Formulare contact si comanda.

Cum vă putem ajuta?

adresaiontrebare (RO)

Adresaţi o întrebare
Mercedes-Benz România SRL şi Centrele Autorizate Mercedes-Benz prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal strict pentru emiterea unui răspuns la solicitarea dumneavoastră.
* Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii

comandairevistasetrafamily (RO)

Comandaţi Revista SetraFamily
Prin selectarea uneia din opţiunile „Da...” de mai sus, declar că îmi exprim consimţământul în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal precum şi orice alte informaţii furnizate de mine, cuprinse în prezentul formular, sa fie salvate în baza de date a SC Mercedes-Benz România SRL si a Centrelor Autorizate Mercedes-Benz, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, în conformitate cu legislaţia în vigoare – Legea 677/2001. Datele personale vor putea fi transferate către Daimler AG, fără a fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Cunosc faptul că SC Mercedes-Benz Romania SRL a notificat aceasta prelucrare de date personale autorităţii de supraveghere, sub nr. 4532. Am cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa SC Mercedes-Benz SRL – Str. Biharia Nr. 26, Sector 1, Bucureşti îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: - să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate; - să intervin asupra datelor transmise; - să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară; - să mă opun, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.
---------------------------------------------------------------------------
În cazul selectării opţiunii „Nu” de mai sus, datele furnizate prin completarea prezentului formular de contact vor fi utilizate de SC Mercedes-Benz România SRL şi Centrele Autorizate Mercedes-Benz pentru a răspunde cererii dumneavoastră de informaţii / programări / întâlniri, precum şi pentru anchete, analize, statistici, rapoarte interne cu caracter impersonal. Aceste informaţii rămân confidenţiale şi vor fi păstrate de SC Mercedes-Benz România SRL.
* Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii