Modely LE business MultiClass.

Znižujú náklady, zvyšujú komfort.

V konkurzoch na dodávku bezbariérových autobusov na prímestských linkách v blízkosti miest odpovedajú autobusy s nízkym nástupom od značky Setra presvedčivo. Vďaka výhodnému pomeru ceny a výkonu a nízkym nákladom na údržbu sa vám tento autobus vyplatí počas celej svojej životnosti. Vďaka rôznym dĺžkam karosérie – od S 415 cez S 416 až po S 418 LE business – v nich nájdete vhodné riešenia pre všetky požiadavky týkajúce sa nízkeho nástupu.

Hospodárne s pomocou koncepcie nízkeho nástupu.

Model LE business je so svojou koncepciou nízkeho nástupu nielen komfortný pre vašich cestujúcich, ale aj veľmi hospodárny. Vysokopodlažný zadok sa tak postará aj o to, aby boli všetky komponenty hnacej sústavy ľahko prístupné – to umožňuje mimoriadne hospodárnu údržbu. Náklady na prevádzku modelu LE business sú tak trvalo nízke.

Je dobré, keď sa šetrí na správnom mieste.

Hospodárnosť vozidla sa najvýraznejšie prejavuje v motorovom priestore, kde dochádza k dokonalému spojeniu vysokého výkonu, hospodárnosti a ochrany životného prostredia. Motory Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY Power povýšili autobus na ekologicky a ekonomicky výborné riešenie. Pritom si môžete vybrať nielen z motorov s rôznym výkonom, na výber máte aj prevodovku – od automatiky až po automatizovanú prevodovku. Z času na čas môžete profitovať z nízkej náročnosti údržby, ako aj z priaznivých nákladov na údržbu a prevádzku. Aktívna riadená vlečená náprava ZF-RAS prináša nielen vyšší komfort jazdy, ale aj menšie opotrebovanie pneumatík. Posledná uvedená výhoda platí aj pre voliteľne dodávaný systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM) so zobrazením na centrálnom displeji. Ďalšími plusmi vzhľadom na hospodárnosť sú moderná ochrana proti korózii, pri ktorej bolo aplikované katodické ponorné lakovanie (KTL), a tiež sériová ochrana spodku vozidiel kategórie MultiClass s viacerými komponentmi, čo predstavuje výborné východisko na dosiahnutie dlhej životnosti autobusu.

Vzhľadom na hospodárnosť má kategória MultiClass viac výhod:

napríklad motory s dodatočnou úpravou spalín BlueTEC 6, ako aj automatizovaná prevodovka Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift 3.

Bezpečnosť sa vyplatí:

na želanie dodávaný systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPM) so zobrazením na združenom prístroji umožňuje komfortnú kontrolu tlaku v pneumatikách. Systém navyše upozorní vodiča v prípade príliš vysokej teploty pneumatík. Tým súčasne pomáha predchádzať poškodeniu pneumatík, čo zvyšuje hospodárnosť aj bezpečnosť vozidla.

Tri rôzne dĺžky karosérie.

Vďaka rôznym dĺžkam karosérie – od S 415 cez S 416 až po karosériu S 418 pre mimoriadne vysokú prepravnú kapacitu – v modeli LE business nájdete vhodné riešenia pre všetky požiadavky týkajúce nízkeho nástupu.

Celková hospodárnosť triedy MultiClass

Trvalo udržateľná investícia, úsporná spotreba, priaznivé náklady na opravu: trieda MultiClass presvedčí nielen svojou všestrannosťou a precízne prispôsobenými riešeniami. Presvedčí aj v prípade, ak chcete bilanciu príslušných nákladov sledovať počas celého cyklu životnosti: celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO).

Kapitálové náklady
V záujme najvyššej hospodárnosti je na vašej triede MultiClass všetko perfektne zosúladené so špecifickým účelom používania. Týka sa to najmä precízne prispôsobeného modelového variantu a jeho výbavy, ktorú možno často až do najmenšieho detailu prispôsobiť vašim požiadavkám. Vzhľadom na zostatkovú hodnotu vám príde vhod aj vysoká miera zachovania hodnoty autobusu Setra.

Náklady na energie
Zo všetkých ovplyvniteľných faktorov, od ktorých závisí celková bilancia, majú najväčší vplyv práve náklady na energie. O to dôležitejšie je, aby sa vysokoefektívne motory Mercedes-Benz triedy MultiClass postarali o nízke hodnoty spotreby pri maximálnom výkone.

Náklady na opravu
Dlhé intervaly údržby a vysoká disponibilita triedy MultiClass udržiavajú vaše udržiavacie náklady na potešiteľne nízkej úrovni. Vďaka tomu zostávajú autobusy triedy MultiClass dlhšie tam, kam patria: na ceste.

Všetky tieto nákladové faktory ustavične optimalizujeme. Každopádne platí: vaša trieda MultiClass výrazne boduje nielen u vašich cestujúcich a u vodiča, ale aj po iných stránkach. Vaša kontaktná osoba pre autobusy Setra vám ochotne pripraví individuálny výpočet.

Komplexná koncepcia bezpečnosti.

Názov Setra je už oddávna synonymom vysokých bezpečnostných štandardov v oblasti výroby autobusov. Požiadavku, ktorá sa za nimi skrýva, splnia aj modely LE business – prispôsobené ich špecifickému účelu použitia. Ich komplexná koncepcia bezpečnosti zahŕňa rozličné aktívne a pasívne systémy, ktoré podporujú vodiča v kritických situáciách a v najhoršom prípade minimalizujú následky nehody.

Bezpečnosť vďaka elektronickému systému stabilizácie ESP®

Elektronický systém stabilizácie (ESP®) sa pre modely LE business MultiClass dodáva na želanie. Tento systém zabraňuje prostredníctvom opatrení, napríklad cieleným pribrzďovaním jednotlivých kolies, v rozsahu fyzikálnych možností prudkému vybočeniu autobusu z jazdnej dráhy, čím výrazne znižuje nebezpečenstvo šmyku. Elektronický systém stabilizácie ESP® obsahuje ďalšie dva aktívne bezpečnostné systémy: protiblokovací systém (ABS) a reguláciu preklzávania hnacích kolies (ASR).

Vysoká pevnosť nadstavby.

Modely LE business v kategórii MultiClass majú vysokú pevnosť nadstavby v súlade s predpisom ECE-R 66.02, čím sú optimálne pripravené na plnenie aktuálnych požiadaviek. O to sa postarajú okrem iného aj obvodové kruhové rebrá s optimalizovanou pevnosťou a použitie ocelí s vysokou pevnosťou. Vysokopevná a predsa ľahká nosná štruktúra umožňuje znížiť závažnosť dôsledkov dopravnej nehody. Vysokú pevnosť nadstavby zaručujú obvodové kruhové rebrá s optimalizovanou pevnosťou, nové uzlové prvky a optimalizované prierezy stĺpikov.

Bezbariérové cestovanie.

Koncepcia nízkeho nástupu modelu LE business, zodpovedajúca dnešnej dobe, spĺňa dôležité požiadavky na bezbariérové autobusy. Nízkopodlažný predok autobusu zabezpečuje všetkým cestujúcim vysoký komfort pri nastupovaní, zatiaľ čo vysokopodlažný zadok zabezpečuje vysoký počet miest na sedenie.

Vysoký komfort.

Model LE business ponúka robustný, príjemný interiér s ľahko ošetrovateľným obložením stropu a bočných stien, ako aj sériový model sedadiel „Setra Transit“. Osadenie sedadiel je navrhnuté na maximálny počet miest na sedenie v prímestskej doprave, čo značne prispieva k optimalizácii nákladov. Minimalizované vibrácie a minimalizovaný jazdný hluk zvyšujú komfort jazdy.

Maximálny komfort.

Na želanie dodávané cestovné sedadlá »Setra Route« sú vhodné ako na cestovanie, tak aj v prímestskej linkovej doprave. Presvedčia veľmi robustným spracovaním a vďaka odpruženým sedacím poduškám a intuitívnej obsluhe poskytujú maximálny komfort.

Ergonomický kokpit.

Kokpit modelu LE business je veľkoryso navrhnutý a ergonomicky optimalizovaný. To napríklad umožňuje pohodlné nastavenie výšky a sklonu stĺpika riadenia, na modernom centrálnom displeji sú zase všetky dôležité informácie čitateľné jediným pohľadom.

Kabína vodiča s dverami.

Pre model LE business MultiClass sa na želanie dodáva kabína vodiča s dverami a praktickým priestorom na odkladanie tašiek. V závislosti od požiadavky možno oddeliť pracovisko vodiča a priestor pre cestujúcich.

Osadenie sedadiel v závislosti od potreby.

Pokiaľ ide o usporiadanie sedadiel, model MultiClass je vyslovene variabilný. Tu možno na želanie zabudovať napríklad štyri samostatné sklopné sedadlá. Po ich vyklopení vznikne priestranné miesto pre detské kočiare alebo invalidné vozíky. S kombináciou sedadla so sklopnou poduškou a posuvného sedadla na podeste možno v prípade potreby vytvoriť plošinu pre detský kočiar.

Varianty dverí na želanie.

Môžete si vybrať: v závislosti od požiadaviek sa môžete rozhodnúť pre dvere s vysokou alebo nízkou výplňou (v obidvoch prípadoch na želanie) alebo pre plne zasklené dvere (sériovo). Ako alternatíva k dvojkrídlovým dverám sa dvere pre nástup vzadu na želanie dodávajú ako jednokrídlové dvere. Všetky varianty dverí sa, samozrejme, dodávajú aj pre autobusy s dvomi nápravami a tromi nápravami.

Ukazovatele cieľa cesty.

Vyberte si z rôznych ukazovateľov cieľa cesty. Ukazovatele LED sú samostatne svietiace systémy a ponúkajú veľmi dobre viditeľný, intenzívny obraz písma. Ukazovatele s kvapalnými kryštálmi (LCD) šetria miesto, majú dlhú životnosť a vynikajúci obrys písma. Okrem osvedčených ukazovateľov cieľa cesty typických pre značku Setra možno zabudovať aj množstvo iných systémov.

Prehľad modelov LE business MultiClass.

Brožúry a listy s údajmi na stiahnutie.