Wzmacnianie zaufania do podróży autobusami turystycznymi.
SetraWorld Magazyn

Wzmacnianie zaufania do podróży autobusami turystycznymi.

Układ klimatyzacji a COVID-19 – Instrukcja zawierająca informacje dla pasażerów i zalecenia dot. postępowania dla kierowców.

Układ klimatyzacji a COVID-19 – Instrukcja zawierająca informacje dla pasażerów i zalecenia dot. postępowania dla kierowców.

W instrukcji COVID-19 przewoźnicy turystyczni i kierowcy otrzymują praktyczne zalecenia działania w odniesieniu do prawidłowej eksploatacji układów klimatyzacji i realizowania podróży autokarowych. Ponadto zamieszczone tam są cenne informacje dla pasażerów, które pozwolą na podniesienie poziomu zaufania do podróży autokarowych.

Pasażerowie autobusów mają obecnie wiele pytań związanych z niepewnością wywołaną przez pandemię COVID-19. Szczególnie temat wentylacji na pokładzie autobusu odgrywa przy tym znaczącą rolę.Na ile wydajny jest układ klimatyzacji w autobusie turystycznym? Na ile efektywna jest wymiana powietrza w autobusie i czy może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów? Dokument z odpowiedziami w formacie  PDF przewoźnicy turystyczni mogą pobrać tutaj i wykorzystać w komunikacji. Zawierają: praktyczną instrukcję dla kierowcy dotyczącą przewietrzania autobusu.