Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.
SetraWorld Magazyn

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.

Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Dzięki aktualnemu pakietowi środków przeciwko COVID-19 od Setry, przewoźnicy autokarowi dają swoim pasażerom poczucie, że są zawsze dobrze chronieni na drodze.

Nawet w czasach COVID-19 wiele osób planuje wakacje. Aktywny wypoczynek, pobyt w mieście, czy też po prostu podziwianie kultury lub krajobrazu – podróż jest mile widzianą odmianą dla każdego. Przewoźnicy autokarowi korzystający z autobusów Setra mają od dawna dostęp do kompleksowego pakietu środków, mających na celu zwiększenie ochrony kierowców i pasażerów przed zakażeniami.

Ludzie planują wakacje mimo COVID-19. Wiele krajów oferuje atrakcyjne cele podróży i liczne możliwości rekreacji przez cały rok: Nieistotne, czy jest to aktywny wypoczynek, wycieczka po mieście, czy po prostu podziwianie kultury lub krajobrazu - wakacje są mile widzianą odmianą dla każdego. W związku z sytuacją pandemiczną przepisy w regionach wypoczynkowych są niekiedy jeszcze bardziej rygorystyczne. Dotyczy to w szczególności kontroli zakażeń w obiektach noclegowych i gastronomicznych. W centrum uwagi znajduje się zarówno przyjazd, jak i wyjazd gości wakacyjnych do i z miejsca wypoczynku. Przewoźnicy autokarowi korzystający z autobusów Setra mają od dawna dostęp do kompleksowego pakietu środków, mających na celu zwiększenie ochrony kierowców i pasażerów przed zakażeniami.

Środki higieniczne COVID-19 dla autokarów są ważnym elementem, który jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo podróżowania w autokarach dla pasażerów i kierowców w czasach COVID-19. Wysoki standard bezpieczeństwa autobusów Setra obejmuje również ochronę przed infekcją. Dlatego marka Setra wzmocniła swoje działania celem skutecznego wspierania przewoźników autokarowych od początku pandemii: za pomocą specjalnego wyposażenia ochronnego przeciwko COVID-19, aktualizacjami technologicznymi oraz praktycznymi zaleceniami dotyczącymi działań dla kierowców i operatorów. Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych środków higienicznych.

Szczególnie stały dopływ świeżego powietrza w autokarze zapewnia większe bezpieczeństwo podczas podróży autobusem. Całkowicie zautomatyzowane systemy klimatyzacji (standardowe lub opcjonalne w zależności od wyposażenia pojazdu) w autobusach Setra istotnie zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów we wnętrzu pojazdu. Przy temperaturze zewnętrznej w zakresie 8–24 stopni Celsjusza, układ klimatyzacji w systemach TopClass i DT działa w trybie maksymalnego dopływu świeżego powietrza, zapewniając stałą wymianę powietrza co jedną do dwóch minut. Natomiast jeśli temperatura jest niższa lub wyższa, klimatyzatory automatycznie przechodzą w tryb powietrza mieszanego. W takim przypadku wymiana świeżego powietrza wewnątrz następuje co trzy lub cztery minuty. Ponadto można opcjonalnie zwiększyć o jedną trzecią maksymalną wydajność trybu świeżego powietrza. Wówczas maksymalna wydajność doprowadzania świeżego powietrza jest dodatkowo zwiększana w górę i w dół poprzez aktualizację oprogramowania. Na życzenie taka opcja jest również dostępna w przypadku urządzeń Aquasphere.

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Dopasowanie oprogramowania pozwala zwiększyć szerokość pasma, w którym napędzane jest maksymalne świeże powietrze, o 33 lub 40 procent (w zależności od modelu).

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Dopasowanie oprogramowania pozwala zwiększyć szerokość pasma, w którym napędzane jest maksymalne świeże powietrze, o 33 lub 40 procent (w zależności od modelu).

„Wysokowydajne filtry cząstek stałych odfiltrowują do 99% aerozoli.”

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Wszystkie nowe pojazdy są standardowo wyposażone w aktywne filtry.

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Wszystkie nowe pojazdy są standardowo wyposażone w aktywne filtry.

Instalując nowoczesne, wysokowydajne filtry cząstek stałych operatorzy autobusów i operatorzy flot mogą jeszcze bardziej zmniejszyć i tak już bardzo niskie ryzyko infekcji w autokarach. Wielowarstwowo-progresywne wysokowydajne filtry cząstek stałych posiadają antywirusową warstwę funkcjonalną, która filtruje najdrobniejsze aerozole. Badania udowadniają, że w ten sposób odfiltrowuje się do 99% aerozoli (>=0,3 µm). Instalacja filtrów aktywnych przebiega szybko i profesjonalnie w warsztatach serwisowych OMNIplus. Aby doposażyć warsztat klienta, można zamówić odpowiednie zestawy filtrów aktywnych.

Ponieważ, w przeciwieństwie do przedziału pasażerskiego, powietrze w kabinie toaletowej nie może być całkowicie przefiltrowane przez aktywne filtry z funkcją antywirusową, w autobusach Setra znajduje się system recyrkulacji, który pozwala również na możliwie jak największe odkażanie powietrza w kabinie toaletowej. System ten korzysta z naturalnego zjawiska fotokatalizy celem unieszkodliwiania wirusów, bakterii i zarazków. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko zakażenia pasażerów w całym wnętrzu pojazdu. Doposażenie jest możliwe w każdej kabinie WC autokaru Setra.

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Montaż systemu dezynfekcji powietrza w autobusie piętrowym Setra.

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Montaż systemu dezynfekcji powietrza w autobusie piętrowym Setra.

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Dozowniki środków dezynfekcyjnych sterowane czujnikami zadbają o niezbędną higienę rąk.

Rozpocznij sezon autokarowy z dobrym samopoczuciem.Najlepsza możliwa ochrona dzięki koncepcji środków higienicznych przeciw COVID-19 Setra.

Wszystkie szyby i drzwi bezpieczeństwa kierowcy posiadają homologację zgodnie z przepisem ECE R43.

Kompetentnym partnerem jest marka OMNIplus, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa Twojego autokaru za pomocą pakietów doposażeniowych związanych z COVID-19. Dotyczy to w szczególności drzwi ochronnych dla kierowców i szyb oddzielających, wykonanych z prawdziwego szkła lub poliwęglanu, które skutecznie chronią kierowców autobusów przed zakażeniem drogą kropelkową. Zamontowanie przy wejściach bezdotykowych dozowników środków dezynfekujących może w pierwszej kolejności zapobiec przenoszeniu zarazków.

Masz jeszcze jakieś pytania? Setra pokazuje, jak zwiększyć bezpieczeństwo na pokładzie autobusu w kontekście COVID-19, wydając ulotkę dla operatorów autobusów, w której w przejrzysty sposób przedstawiono wszystkie dostępne rozwiązania doposażeniowe. Tutaj znajdziesz wiele praktycznych instrukcji obsługi technologii pokładowej oraz wskazówek ułatwiających postępowanie z pasażerami, które zwiększają pewność siebie podczas podróży autobusem.

Wniosek:

Dzięki kompleksowym środkom higienicznym przeciwko COVID-19, Setra dba o to, aby ryzyko zakażenia podczas wakacyjnej podróży autokarem było pod każdym względem znacznie mniejsze dla pasażerów i personelu prowadzącego. Podczas gdy Twoi goście wsiadają do autobusu, chcąc przeżyć beztroski urlop, mogą mieć zawsze poczucie, że w autobusie Setra są chronieni przed infekcjami w najlepszy możliwy sposób podczas podróży.