Modely LE business MultiClass.

Znižujú náklady, zvyšujú komfort.

V konkurzoch na dodávku bezbariérových autobusov na prímestských linkách v blízkosti miest odpovedajú autobusy s nízkym nástupom od značky Setra presvedčivo. Vďaka výhodnému pomeru ceny a výkonu a nízkym nákladom na údržbu sa vám tento autobus vyplatí počas celej svojej životnosti. Vďaka rôznym dĺžkam karosérie – od S 415 cez S 416 až po S 418 LE business – v nich nájdete vhodné riešenia pre všetky požiadavky týkajúce sa nízkeho nástupu.

Hospodárne s pomocou koncepcie nízkeho nástupu.

Model LE business je so svojou koncepciou nízkeho nástupu nielen komfortný pre vašich cestujúcich, ale aj veľmi hospodárny. Vysokopodlažný zadok sa tak postará aj o to, aby boli všetky komponenty hnacej sústavy ľahko prístupné – to umožňuje mimoriadne hospodárnu údržbu. Náklady na prevádzku modelu LE business sú tak trvalo nízke.

Výhodné náklady na opravu.

Náklady na údržbu modelov LE business sú vyslovene nízke. Mimoriadne dlhé servisné intervaly, dobrá dostupnosť komponentov pri údržbe, ako aj premyslený systém výmeny komponentov dodatočnej úpravy spalín vám prídu vhod.

Tri rôzne dĺžky karosérie.

Vďaka rôznym dĺžkam karosérie – od S 415 cez S 416 až po karosériu S 418 pre mimoriadne vysokú prepravnú kapacitu – v modeli LE business nájdete vhodné riešenia pre všetky požiadavky týkajúce nízkeho nástupu.

Komplexná koncepcia bezpečnosti.

Názov Setra je už oddávna synonymom vysokých bezpečnostných štandardov v oblasti výroby autobusov. Požiadavku, ktorá sa za nimi skrýva, splnia aj modely LE business – prispôsobené ich špecifickému účelu použitia. Ich komplexná koncepcia bezpečnosti zahŕňa rozličné aktívne a pasívne systémy, ktoré podporujú vodiča v kritických situáciách a v najhoršom prípade minimalizujú následky nehody.

Bezpečnosť vďaka elektronickému systému stabilizácie ESP®

Elektronický systém stabilizácie (ESP®) sa pre modely LE business MultiClass dodáva na želanie. Tento systém zabraňuje prostredníctvom opatrení, napríklad cieleným pribrzďovaním jednotlivých kolies, v rozsahu fyzikálnych možností prudkému vybočeniu autobusu z jazdnej dráhy, čím výrazne znižuje nebezpečenstvo šmyku. Elektronický systém stabilizácie ESP® obsahuje ďalšie dva aktívne bezpečnostné systémy: protiblokovací systém (ABS) a reguláciu preklzávania hnacích kolies (ASR).

Bezbariérové cestovanie.

Koncepcia nízkeho nástupu modelu LE business, zodpovedajúca dnešnej dobe, spĺňa dôležité požiadavky na bezbariérové autobusy. Nízkopodlažný predok autobusu zabezpečuje všetkým cestujúcim vysoký komfort pri nastupovaní, zatiaľ čo vysokopodlažný zadok zabezpečuje vysoký počet miest na sedenie.

Vysoký komfort.

Model LE business ponúka robustný, príjemný interiér s ľahko ošetrovateľným obložením stropu a bočných stien, ako aj sériový model sedadiel „Setra Transit“. Osadenie sedadiel je navrhnuté na maximálny počet miest na sedenie v prímestskej doprave, čo značne prispieva k optimalizácii nákladov. Minimalizované vibrácie a minimalizovaný jazdný hluk zvyšujú komfort jazdy.

Ergonomický kokpit.

Kokpit modelu LE business je veľkoryso navrhnutý a ergonomicky optimalizovaný. To napríklad umožňuje pohodlné nastavenie výšky a sklonu stĺpika riadenia, na modernom centrálnom displeji sú zase všetky dôležité informácie čitateľné jediným pohľadom.

Kabína vodiča s dverami.

Pre model LE business MultiClass sa na želanie dodáva kabína vodiča s dverami a praktickým priestorom na odkladanie tašiek. V závislosti od požiadavky možno oddeliť pracovisko vodiča a priestor pre cestujúcich.

Osadenie sedadiel v závislosti od potreby.

Pokiaľ ide o usporiadanie sedadiel, model MultiClass je vyslovene variabilný. Tu možno na želanie zabudovať napríklad štyri samostatné sklopné sedadlá. Po ich vyklopení vznikne priestranné miesto pre detské kočiare alebo invalidné vozíky. S kombináciou sedadla so sklopnou poduškou a posuvného sedadla na podeste možno v prípade potreby vytvoriť plošinu pre detský kočiar.

Varianty dverí na želanie.

Môžete si vybrať: v závislosti od požiadaviek sa môžete rozhodnúť pre dvere s vysokou alebo nízkou výplňou (v obidvoch prípadoch na želanie) alebo pre plne zasklené dvere (sériovo). Ako alternatíva k dvojkrídlovým dverám sa dvere pre nástup vzadu na želanie dodávajú ako jednokrídlové dvere. Všetky varianty dverí sa, samozrejme, dodávajú aj pre autobusy s dvomi nápravami a tromi nápravami.

Ukazovatele cieľa cesty.

Vyberte si z rôznych ukazovateľov cieľa cesty. Ukazovatele LED sú samostatne svietiace systémy a ponúkajú veľmi dobre viditeľný, intenzívny obraz písma. Ukazovatele s kvapalnými kryštálmi (LCD) šetria miesto, majú dlhú životnosť a vynikajúci obrys písma. Okrem osvedčených ukazovateľov cieľa cesty typických pre značku Setra možno zabudovať aj množstvo iných systémov.

Prehľad modelov LE business MultiClass.

Brožúry a listy s údajmi na stiahnutie.