Bezpieczeństwo przede wszystkim.
SetraWorld Magazyn

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Higiena i środki ochronne w czasach COVID‑19.

Wysokie bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów: Setra wspiera firmy przewozowe podczas pandemii Covid-19 oferując ochronne przegrody dla kierowcy, aktywne filtry cząstek stałych z funkcją antywirusową czy praktyczne doposażenia.

Setra stawia na bezpieczeństwo, co widać także obecnie w trakcie pandemii. Kierowca i pasażerowie mogą w każdym momencie jazdy czerpać przyjemność z przebywania na pokładzie autobusu. Kierowca i pasażerowie mogą nadal cieszyć się z bezpiecznej podróży w autobusie z gwiazdą na czele – również dzięki ochronie przeciwko infekcji.

Najbardziej intensywny kontakt z pasażerami mają kierowcy w środkach transportu publicznego. Dlatego właśnie pierwszym krokiem Setry było opracowanie profesjonalnych drzwi ochronnych dla kierowców do szczególnie popularnego autobusu międzymiastowego MultiClass LE business. Pełnowymiarowe, przezroczyste przegrody wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu, a w zależności od wariantu wyposażenia także z prawdziwego szkła, chronią kierowców przed zakażeniem drogą kropelkową i zastępują improwizowane rozwiązania. Wyposażenie ochronne może być dodatkowo rozszerzone o przegrody montowane za stanowiskiem kierowcy. Dzięki nim znów możliwe jest wsiadanie przez przednie drzwi, a kierowca może sprawdzać bilety.

Drzwi ochronne kabiny kierowcy dostępne są w wersji zamkniętej oraz z otworem umożliwiającym sprzedaż biletów. Drzwi są montowane fabrycznie w nowych pojazdach lub oferowane jako rozwiązanie do doposażenia.

Więcej bezpieczeństwa w czasach koronawirusa COVID‑19.

Nasze środki higieniczne

Więcej bezpieczeństwa w czasach koronawirusa COVID‑19.

Daimler Buses oferuje wysoko rozwiniętą technologię klimatyzacji autobusów i pracuje nad kolejnymi innowacjami, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo jazdy autobusem.

Pokaż wszystkie artykuły

Kierowcy autobusów turystycznych Setra powinni korzystać z takiej samej ochrony jak ich koledzy pracujący na trasach międzymiastowych. Poliwęglanowe drzwi ochronne można zamówić do pojazdów nowych i są one również dostępne jako elementy doposażenia. Ponadto oferujemy też przegrody montowane za stanowiskiem kierowcy.

Pasażerowie mogą mieć pewne obawy dotyczące przebywania w pomieszczeniach zamkniętych i związanego z tym potencjalnego ryzyka zakażenia. Setra jednak przyjrzała się bliżej możliwościom odświeżenia powietrza na pokładzie. Zatrzymując się regularnie na przystankach autobusy liniowe otrzymują dodatkową porcję świeżego powietrza, które przepływając przez otwarte duże drzwi automatycznie przedmuchuje wnętrze pojazdu. W przypadku, gdy autobus posiada dodatkowe otwory wentylacyjne w postaci okien uchylnych lub luków dachowych, można wykorzystać je, aby wprowadzić jeszcze większą ilość świeżego powietrza. Jednakże, jeśli fabrycznie zainstalowane systemy klimatyzacji dachowej są włączone, okna uchylne i luki dachowe powinny pozostać zamknięte, aby uniknąć błędnych reakcji sterownika.

W autobusach Setra w pełni zautomatyzowany układ sterowania klimatyzacją (standard lub SA w zależności od wyposażenia pojazdu) przejmuje zadanie regulacji dopływu świeżego powietrza. Tutaj powietrze poddawane jest stałej rotacji. Przy zwykłych temperaturach zewnętrznych (w przypadku TC i DT w przedziale od 8 do 24°C) system klimatyzacji pracuje maksymalnie w trybie świeżego powietrza, co oznacza ciągłą, szybką wymianę powietrza co minutę lub maksymalnie dwie minuty. W przypadku zarówno niższych jak i wyższych temperatur układy klimatyzacji przechodzą w tryb powietrza mieszanego. Wówczas wymiana świeżego powietrza we wnętrzu odbywa się co trzy do czterech minut. Dla porównania: W pomieszczeniach mieszkalnych wymiana powietrza wymagana jest co najmniej raz na dwie godziny, a w biurach co najmniej raz na godzinę.

Setra ma jeszcze jednego asa w rękawie: Na życzenie tryb z maksymalną ilością świeżego powietrza może być rozszerzony nawet o jedną trzecią poprzez dodatkowe zwiększenie w górę i w dół zakresu działania trybu, w którym do pojazdu wprowadzana jest maksymalna ilość świeżego powietrza. Na życzenie możliwa jest także rozbudowa systemów Aquasphere. Dla przewoźników autobusowych ten dodatkowy udział świeżego powietrza w układzie klimatyzacji jest atrakcyjnym instrumentem pozwalającym zmniejszyć ryzyko infekcji dla kierowców i pasażerów, nawet jeśli oznacza to częściową rezygnację z komfortowego ustawienia temperatury i nieco większe zużycie paliwa. Klienci Setry mogą uzyskać na ten temat niewiążącą poradę od swojego osobistego przedstawiciela handlowego.

Systemy filtrujące w układach klimatyzacji autobusów marki Setra już teraz oczyszczają powietrze z cząstek stałych. Nowe aktywne filtry z funkcją antywirusową po raz kolejny znacząco zwiększają ich efektywność: Wielowarstwowe, wysoko sprawne filtry cząstek stałych o progresywnej budowie odfiltrowują najdrobniejsze aerozole i posiadają dodatkowo warstwę antywirusową,  Jej skuteczność potwierdzona została w testach fizycznych i badaniach mikrobiologicznych. W ten sposób obniżone zostaje ryzyko infekcji nawet w trybie powietrza mieszanego i recyrkulacji. Aktywne filtry są stosowane w klimatyzacjach dachowych, filtrach powietrza obiegowego i w przednim modulle klimatyzacyjnym. Pojazdy wyposażone w aktywny filtr oznaczane są też odpowiednio naklejką, która umieszczana jest w strefie wejścia w widocznym dla pasażera miejscu. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w dziale sprzedaży swojego dealera.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Higiena i środki ochronne w czasach COVID‑19.

Filtr aktywny w systemie klimatyzacji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Higiena i środki ochronne w czasach COVID‑19.

Filtr aktywny w systemie klimatyzacji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Higiena i środki ochronne w czasach COVID‑19.

Minimalizacja zanieczyszczeń poprzez skuteczną filtrację dokładną świeżego i obiegowego powietrza.

Właśnie w środkach transportu, w których gromadzi się tak wielu ludzi, patogeny mają doskonałe możliwości do szybkiego rozprzestrzeniania się. Dlatego tak ważna jest regularna higiena rąk. Najbardziej higienicznym rozwiązaniem dla autobusu jest dozownik środka dezynfekującego sterowany czujnikami. Tego rodzaju wersja bezdotykowa zapobiega kontaktom rąk z urządzeniem. A to pozwala niemal całkowicie wykluczyć prawdopodobieństwo transmisji drobnoustrojów.

UPDATE
05.05.2022

W przeciwieństwie do przestrzeni pasażerskiej nie ma możliwości pełnego przefiltrowania powietrza w kabinie toalety przez nowe aktywne filtry z funkcją antywirusową, które są zainstalowane w układzie klimatyzacji i wentylacji autobusu. Dlatego też w autobusach turystycznych Setra zainstalowany jest system recyrkulacji powietrza, który może również w znacznym stopniu oczyścić powietrze w kabinie toalety. System dekontaminacji powietrza wykorzystuje naturalne zjawisko fotokatalizy, unieszkodliwiając w ten sposób wirusy, bakterie i inne drobnoustroje. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko infekcji pasażerów w całym wnętrzu pojazdu. Doposażenie w system dekontaminacji powietrza możliwe jest dla każdej kabiny toalety autobusów Setra.

Przed rozpoczęciem jazdy:

  • Przepuścić przez pojazd świeże powietrze w trybie wentylacji (przycisk klimatyzacji (symbol gwiazdki) nieaktywny) przy włączonym silniku, zamkniętych drzwiach i zamkniętym oknie kierowcy. Pozostawić wentylację włączoną przez cztery minuty, ustawiając prędkość obrotową wentylatora na co najmniej 50%. Następnie włączyć tryb „HVAC-AUTO”.
  • Sprawdzić drożność kratek odpowietrzających w bagażniku i pod kołem zapasowym.

W drodze:

  • Okno kierowcy i okna dachowe powinny być zamknięte.
  • Klimatyzacja w trybie „AUTO”, przycisku „SMOG” i Reheat używać wyłącznie w razie potrzeby.
  • Żeby uniknąć częstego korzystania z przycisku „SMOG”, stojąc w korku starać się zachowywać odpowiednią odległość od pojazdu jadącego z przodu.
  • Wymianę powietrza można dodatkowo zwiększyć poprzez zwiększenie prędkości obrotowej dmuchawy.

Podczas przerw w trasie:

  • Okna kierowcy, luki dachowe i obie pary drzwi otwarte w celu przewietrzania – pojazd pod nadzorem, układ klimatyzacji wyłączony.

Po zakończeniu jazdy:

  • Przepuścić przez pojazd świeże powietrze w trybie wentylacji (przycisk klimatyzacji (symbol gwiazdki) nieaktywny) przy włączonym silniku, zamkniętych drzwiach i zamkniętym oknie kierowcy. Pozostawić wentylację włączoną przez cztery minuty, ustawiając prędkość obrotową wentylatora na co najmniej 50%. Następnie włączyć tryb „HVAC-AUTO”.
  • Sprawdzić drożność kratek odpowietrzających w bagażniku i pod kołem zapasowym.