Wiadomości 2020
Aktualności

Wiadomości 2020

Dla Daimler Buses kluczowym aspektem w strategii zwalczania Covid-19 i ochrony pasażerów w pojazdach jest zapewnienie dużej ilości świeżego powietrza, jego szybkiej wymiany i zastosowanie antywirusowych wysokowydajnych filtrów cząstek stałych. Skuteczność wymienionych tu środków ochrony została potwierdzona także wynikami badań przeprowadzonych przez Instytut Hermanna Rietschela na Politechnice Berlińskiej.

Prof. Dr. Martin Kriegel, dyrektor Instytutu: „W porównaniu z innymi codziennymi sytuacjami sytuacja pasażerów w autobusach turystycznych z szybką wymianą powietrza nie jest jakoś szczególnie krytyczna, pod warunkiem, przestrzegane są zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Istnieje zatem bardzo niewielkie ryzyko, nawet wtedy, gdyby w grupie podróżnych znajdowała się osoba zakażona.”

Gustav Tuschen, dyrektor działu badawczo-rozwojowego Daimler Buses: „Badania przeprowadzone przez Politechnikę Berlińską wykazały, że środki stosowane w naszych autobusach, takie jak zastosowanie aktywnych filtrów z powłoką antywirusową, mogą sprawić, że podróżowanie autobusem będzie bezpieczniejsze. Dlatego też udostępniamy naszą technologię filtracji i wyniki przeprowadzonych badań także firmom konkurencyjnym.”

Stuttgart, październik 2020

  • Politechnika Berlińska: Szybka wymiana powietrza zapewnia niewielkie stężenia aerozoli
  • 99% aerozoli jest aktywnie odfiltrowywanych
  • Sterowany czujnikami dozownik środka dezynfekującego zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów

Montowane seryjnie, w pełni automatyczne systemy klimatyzacji w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów w autobusach marek Mercedes-Benz i Setra. Dzieje się tak, ponieważ za sprawą szybkiej wymiany powietrza zmniejszają one ryzyko infekcji na pokładzie.

Dzięki odprowadzeniu zużytego powietrza przez strefę na nogi zapewniona jest stała wymiana powietrza w wysokopodłogowych i piętrowych autobusach turystycznych, która chroni przed kumulowaniem się aerozoli w większych stężeniach.

Nowe filtry aktywne podnoszą znacząco skuteczność systemów klimatyzacji stosowanych w autobusach Mercedes-Benz i Setra. Wielowarstwowe, wysokosprawne filtry cząstek stałych o progresywnej budowie posiadają również warstwę antywirusową, która odfiltrowuje nawet najdrobniejsze aerozole. Dowodem na antywirusowe właściwości filtrów w rozumieniu ISO 18184 są wyniki przeprowadzonych testów fizycznych i badań mikrobiologicznych.

Nowe aktywne filtry są stosowane w klimatyzacjach dachowych, filtrach powietrza obiegowego i w przednim module klimatyzacyjnym. W ten sposób odfiltrowanych zostaje do 99% aerozoli.

Prof. Dr. Martin Kriegel: „Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych filtrów cząstek stałych stężenie jest bardzo niskie nawet w trybie recyrkulacji. Zakładana wartość krytyczna 3000 aerozoli, które mogą prowadzić do infekcji, nie jest osiągana nawet po czterech godzinach spędzonych na pokładzie autobusu.”

Nowe wysokowydajne filtry cząstek stałych z warstwą antywirusową są dostępne dla wszystkich autobusów turystycznych, w tym także wersji piętrowych, i do wszystkich wysokopodłogowych pojazdów międzymiastowych.

Do końca roku autobusy miejskie i wszystkie autobusy niskowejściowe obu marek mają być wyposażone w nowe filtry aktywne. Odpowiednio wyposażone pojazdy są oznaczane charakterystyczną naklejką, która umieszczana jest w dobrze widocznym miejscu w strefie wejścia.

Przy temperaturach zewnętrznych mieszczących się najczęściej w przedziale od 8 do 26°C system klimatyzacji pracuje maksymalnie w trybie świeżego powietrza (od 80 do 100%). W ten sposób można zapewnić ciągłą, szybką wymianę powietrza co dwie minuty.

W przypadku zarówno niższych jak i wyższych temperatur układy klimatyzacji przechodzą w tzw. tryb powietrza mieszanego. Wówczas wymiana świeżego powietrza we wnętrzu odbywa się co cztery minuty.

Na życzenie klienta można zwiększyć maksymalną zawartość świeżego powietrza w układach klimatyzacji autobusów z serii Mercedes-Benz Tourismo, Setra ComfortClass 500, TopClass 500 i piętrowej S 531 DT i wszystkich autobusów międzymiastowych odpowiednio o 33 i 40% poprzez dodatkowe rozszerzenie w górę i w dół zakresu działania trybu, w którym do pojazdu wprowadzana jest maksymalna ilość świeżego powietrza.

W autobusach turystycznych Setra TopClass świeże powietrze jest filtrowane przez dodatkowe boksy dachowe zintegrowanego systemu klimatyzacji, które znajdują się powyżej listwy stylizacyjnej La Linea. W tych pojazdach powietrze może być zatem wymieniane co minutę z możliwością zmiany ustawienia do trzech minut.

W piętrowej Setrze S 531 DT recyrkulacja zużytego powietrza z pokładu górnego jest regulowana poprzez dwa boksy wentylacyjne i schody z pokładu dolnego. Na dolnym pokładzie do wentylacji wykorzystywane są kratki w kokpicie i w podłodze. We wszystkich pojazdach miejskich i niskowejściowych regularne otwieranie drzwi na przystankach zapewnia dodatkową wentylację.

26. październik 2020