligger på föraren av bussen. Vid behov kan han alltid välja bort systemet, genom att vrida på ratten, kickdown eller nödbromsning. Men om föraren bromsar för lätt har den valda bromskraften hos Active Brake Assist 4 företräde.

På hela världens marknader för bussar är Daimler Buses ensamma om att erbjuda Active Brake Assist 4 och Sideguard Assist. Men S 531 DT har också ett stort antal andra beprövade körhjälpssystem, som bland annat det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP), den avståndsreglerande farthållaren, filbytesassistenten, Attention Assist och däcktryckskontrollen. Ett nytt tillskott är LED-huvudstrålkastarna som ingår som standard. De erbjuder betydligt mer ljus än konventionella halogenlampor och lyser därmed upp vägbanan betydligt bättre. Ljuset i den nya LED-lampan liknar dagsljus och är mindre tröttsamt för ögonen. Den långa livslängden och ljusstyrkan som förblir närapå oförminskad under hela livslängden är också stora plus när det kommer till säkerhet.

Även utrustningen med automatiskt brandsläckningssystem i motorrummet – godkänt av tyska bilprovningen – ingår i serien för nya S 531 DT. Redan nu, trots att lagen för detta för turistbussar träder i kraft först juni 2019. Systemet arbetar med detektionsledningar som känner av tryckfall orsakat av stark överhettning och då aktiverar släckningen. Släckvätskan trycks ut genom munstyckena i fördelningssystemet och sprutas ut i motorrummet som högtrycksvattenånga. På så sätt tränger anläggningen undan syret på bråkdelen av en sekund, och tar bort eldens näringskälla. På samma gång kyler den komponenternas ytor och förhindrar att elden flammar upp igen. Släckmedelsledningen löper genom hela motorrummet. De enskilda munstyckena är anpassade till komponenter som når höga temperaturer, som till exempel turboaggregatet, oljefiltermodulen och extravärmaren.

Hos Setra står särskilt undvikandet av olyckor i fokus, med hjälp av aktiva säkerhetssystem som Active Brake Assist 4 och Sideguard Assist. Om olyckan ändå skulle vara framme kan förare och passagerare lita på att de har högsta möjliga passiva säkerhet. S 531 DT har samma speciella förstärkta ram som sina föregångare och klarade provet för pendelslag enligt ECE-R-29. Och dessutom har Setra publicerat all dokumentation som räddningstjänst kan behöva online.

Nya S 531 DT vinner i jämförelse med sina föregångare med ungefär sju till tio procent sänkt bränsleförbrukning – beroende på användningsområde. Väsentligt för detta är den hållbara optimeringen av aerodynamiken. På dubbeldäckarens framsida kan fartvinden strömma förbi de kraftigt böjda vindrutorna och stora kantradierna och på baksidan styrs den bort med hjälp av indrag och skarpt avskalade kanter. Utvecklarna har brytt sig om de allra minsta förbättringar i aerodynamiken: Exempelvis med övervåningens vindrutetorkare som i viloläge står lodrätt – ett lån från motorsportens värld. Resultatet av dessa åtgärder är ett luftmotstånd på 0,35 CW – bästa värdet bland dubbeldäckarbussar.

Den låga bränsleförbrukningen hos S 531 DT beror också på den ekonomiska 12,8-liters dieselmotorn 471. Aggregatet har en effekt på 375 kW (510 hk) och driver tyst dubbeldäckaren framåt med avgasbehandlingen Euro VI, känd för sina fördelar för både ekonomi och miljö. Det maximala vridmomentet på 2 500 Nm är tillgängligt redan från ett varvtal på 1 100 min-1. Den helautomatiska manuella växellådan GO 250-8 ger hög åkkomfort och är bra för budgeten med precist växelval och korta växlingstider.

Semesterresor, fjärrlinjer, bistrobussar, inlandskörningar – med sitt format passar Setra TopClass S 531 DT alla tänkbara användningsområden för bussar. Som alltid med Setra finns mängder av möjligheter att utrusta dubbeldäckaren allt efter kundens behov, såväl som att anpassa övrig utrustning efter individuella önskemål. Dessutom kan undervåningen lätt användas till flera olika syften: Tack vare en fullständigt ny konstruktion kan podiet på nedervåningen till höger i bilens körriktning helt tas bort. Det gör bussen ännu lättare att variera: Det går att installera rullstolsplatser såväl som inredning för bistrobussar. För fjärrkörningar kan man installera ett podium som kan monteras bort, med plats för barnvagn. Och för vanlig busstrafik finns här plats för de klassiska stolsraderna.

Mångfalden märks också tydligt i förarplatsen på S 531 DT: Köpare kan välja mellan den eleganta men samtidigt funktionella förarplatsen Comfort Class 500 och den lyxiga förarhytten ur TopClass 500. Och naturligtvis kan även resesällskapet ta plats på ett bekvämt säte.

Nya Setra TopClass S 531 DT ger med sin ljusa interiör ett storslaget intryck med mycket ljus och modern utformning. Anslutningen mellan under- och överdäck är särskilt iögonfallande: Förglasad utifrån och klädd med akrylplast inuti som släpper igenom ljuset. Regelbundna, tvåfärgade steg med belysning som går att ställa in, podier och räcken hela vägen gör det säker att gå upp och ner i bussen. Dessutom har övervånings frontparti helt designats om.

Inuti bussen S 531 DT tar passagerarna plats i bekväma "Setra Voyage Plus"-säten klädda i mörkgrått tyg medan baksidan och sidostöden går i mörkrött. Sätena är utrustade med helsvarta komfortnackskydd som går att justera i höjdled. Ombord på testbussen finns också andra färgaccenter i Vincent Prestige-rött.

Som tillval i Setras nya dubbeldäckarbuss finns också ett parfymeringssystem, som ger en behaglig atmosfär: När tändningen slås på och när den främre dörren öppnas sprider en doftgenerator automatiskt en mild och neutral doft. Sex dofter finns att välja mellan, från sportigt fräsch till en djupare ton av läder. Systemets väsentliga komponenter är hämtat från Mercedes-Benz S-klassen.

Med hjälp av en Coach MediaRouter kan passagerarna koppla upp sig över WLAN till Internet. Köket ombord på S 531 DT bjuder resenärerna på kulinariska läckerheter. Helt ny formgivning har tvättrummet utan barriärer: Inredningen är diagonal, vilket innebär att allt utrymme utnyttjas maximalt. Den glänsande vita interiören och den mjuka LED-belysningen påminner om ett modernt badrum.

Utseendet på nya S 531 DT är lika modernt som det är unikt. "Ansiktet" med mörk frontspoiler och logotyp i silver är typisk för TopClass 500-modellserien. Nytt för en dubbeldäckare är de båda sömlöst sammanfogade vindrutorna, som endast skiljs åt av ett diskret aluminiumspänne. Ännu en innovation som inte bara är snygg utan också förbättrar dynamiken är de lodrätt ställda vindrutetorkarna på övre däck.

Formgivarna har vidareutvecklat den märkestypiska aluminiumlisten "La Linea" på sidoväggen. Nu sträcker den sig vågrätt längs takkanten. Den pampiga inglasningen markeras ytterligare där den svänger i höjd med den bakre trappan. Aluminiuminfattningen gör bussens utseende än mer dynamiskt. Plåtmanteln på övre däck svävar som en ö på inglasningen. Och på nedervåningen löper över hjulhuset en panelvägg med logotyp i aluminium.

Aktern markeras med fenor på sidorna med skarpa avskalade kanter och bakljus ur serien 500. De båda ventilationsgallrena på motorn är på Setra TopClass S 531 DT förbundna med varandra. Ännu en slående detalj är de svarta gallren på den integrerade klimatanläggningen TopAir. Under bakrutan står den kromade logotypen TopClass 500 ut – det perfekta avslutet på en iögonfallande buss.

"Test Drive Northeast Europe" – turnén.

 • Vid ratten eller som passagerare – här får journalister uppleva nya Setra dubbeldäckare S 531 DT
 • Fem dagar lång, 2 000 kilometer lång testfärd från Berlin till Tallin, inklusive "Safety Demo" inför politiker i Warszawa

Fem dagar, nästan 2 000 kilometer – det är "Test Drive Northeast Europe" med nya S 531 DT. Från Tyskland via Polen, Litauen och Lettland till Estland erbjuder den internationella provkörningen nästan två dussin journalister över fyra gränser exklusiva färdintryck och nya inblickar i världen av bekväma bussresor.

Upptakten till turnén sker den 12 mars 2019 i Berlin: Förbi Siegessäule och Brandenburger Tor går det i riktning österut. Etappens första mål är Warszawa. Redan under de första 571 kilometerna till den polska huvudstaden får testdeltagarna möjligheten att omväxlande lära känna Setras nya dubbeldäckare bakom ratten. Väl framme i Warszawa presenteras de nya körhjälpssystemen Active Brake Assist 4 och Sideguard Assist under andra dagen på mässan "Warsaw Bus".

Efter att kompassnålen första dagen pekar vågrätt ändrar sig riktningen när man lämnar Warszawa. Dag tre på provfärden går mot Litauens huvudstad Vilnius. Nästa testförare har 582 kilometer på sig att uppleva turistbussen både direkt från förarplatsen och som passagerare.

På fjärde dagen går resan vidare norrut – 472 kilometer bort hägrar Riga som nästa mål på etappen. Lettlands huvudstad ligger direkt vid mynningen av floden Dyna vid Östersjön och erbjuder fantastiska fotomöjligheter. Sista dagen står ytterligare 312 kilometer på programmet, delar av sträckan går direkt längs Östersjöns kust. Målet är Estlands huvudstad Tallinn, mållinje för "Test Drive Northeast Europe".

Expanderande marknad för turistbussar i Östeuropa.

 • Östeuropeiska EU-stater: med över 60 procent tillväxt sedan 2008 är Daimler Buses ledande med över 35 procent marknadsandel
 • Turistbuss som kostnadseffektiv, bekväm och miljövänligt transportmedel blir allt mer attraktivt

Vare sig det gäller chartrade turistbussar eller fjärrbussar i linjetrafik blir Polen och de baltiska staterna allt viktigare marknader för turistbussindustrin. Totalt har Östeuropas betydelse för branschen tydligt ökat det senaste decenniet: Bara i de östeuropeiska EU-staterna sålde tillverkare föregående år runt 1 400 turistbussar. Över 60 procent mer än föregående år. Från 2017 till 2018 ökade marknaden åter med över 11 procent. Med en marknadsandel på över 35 procent är Daimler Buses tydligt marknadsledande i de östeuropeiska EU-ländernas marknader med sina märken Setra och Mercedes-Benz.

Att åka buss är trendigt – särskilt i Östeuropa, men inte bara där, något som märks på framgångarna för fjärrbussföretag i Västeuropa och den tyska marknaden som öppnats upp sedan 2013. Det finns många anledningar till den starka tillväxten i Östeuropa: Traditionellt är bussen ett bekvämt, säkert och relativt billigt färdmedel för passagerare. Många medelstora städer, som har ingen eller knapp tågtrafik, har idag direktförbindelser via buss till de viktigaste europeiska metropolerna. Även mellan metropolerna kör busslinjer flera gånger om dagen. Slutligen växer hela den regionala marknaden för bussar i Östeuropa.

Dessutom kan turistbussen som färdmedel också skryta med klimatpolitiska fördelar: Tyska miljöbyrån har fastställt det relativt låga genomsnittliga utsläppet av växthusgaser till 30 gram CO2 per personkilometer. I jämförelse med tågtrafiken, som i samma undersökning hamnade på 45 gram CO2 per personkilometer.

Setras historik av säkerhet.

 • Setra, Daimler Buses premiummärke, är ledande sedan 1955 när det kommer till säkerhet
 • Setra S 531 DT med Active Brake Assist 4 och nya Sideguard Assist

Vare sig det gäller avståndsreglerande tempomat, Active Brake Assist 4, starthjälp, antiblockeringssystem, antislirreglering, Attention Assist, bromsassistent, DBL, hållplatsbroms med startspärr, elektroniskt stabilitetsprogram, regn- och ljussensor, Sideguard Assist eller något annat – nya Setra dubbeldäckare S 531 DT förfogar, som standard eller tillval, över hela alfabetet när det kommer till aktuella assistans- och säkerhetssystem.

Det är tradition hos Setra: 1955 var märket en av pionjärerna för individuell hjulupphängning i bussar. 1964 införde Setra som första tillverkare retardern som slitagefri extrabroms. Bara några år senare tillkom skivbromsarna. Redan 1981 monterade Setra på kunders önskemål antiblockeringssystemet i alla sina bussar. Från 1984 var Setra först i Europa med att ha detta som standard.

Xenonstrålkastare började användas som standard 2001 i den då nya TopClass 400. Därefter kom i tät följd det elektroniska stabilitetsprogrammet, den avståndsreglerande tempomaten, DBL, filassistenten och Front Collision Guard. Flera av dessa tekniska innovationer kom från "koncernbyggsatsen" och vidareutvecklades för Setras användningsområde. Och till slut införde Setra i slutet av 2015 integrerade LED-strålkastare som tillval.

Active Brake Assist hör till ett av de imponerande körhjälpssystemen för bussar. I sin första version infördes den för tio år sedan i Setra TopClass 400 och har sedan dess vidareutvecklats stegvis. I sitt aktuella utförande som Active Brake Assist 4 har systemet också möjligheten att identifiera personer. Och ännu ett framsteg för de svagaste medtrafikanterna som fotgängare och cyklister är Sideguard Assist.